Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Akkermansia muciniphila B12 Vitamini Sentezleme Yeteneği Gösteriyor

Akkermansia muciniphila, gastrointestinal sistemde kolonize olan ve mukus parçalayan bir probiyotiktir. Yeni bir araştırma, bu bakterinin bazı soylarında, kobalamin (B12 vitamini) sentezine katkıda bulunan gen setlerini barındırdığını ortaya koymaktadır. Bu potansiyel yetenek, bakterinin biyosentez kapasitesini anlamak adına önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

Araştırmacılar, A. muciniphila’nın bir enzimi olan CbiL’nin kristal yapısını 2.3 Å çözünürlüğünde belirlediler. AmCbiL, çözeltide ve kristalde dimer olarak bulunur ve her bir protomer, tipik sınıf III metiltransferazların katlanmasıyla uyumlu iki α/β domain içerir. Bu iki domain, SAM ve kobalt faktörü II’yi bağlayabilecek açık bir oluk oluşturur.

Genomik Analiz ve Bulgular

Genomik analiz, A. muciniphila’nın bazı filogenetik gruplarında, kobalamin biyosentezinde yer alan genlerin varlığını ortaya koymuştur. Bu genler arasında kobalt faktörü II metiltransferaz CbiL de bulunmaktadır. Bu bulgu, bakterinin kobalamin sentezleme potansiyelini göstermektedir.

Kristal Yapının Önemi

CbiL’nin kristal yapısının belirlenmesi, bu enzimin işlevini ve çalışma mekanizmasını anlamak açısından büyük önem taşımaktadır. Araştırma, AmCbiL’nin çözeltide ve kristalde dimer olarak var olduğunu, her bir protomerin iki α/β domain içerdiğini ve bu domainlerin SAM ve kobalt faktörü II’yi bağlayabilecek açık bir oluk oluşturduğunu göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

A. muciniphila’nın kobalamin sentezleme yeteneği aşağıdaki pratik çıkarımlara sahiptir:
– Kobalamin eksikliği olan bireyler için probiyotik takviyelerde kullanılabilir.
– B12 vitamini üretimi için doğal bir biyofaktör olarak değerlendirilebilir.
– Gastrointestinal sağlığın iyileştirilmesinde potansiyel rol oynayabilir.
– Mikrobiyota düzenlemesi ve bağırsak sağlığı araştırmalarında yeni bir yol açabilir.

Bu bulgular, A. muciniphila’nın potansiyel biyoteknolojik uygulamalarını ve sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak için yeni araştırmaların yolunu açmaktadır.

Orijinal Makale: Biochem Biophys Res Commun. 2024 May 23;722:150165. doi: 10.1016/j.bbrc.2024.150165. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler