Ameliyat Öncesi Bağırsak Hazırlığı Nasıl Yapılır?

Bağırsak hazırlığı nedir?

Bağırsak ameliyatlarının enfeksiyon riskleri nedeni ile ölümcül oldukları ilk olarak Hipokrat (MÖ 460-377) tarafından bahsedilmiş ve daha sonra Ambroise Parre’de (1510-1590) aynı şekilde konunun önemine vurgu yapmıştır.

Bağırsak hazırlığı özellikle bağırsak ameliyatları öncesinde olmazsa olmazdır. Yapılması zorunludur. Her ne kadar hasta için biraz sıkıntılı bile olsa ameliyatın ve tedavinin başarısı için önemlidir.

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu bizler için ameliyat öncesi bağırsak hazırlığının nasıl yapılması gerektiğini cevapladı.

Planlı kalın bağırsak ameliyatları öncesinde, yaklaşık 100 yıldan beri bağırsak temizliği uygulanmaktadır.

Bağırsak hazırlığı hangi durumlarda yapılır?

Bağırsak hazırlığı, bağırsak temizliği yada kolon temizliği, başlıca bağırsakların dışkıdan arındırılması amacı ile gerçekleştirilir.

 • Kolonoskopi tetkiki öncesinde
 • Bağırsak ameliyatları öncesinde
 • Kalın bağırsak röntgeni (lavman opaklı kolon grafisi, bağırsak filmi) öncesinde
 • Sanal kolonoskopi öncesinde
 • Kapsül endoskopisi öncesinde
 • İnce bağırsak röntgeni (enteroklizis) öncesinde

Bağırsak hazırlığı kolonoskopi tetkikinde neden önemlidir?

Kolonoskopi tetkiki sırasında bağırsak hazırlığının yeterli olmaması durumunda, bağırsağın iç kısmında (lümen); katı, yarı katı veya sıvı dışkı artıkları kalır ve bu durum endoskopistin görüşünü kısıtlar ve özellikle bağırsak poliplerinin ve bazı urların varlığında doğru tanı olanağını azaltır, yada alttaki sorunun atlanmasına neden olabilir. Bu durum, çoğu zaman kolonoskopi tetkikinin tekrarını gerektirir. 

Kolonoskopi tetkiklerinde en önemli başarı kriteri, yapılan tetkiklerin % 90’ından fazlasında kalın bağırsağın başlangıç kısmı olan çekum’a ulaşılmasıdır. İngiltere’de Mitchell ve ark. tarafından gerçekleştiren bir çalışmada, çok az merkezde kolonoskopi tetkiklerinde % 90 oranında çekum’a ulaşıldığı bildirilmiştir. Fransa’da Sindirim Sistemi Endoskopisi Derneği (SFED) tarafından gerçekleştiren bir çalışmada, 7,205 kolonoskopi tetkiki incelenmiş ve kalın bağırsağın tümünün incelenme oranı % 96 olarak belirlenmiş, buna karşın olguların % 33’ünde yetersiz bağırsak temizliği nedeni ile tatminkar bir inceleme yapılamadığı belirtilmiştir.

Chen ve ark., Kazarian ve ark., Lebwohl ve ark. çalışmalarında kolonoskopi tetkiklerinde % 20-30 oranında bağırsak temizliğinin yetersiz olduğu vurgulanmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri’nde Harewood ve ark. gerçekleştirdikleri benzer bir çalışmada, 93,004 kolonoskopi işlemi incelenmiş ve 9 mm’den küçük çaplı bağırsak poliplerinin belirlenebilmesi için yeterli bağırsak temizliğinin olması gerektiği sonucuna varmışlardır.

Avrupa genelinde Froehlich ve ark. tarafından gerçekleştirilen benzer bir çalışmada, 5,832 kolonoskopi işleminde, bağırsak poliplerinin belirlenmesi için, polip büyüklüğü ne olursa olsun, yeterli bağırsak temizliğinin olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Lieberman ve ark. çalışmalarında, ABD’de yapılan kolonoskopi tetkiklerinin % 25’inin bağırsak poliplerinin takibi için olduğunu vurgulamışlardır.

Kolonoskopi tetkiki sırasında bağırsak hazırlığının kalitesi nasıl değerlendirilir?

Amerikan Gastroenteroloji Derneği’nin kriterlerine göre bağırsak hazırlığı dört evrede değerlendirilir.

EvreBağırsak temizlik düzeyi
IBağırsağın tamamında geçişi engelleyecek düzeyde katı dışkı artıklarının olması
IIİleri düzeyde yıkama yapmayı gerektirecek düzeyde katı ve sıvı dışkı artıklarının olması
IIIHafif düzeyde yıkama yapmayı gerektirecek düzeyde sıvı dışkı artıklarının olması
IVYıkama yapmayı gerektirecek hiç dışkı artığının olmaması

Aronchick bağırsak temizliği sınıflandırması

 • Mükemmel – 1 puan: bağırsak yüzeyinin % 95’inden fazlasının temiz olması veya berrak sıvı olması
 • İyi – 2 puan: bağırsak yüzeyinin % 90’dan fazlasının rahatlıkla incelenebilmesi, yüzeyin % 5-25’inde ise berrak sıvı olması
 • Orta – 3 puan: bağırsak yüzeyinin % 90’dan fazlasının rahatlıkla incelenebilmesi, sıvı verilmesi ve emme ile uzaklaştırılabilen az miktarda yarı katı dışkı olması
 • Zayıf – 4 puan: bağırsak yüzeyinin % 90’dan azının incelenebilmesi, sıvı verilmesi ve emme ile uzaklaştırılamayan yarı katı dışkı olması
 • Yetersiz – 5 puan: görüntüyü engelleyen katı dışkının olması, kolonoskopi tetkikinin tekrarlanması gerekir.

Ottowa bağırsak temizliği sınıflandırması

Bu sınıflama, 2004 yılında, Rostom ve Jolicoeur tarafından tanımlanmıştır.

 • Mükemmel – 0 puan: kolonoskopi tetkikinde bağırsağın içi (mukoza) çok net olarak görülebilir ve çok az miktarda sıvı vardır.
 • İyi – 1 puan: bağırsağın içi (mukoza) iyi olarak görülebilir ve az miktarda sıvı vardır.
 • Orta – 2 puan: bağırsağın içi (mukoza) kabul edilebilir şekilde görülebilir bulanık sıvı veya yarı katı dışkı
 • Zayıf – 3 puan: bağırsağın içindeki (mukoza) görüntü zayıf, su ile yıkamak gerekir
 • Yetersiz – 4 puan: görüntüyü engelleyen katı dışkının olması

Bağırsaktaki sıvı miktarının değerlendirilmesi

 • Az – 0 puan
 • Orta düzeyde – 1 puan
 • Fazla – 2 puan

Arya bağırsak temizliği sınıflandırması

Bu sınıflama, 2013 yılında, Arya ve ark. tarafından tanımlanmıştır.

 • 0 – çok kötü: belirli bölgede katı veya yarı katı dışkı artıklarının olması ve kolonoskopi tetkikinin tamamlanamaması
 • 1- kötü: yarı katı ve kalın dışkı parçacıkları ile görüşün engellenmesi, yıkamaya rağmen kısıtlı görüş olması
 • 2 – vasat: yapışkan dışkı artıklarının olması, yıkama sonrasında kısmi bir görüş sağlanması
 • 3 – iyi: az sayıda dışkı artıklarının olması, yıkama sonrasında kaliteli bir görüş sağlanması
 • 4 – mükemmel: hiç dışkı artığının olmaması, görüş için yıkama gereğinin olmaması

Boston bağırsak temizliği sınıflandırması

Bu sınıflama, 2010 yılında, Calderwood ve Jacobson tarafından tanımlanmıştır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver
 • 0 puan: kolonoskopi tetkikinde bağırsağın bir bölümü katı dışkı nedeni ile görüntülenemez
 • 1 puan: bağırsağın bir bölümünde sıvı veya yarı katı dışkı bulunması
 • 2 puan: bağırsağın içi (mukoza) iyi olarak görülebilir ve az miktarda dışkı vardır.
 • 3 puan: bağırsağın içi (mukoza) mükemmel düzeyde görülebilir ve sıvı yoktur.Bağırsak hazırlığı hangi hastalara yapılmaz?
 • Bağırsak düğümlenmesi (ileus) durumunda
 • Bağırsak delinmesi (perforasyon) varlığında
 • Sindirim sisteminin şiddetli kanamalarında
 • Sürekli kusması olanlar
 • Şuuru bulanık olan hastalar
 • Kronik böbrek yetersizliği
 • Belirti veren kalp yetersizliği
 • 18 yaşındaki genç kişiler
 • GebelerBağırsak hazırlığı, bağırsak ameliyatlarındaki komplikasyon oranını azaltır mı?

