Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Ağız İçi Hastalıkların Tedavisinde Yeni Umutlar

Ağız içi lezyonlar arasında sıklıkla rastlanan Oral Liken Planus (OLP) hastalığının tedavisi üzerine yapılan yeni bir araştırma, mikrobiyal dengesizliklerin bu hastalığın patojenlerinden biri olabileceğini ortaya koymaktadır. Kadınlarda daha yaygın görülen bu hastalık, ağız mukozası hastalıkları arasında en yaygın olanlardan biridir. Araştırmada, Prevotella melaninogenica’nın artışı ve Streptococcus salivarius’un azalması, OLP’nin olası patojen faktörleri arasında gösterilmiştir. Bu bağlamda, S. salivarius’un P. melaninogenica’nın zararlı etkilerini dengeleyip dengeleyemeyeceği incelenmiştir.

Araştırma Yöntemleri ve Bulgular

İnsan keratinositleri (HaCaT hücreleri) üzerinde yapılan deneylerde, P. melaninogenica ile indüklenen epitelyal bariyer bozulması gözlenmiştir. HaCaT hücreleri, P. melaninogenica işleminden önce 3 saat süreyle S. salivarius veya hücresiz süpernatant ile ön işlem görmüştür. Epitelyal bariyerin bütünlüğü, FD4 geçirgenliği ile tespit edilmiştir. Sıkı bağlantı proteinlerinin mRNA seviyeleri gerçek zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) ile, protein ifadeleri ise immünofloresan ve Western Blot kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar, S. salivarius’un veya hücresiz süpernatantının, P. melaninogenica tarafından indüklenen ZO-1 mRNA ve protein ifadesindeki düşüşü inhibe ettiğini ve böylece epitelyal bariyer işlevini iyileştirdiğini göstermiştir.

Sonuç ve Öneriler

Çalışma, canlı S. salivarius veya hücresiz süpernatantının, P. melaninogenica tarafından indüklenen epitelyal sıkı bağlantıların bozulmasını önemli ölçüde iyileştirdiğini ortaya koymuştur. Bu iyileştirici etki, P. melaninogenica’nın büyümesinin metabolik asit üretimi yoluyla inhibe edilmesiyle ilişkilendirilmiştir. Bu bulgular, OLP gibi ağız içi hastalıkların tedavisinde yeni terapötik yaklaşımların geliştirilmesine zemin hazırlayabilir.

Pratik Çıkarımlar

  • S. salivarius’un hücresiz süpernatantı, metabolik asitlerin üretimiyle P. melaninogenica’nın büyümesini inhibe ederek epitelyal bariyerin korunmasına yardımcı olabilir.
  • OLP tedavisinde probiyotik yaklaşımlar, hastalığın yönetiminde etkili bir alternatif sunabilir.
  • Epitelyal bariyer fonksiyonunun iyileştirilmesi, ağız sağlığının genel iyileşmesine katkıda bulunabilir.

Orijinal Makale: Mol Oral Microbiol. 2024 Apr 30. doi: 10.1111/omi.12464. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler