Akut Apendajit Nedir?

Akut Apendajit Nasıl Birşeydir

Akut apendajit nedir?

Epiploik apendiks, kalın bağırsak duvarından dışarıya doğru sarkan yağ yastıkçıklarıdır. Bu yapılar nadiren ince bağırsak ve karın zarında da (periton) bulunabilir. Akut apendajit, ilk olarak 1957 yılında Lynn ve ark. tarafından tarif edilmiş ve epiploik apendiks adı verilen yapıların, kendi etrafında dönmesi (torsiyon), tıkanıklık yapmasına veya iltihaplanmasıdır.

Epiploik apendiks nedir?

Epiploik apendiks, rektum dışındaki kalın bağırsak bölümlerinden dışarıya doğru sarkan yağ yastıkçıklarıdır. Anne karnında iken bebeklerde beşinci ayda gelişirler ve uzunlamasına iki bant olarak yer alırlar. Ortalama 0.5-5 cm boyunda ve 1-2 cm kalınlığında olurlar ve nadiren uzunlukları 15 cm’e kadar olabilir. Erişkinlerde ortalama 50-100 adet bulunurlar. Epiploik apendiks; % 57 kalın bağırsağın sol tarafında yer alan sigmoid kolon’da, % 26 kalın bağırsağın sağ tarafında yer alan çekum’da, % 9 çıkan kolon, % 6 transvers kolon (yatay bölüm) ve % 2’, inen kolon’da yer alırlar.

Apendiks epiploika ne işe yarar?

Apendiks epiploika, bağırsakları saran omentum gibi karın içi dış uyarılara karşı savunma mekanizmasında görev alır.

Akut apendajit nasıl gelişir?

Apandisit, safra kesesi iltihabı (kolesistit), ameliyat kesileri gibi durumlarda epiploik apendiksler o bölgeye yapışabilir. Ayrıca, kalın bağırsak divertikülleri üzerinde veya fıtık kesesi içinde yer alabilen apendiks epiploikalar yapışıklığa bağlı olarak kendi etrafında dönebilir (torsiyon), damarlarının tıkanması sonrasında çürümeye gidebilir (nekroz) veya iltihaplanabilir ve tüm bu tablolar ‘akut apendajit’ oluşmasına zemin hazırlar.

Akut apendajit hangi yaş grubunda görülür?

Carmichael ve ark. ile Mittal ve ark. ‘akut apendajit’ tablosuna en sık olarak 40-50 yaş grubunda rastlandığını saptamışlardır. Bu soruna 12-82 yaş aralığında rastlanmıştır. Kadın ve erkek farkı göstermez.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Akut apendajit ne tür belirtilere yol açar?

 • Karın ağrısı: Sıklıkla, akut apendajit’in olduğu karın bölgesinde ortalama 48 saatten beri devam eden bölgesel karın ağrısı ile kendini belli eder. Karın ağrısı olguların % 55’inde, karın sağ alt bölümünde, % 30’unda karın sol alt bölümünde ve % 10’unda karın orta alt bölümünde görülür.
 • Karında ele gelen kitle: Olguların yaklaşık % 40’ında mevcuttur.
 • Ateş
 • Bulantı
 • Kusma

Akut apendajit tanısı nasıl konulur?

 • Muayene: Akut apendajit ön tanısı öncelikle doktor muayenesinde şüphe ile başlar.
 • Kan tetkiki: sıklıkla kanda lökosit yüksekliği görülür
 • Ultrasonografi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Laparoskopik cerrahi

Akut apendajit hangi hastalıklarla karışabilir?

 • Akut apandisit
 • Safra kesesi iltihabı
 • Kalın bağırsak divertiküliti
 • Bağırsak kanseri
 • Gastrointestinal stromal tümör (GİST)
 • Crohn hastalığı
 • Gastrit
 • Kabızlık
 • İdrar yolu (üreter) taşı
 • Pelvik inflamatuvar hastalık (yumurtalık iltihabı)
 • Dış (ektopik) gebelik
 • Mezenterik lenfadenit
 • Gastroenterit (iltihaplı ishal)
 • İskemik kolit

Akut apendajit nasıl tedavi edilir?

Akut apendajit tedavisinde sıklıkla ağrı kesici ve ödem giderici (anti-inflamatuvar) ilaçlar kullanılır ve bu tedavi ile yakınmalar yaklaşık 10 gün içinde düzelir. Bazı olgularda yakınmalar dört haftaya kadar uzayabilir. Antibiyotikler sıklıkla tercih edilmez.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu bizlerle akut apendajiti paylaştı. Kendisine emekleri için teşekkürler.

Kaynaklar

 1. Sheikh Z, Parsons C. To cut or not to cut: a case of epiploic appendagitis. Postgrad Med J. 2017 Jan 6. pii: postgradmedj-2016-134679. doi: 10.1136/postgradmedj-2016-134679.
 2. Lorente C, Hearne CB, Taboada J. Recurrent epiploic appendagitis mimicking appendicitis and cholecystitis. Proc (Bayl Univ Med Cent) 2017; 30 (1): 44-46.
 3. Tachamo N, Timilsina B, Nazir S, et al. Abdominal pain – learning when not to intervene! J Community Hosp Intern Med Perspect 2016 Dec 15;6(6):32960. doi: 10.3402/jchimp.v6.32960.
 4. Gourgiotis S, Oikonomou C, Veloudis G, et al. The diagnostic dilemma of primary epiploic appendagitis and how to establish a diagnosis. Oman Med J 2016; 31 (3): 235-237.
 5. Nadida D, Amal A, Ines M, et al. Acute epiploic appendagitis: Radiologic and clinical features of 12 patients. Int J Surg Case Rep 2016; 28: 219-222.
 6. Eberhardt SC, Strickland CD, Epstein KN. Radiology of epiploic appendages: acute appendagitis, post-infarcted appendages, and imaging natural history. Abdom Radiol (NY) 2016; 41 (8): 1653-1665.
 7. Hwang JA, Kim SM, Song HJ, et al. Differential diagnosis of left-sided abdominal pain: Primary epiploic appendagitis vs colonic diverticulitis. World J Gastroenterol 2013; 19 (40): 6842-6848.
 8. Rashid A, Nazir S, Hakim SY, et al. Epiploic appendagitis of caecum: a diagnostic dilemma. Ger Med Sci 2012; 10: Doc14. doi: 10.3205/000165.
 9. Maillet JM, Thierry S, Sverzut JM, et al. An unusual cause of acute abdominal pain after cardiac surgery: acute epiploic appendagitis. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2012; 15 (2): 292-293.
 10. Schnedl WJ, Krause R, Wallner-Liebmann SJ, et al. Primary epiploic appendagitis and successful outpatient management. Med Sci Monit 2012; 18 (6): CS48-51.
 11. Uehara R, Isomoto H, Yamaguchi N, et al. Epiploic appendagitis in a 27-year-old man. Med Sci Monit 2011; 17 (10): CS113-5.
 12. Choi YU, Choi PW, Park YH, et al. Clinical characteristics of primary epiploic appendagitis. J Korean Soc Coloproctol 2011; 27 (3): 114-121.
 13. Issa IA, Berjaoui MT, Hamdan WS. Primary epiploic appendagitis: from A to Z. Int Med Case Rep J 2010; 3: 67-69.
 14. Ryen C. Epiploic appendagitis in a female patient with situs ambiguous abnormality. J Radiol Case Rep 2009; 3 (8): 30-34.
 15. Gandhi J, Gandhi N. Epiploic appendagitis. BMJ Case Rep 2009; 2009. doi:pii: bcr01.2009.1419. 10.1136/bcr.01.2009.1419.
 16. Almeida AT, Melao L, Viamonte B et al: Epiploic appendagitis: an entity frequently unknown to clinicians – diagnostic imaging, pitfalls, and look-alikes. AJR Am J Roentgenol 2009; 193: 1243-1251.
 17. Carmichael DH, Organ CH., Jr. Epiploic disorders. Arch Surg. 1985; 120: 1167-1172.
 18. Mittal VK, Pierce AK, Priestley JC, et al. Infarcted small-bowel appendice epiploica: a cause of acute abdomen. Am J Proctol Gastroenterol Colon Rect Surg 1981; 32: 23-24.
 19. Lynn TE, Dockerty MD, Waugh JM. A clinico-pathologic study of the epiploic appendages. Surg Gynecol Obstet 1956; 103: 423-433.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kaynak : Prof. Dr. Korhan Taviloğlu, Akut Apendajit, 2017

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver
Osteowell : Kemiklere Güç Ver