Zmora ve ark. çalışmalarında, ABD’deki cerrahların % 99’unun bağırsak ameliyatlarından önceki dönemde bağırsak temizliği uyguladıklarını belirlemişlerdir. Buna karşın, van Geldere ve ark. çalışmasında, 250 kalın bağırsak hastaya ameliyatı öncesi dönemde bağırsak temizliği uygulanmamış ve komplikasyon oranlarında bağırsak temizliği uygulanan hastalara göre bir fark görülmemiştir. Bucher ve ark. benzer şekilde, bağırsak temizliğinin bağırsak ameliyatlarına etkisi ile ilgili 20 ayrı çalışmalarını incelemişler ve 642 bağırsak temizliği alan ve 655 bağırsak temizliği almayan hastayı kıyasladıklarında, bağırsak temizliği uygulanan hastalarda komplikasyon oranını daha yüksek olarak belirlenmiştir.

Bağırsak hazırlığı için hangi tür yöntemler kullanılır?

Bağırsak hazırlığında bir çok yöntem kullanılır. Bunlar kısaca sodyum fosfat, müshil ilaçları, elementer diyet, bağırsak yıkama, polietilen glikol ve mannitol olarak sınıflandırabiliriz.

1. Sodyum fosfat: 

çok yaygın olarak kullanılan bir bağırsak temizliği yöntemidir. Kullanımında etkin bir bağırsak temizliği gerçekleşir. Hastalar ilacın tadından, kramp şeklinde karın ağrıları, bulantı, kusma, baş dönmesi gibi yan etkilere neden olabilmektedir.

2. Müshil ilaçları:

 en yaygın olarak kullanılan yöntemdir. Keighley ve ark. çalışmasına göre, tatminkar bağırsak temizliği yaratma oranı % 70 civarındadır.

3. Elementer diyet: 

posadan fakir ve az lifli diyet ile beslenme, Keighley ve ark. çalışmasına göre, % 17 oranında tatminkar bir bağırsak temizliğine olanak sağlamaktadır.

4. Bağırsak yıkama (irrigasyon işlemi): 

burundan mideye giden bir sonda takılarak serum verilir ve tüm bağırsak bu sayede yıkanır. Bu yöntem, ilk olarak Hewitt ve Crapp tarafından tanımlanmış, süratli ve hastanede yatan hastalarda tercih edilen bir tekniktir. Hastalar işlemin başlangıcından 40-60 dakika sonra ilk dışkılamalarını yaparlar ve ortalama 4 saat içinde 10-14 Lt arasında verilerek bağırsak temizliği tamamlanır.

5. Polietilen glikol:

 İlk olarak Davis tarafından tanımlanan polietilen glikol veya PEG solüsyonu, dört saat içinde, ortalama olarak 4 Lt olarak içilir. Genellikle önerilen her 15 dakikada 250 ml solüsyonun içilmesidir. Bu solüsyonun içinde 125 mmol/L sodyum, 40 mmol/L sülfat, 35 mmol/L klor, 20 mmol/L bikarbonat, 10 mmol/L potasyum bulunur. Tuzlu olması nedeni ile içimi biraz güç olabilir, bu nedenle elma suyu, soğuk çay, limonata vb. sıvılarla birlikte alınabilir. Beck ve ark. PEG ile % 90 civarında tatminkar bağırsak temizliği sağlandığını bildirmişlerdir.


6. Mannitol: 

hipertonik bir sıvı olup, en az 4 Lt olarak verilir. Tatminkar bağırsak temizliği yaratma oranı % 80 civarındadır. Haress ve ark. çalışmasında, mannitol ile gerçekleştirilen bağırsak hazırlığı sonrasında yara enfeksiyonu oranı % 41 ve serum fizyolojik ile yapılan bağırsak hazırlığında % 16 olarak belirlemişlerdir. İki ayrı çalışmada Keighley ve Taylor mannitol ile yapılan bağırsak temizliği sonrasında, kolonoskopidebelirlenen bağırsak poliplerinin koter ile yakılarak alınması (endoskopik polipektomi işlemi) sırasında, bağırsak gazlarının patlamaya neden olma olasılığının ortaya çıktığını belirtmişlerdir. Bu iki yan etkisi nedeni ile, mannitol, bağırsak hazırlığında ilk dönemlerdeki gibi tercih edilme özelliğini yitirmiştir.

Ameliyat hazırlığı için yapılan bağırsak hazırlığı sırasında antibiyotik etkili midir?

Clarke ve ark. çalışmasında kalın bağırsak ameliyatı öncesinde antibiyotik verilmediğinde enfeksiyon oranının % 35 ve ameliyat öncesindeki dönemde neomisin ve streptomisin adlı antibiyotiklerin verildiğinde ise bu oranın % 10 civarına düştüğünü belirlemişlerdir. Keighley ve ark. 1979 yılındaki çalışmalarında, kalın bağırsak ameliyatları öncesinde tablet şeklinde antibiyotikler ile % 36 ve damardan iğne ile verilen antibiyotikler ile % 6 oranında enfeksiyon belirlenmiştir.

