Cumartesi, Temmuz 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Alternansucrase Enzimi Sükrozdan Glukan Üretiminde Etkili Oluyor

Alternansucrase enzimi, sükrozdan yavaş sindirilen alternan oligosakkaritler veya maltooligosakkaritler üretmek için kullanılan bir glukoziltransferazdır. Bu oligosakkaritler, yemek sonrası glikoz seviyelerini düşürmek amacıyla gıda takviyelerinde popülerdir. Bu çalışma, alternansucrase enziminin simüle edilmiş in vitro mide reaksiyon koşullarındaki enzimatik tepkimesini araştırmayı amaçlamıştır.

Çalışmada, model enzim olarak kullanılan SucroSEB, sükrozu hidrolize etmiş ve glukozu transglikosilleyerek glukanlar üretmiştir. Bu reaksiyon, kabul edici moleküllerin varlığında ve yokluğunda gerçekleştirilmiştir. Kabul edici moleküller arasında maltose, rafinoz ve laktoz bulunmuş ve maltose en yüksek tercih oranına sahip olmuştur (p = 0.024).

Glukanların Oluşumu ve Yapısı

Reaksiyon sırasında oluşan glukanlar, oligomerler (DP 3-10) ve polimerler (DP ≥ 11) olarak sınıflandırılmış ve zamanla artış göstermiştir. Bu glukanlar, 1H ve 13C NMR ile doğrulanan α-1,3 ve α-1,6 glikosidik bağları içermektedir. Sıçan bağırsak ekstresi ile yapılan sindirim testlerinde, bu glukanların nişastaya kıyasla yavaş ve kısmen sindirildiği gözlemlenmiştir.

Besinsel Lif Potansiyeli

Daha uzun mide reaksiyon sürelerinden sonra oluşan glukanlar, daha yüksek besinsel lif potansiyeli sergilemiştir. 60 dakikalık reaksiyon süresinde oluşan glukanların besinsel lif potansiyeli %19.145 ± 4.77 olarak ölçülmüş, ilk fazda oluşan glukanlarda ise bu oran %2.765 ± 0.19 olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlar, alternansucrase enziminin sükrozu yavaş ve kısmen sindirilebilir glukanlara dönüştürmedeki etkinliğini ortaya koymuştur.

Kullanılabilir Çıkarımlar

* Alternansucrase enzimi, sükrozun yavaş sindirilen glukanlara dönüşümünde etkilidir.
* Maltose, alternansucrase enzimi için en uygun kabul edici moleküldür.
* Oluşan glukanlar, nişastaya göre daha yavaş ve kısmen sindirilebilir.
* Daha uzun reaksiyon süreleri, daha yüksek besinsel lif potansiyeline sahip glukanlar üretir.

Sonuç olarak, bu çalışma alternansucrase enziminin sükrozdan yavaş sindirilen glukanlar üretmedeki etkinliğini ve bu glukanların besinsel lif potansiyelini ortaya koymuştur.

Orijinal Makale: Carbohydr Res. 2024 Jun 28;542:109202. doi: 10.1016/j.carres.2024.109202. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler