Salı, Temmuz 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Adet Öncesi Sendromun Psikolojik Belirtileri Üzerine Beslenme Müdahalelerinin Etkileri

Adet öncesi sendrom (PMS), dünya genelinde üreme çağındaki kadınların yaklaşık %48’ini etkilemektedir ve fonksiyonel bozulmalar, yaşam kalitesinde düşüş ve iş verimliliğinde azalmaya neden olabilmektedir. Farmakolojik tedavilerin yan etki endişeleri ve sınırlı etkinlik kanıtları nedeniyle kadınlar alternatif müdahalelere yönelmektedir. Yüksek kaliteli araştırmalar, diyet ve besin müdahalelerinin PMS üzerindeki etkilerini incelemekte yetersiz kalmıştır.

Yöntem ve Bulgular

Bu sistematik derleme, PMS’in psikolojik belirtileri üzerine beslenme müdahalelerinin etkisini araştırmıştır. İngilizce yayımlanan randomize kontrollü çalışmaları içeren beş elektronik veri tabanı taranmış ve 2022 Ekim’ine kadar olan çalışmalar değerlendirilmiştir. Seçilen 32 makalede, 15 ile 50 yaş arasındaki 3254 katılımcı ile yapılan 31 RCT incelenmiştir. Vitamin B6, kalsiyum ve çinko tedavilerinin PMS’in psikolojik belirtileri üzerinde önemli pozitif etkileri olduğu gözlemlenmiştir.

Yetersiz Kanıtlar ve Öneriler

Vitamin B1, D vitamini, tam tahıllı karbonhidratlar, soya izoflavonları, diyet yağ asitleri, magnezyum, multivitamin takviyeleri veya PMS’e özgü diyetlerin etkilerini destekleyecek yeterli kanıt bulunmamaktadır. Araştırmacılar, PMS ile ilgili psikolojik sonuçları iyileştirmek için beslenme önerileri sağlamak adına daha tutarlı protokoller ve riski azaltma prosedürleri kullanılmasını önermektedir.

Pratik Çıkarımlar

  • Vitamin B6, kalsiyum ve çinko takviyesi, PMS psikolojik belirtileri üzerinde olumlu etkilere sahiptir.
  • Diğer besin maddeleri ve diyetler hakkında daha fazla araştırma gereklidir.
  • Beslenme müdahalelerinin etkinliğini artırmak için risk azaltma ve tedavi niyet analizleri geliştirilmelidir.

Sonuç olarak, PMS’in psikolojik belirtilerini iyileştirmek için beslenme müdahaleleri kullanılabilir, ancak bu alanda daha fazla yüksek kaliteli araştırmaya ihtiyaç vardır. Ayrıca, araştırmaların sonuçlarını daha net bir şekilde raporlaması gerekmektedir. Bu çalışmalar, beslenme müdahalelerinin PMS üzerindeki potansiyel etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

Orijinal Makale: Nutr Rev. 2024 Apr 29:nuae043. doi: 10.1093/nutrit/nuae043. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler