Akdeniz Diyetinin Osteoporoza Faydası Var Mıdır?

Yaklaşık 1.150 kişilik araştırmaya göre Akdeniz diyetinin kemik sağlığı için iyi bir seçenek olabileceği gösterilmiştir.

12 ay boyunca Akdeniz benzeri bir diyet uygulayan osteoporozlu yaşlıların, diyete uymayan akranlara göre daha az kalça kemiği kaybı oranının olduğu keşfedilmiştir.

Osteoporoz, kemik kütlesini azaltarak ve kemik dokusunun yapısını dejenere ederek kırılma riskini artırır.

Osteoporozlu yaşlılarda kalça kırığı yaygındır.

Sebze, meyve, fındık, balık, kepek ve zeytinyağı açısından zengin olan Akdeniz diyetinin birçok sağlık yararı üzerine geniş çaplı bir araştırma yapılmıştır.

Çalışmaya, Fransa, İtalya, Hollanda, Polonya ve Birleşik Krallık’ta yaşayan 65–79 yaşlarında 1.000’den fazla gönüllü dahil edilmiştir.

Çalışma, bir Akdeniz diyetinin Avrupa ülkelerinde kemik sağlığı üzerindeki etkisini inceleyen ilk çalışmadır.

Akdeniz benzeri diyetin kemik yoğunluğu normal olan katılımcılar üzerinde çok az etkisi olduğu ya da hiç olmadığı gösterilse de, osteoporozu olan bireylerde kemik kaybını azalttığı bulunmuştur.

Kemikler ve osteoporoz

Kemik ölü bir madde değildir ve kendini yenileyebilen canlı bir dokudur. Ana bileşenleri protein kollajen ve kalsiyum fosfat denilen bir mineraldir. Bunlar kemikleri esnek, güçlü ve dayanıklı yapar.

Kemik, eski kemik dokularının yıkıldığı ve yenilerinin oluştuğu sürekli bir döngüden geçer. Doğumdan ergenliğe ve erken yetişkinliğe kadar, “kemikler sürekli yenilenir” ve boyut, ağırlık ve yoğunlukta artar.

Ancak 30 yaş civarında, kemik yoğunluğu ve kuvvet tepe noktası kademeli olarak değişikliğe yol açtığı için kemik kütlesi azalmaya başlar.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Osteoporoz, kemikleri kırılgan hale getiren; kalça, el bileği ve omurgada kırık riskini artıran önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır.

Osteoporoz; rezorpsiyon (yıkım) hızı çok hızlı olduğunda veya formasyonun (yeniden oluşum) çok yavaş olduğu ve “optimal pik kemik kütlesine” ulaşamayan bireylerde ortaya çıkar.

Menopozdan sonra, osteoporoz olgularının yaklaşık yüzde 80’ini oluşturan kadınlarda kemik kaybı oranı artmaktadır.

Akdeniz diyet grubundaki osteoporozlu katılımcılarda kemik yoğunluğundaki düşüş de kemik yoğunluğu ölçümlerinde (lomber-bel omurga ve tüm vücut) iki hastada görülmüştür. Bununla birlikte, femur boynundaki kemik yoğunluğunda “eşdeğer bir artış” gözlenmiştir.

Femur boynu, kalça ekleminin soketine uyan top şeklindeki uçtan hemen önce uyluk kemiğinin üst kısmıdır. Femur boynundaki kemik kaybı çoğu zaman osteoporozlu yaşlılarda yaygın olan kalça kırığının sebebidir.

MedicalNewsToday, Osteoporosis: Mediterranean diet may slow bone loss, 2018

Referans:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/322433.php

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver
Osteowell : Kemiklere Güç Ver