Ameliyat hazırlığının, bağırsaktaki yararlı mikroplar için olumsuz etkisi olur mu?

O’Brien ve ark. çalışmasında, bağırsak hazırlığından önce ve sonra alınan dışkı örneklerindeki mikroorganizma (bakteri, mantar vb. mikroplar) oranları açısından istatistiksel olarak belirgin bir fark saptamamışlardır. Benzer şekilde, Mai ve ark. çalışmalarında, bağırsak temizliği öncesinde ve işlemden sonraki 2,4,6 ve 8. haftalarda alınan dışkı örneklerinin mikroorganizma içerikleri yönünden belirgin bir fark belirlenmemiştir.

Bağırsak hazırlığının işlemin bir gün öncesinde veya birkaç gün öncesinde yapılmasının bir farkı var mıdır?

Günümüzde, bağırsak temizliği sıklıkla işlem, girişim veya ameliyattan bir gün önce gerçekleştirilir. Yapılan çalışmalar, işlemden ortalama 6-12 saat önce sona eren bağırsak temizliği sonrasında en başarılı sonuçların alındığını göstermiştir. Bazı endoskopistler ise işlemden iki veya üç gün önce parçalara bölerek veya ufak dilimler halinde bağırsak temizliğinin yapmayı tercih ederler. Bir yöntemin, diğerine üstün olduğuna dair kesin bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bazı gruplar ise bağırsak temizliğini sabahtan gerçekleştirip, kolonoskopi tetkikini aynı gün öğleden sonra yaparlar.

Bağırsak hazırlığı YÖNTEMİ – BİR GÜNLÜK

Örneğin ameliyat veya kolonoskopi tetkikinin PAZARTESİ günü sabah saatlerinde yapılacağını varsayarsak:

 • Tetkikten bir gün önceden itibaren (örneğe göre PAZAR günü) posa bırakmayan, tanesiz ve sulu gıdaların alınmasında fayda vardır. Kesinlikle HİÇBİR TANELİ GIDA ALINMAYACAKTIR. Çorbalar dahil olmak üzere tüm gıdalar SIVI ve TANESİZ OLMALIDIR. Haşlama et suyu, tavuk suyu ( sadece suyu!), Çay, neskafe, komposto suyu (tanesiz), Posasız meyve suları, ıhlamur gibi berrak sıvı gıdalar olmalıdır.
 • İlaç tetkikten bir gün önce (örneğe göre Pazar günü) ilk iki şişe saat 15 gibi ve üçüncü şişe saat 18 gibi içilmelidir. Bu şekilde ikinci ilacın bitiminden 2-4 saat içinde ishal şeklinde dışkılama sonlanmış olur ve hastanın dışkılama işlemi en geç saat 22 gibi bitmiş olur.
 • Hamile ve lohusaların bu ilaçları kullanmadan önce mutlaka doktorlarından izin almaları gerekir.
 • İlacın herhangi bir meyve suyu (ELMA SUYU gibi ) ile birlikte alınması sizin açınızdan rahatlık sağlayacaktır, ancak vişne suyu veya nar suyu gibi kırmızı renkli içecekleri, tetkik sırasında kan görüntüsü verebileceklerinden, tercih edilmemelidir.
 • Bu ilacın sizin sık miktarda büyük tuvaletinizi yapmanıza yol açacak bir müshil olduğunu unutmayınız. İlacın alımı sırasında bol miktarda sıvı ve vücut tuzlarını kaybedeceğinizden bu hazırlık sırasında özellikle su ve sulu tanesiz gıdaları normalden çok daha fazla miktarlarda yani en az 4 Litre gibi TANESİZ sıvı (günde 20 bardaktan fazla olacak şekilde) almanızda yarar vardır.
 • Bu bağırsak temizliği hastada bitkinlik yaratacağı için dışkılamanın bitimini takiben uykuya geçmek yararlı olacaktır.

Alınabilecek ilaçlar (seçeneklerden sadece birisi doktor önerisine göre uygulanmalıdır)

 • Endofalk® bağırsak temizleme tozu: toplam 8 saşe içilir.
 • Golytely® bağırsak temizleme tozu: 4 Lt oda ısısındaki su içine konularak içilir.
 • X-M diet solüsyon® 250 ml iki şişe olarak içilir.
 • Fleet Fosfosoda® suspansiyon (45 ml):  üç şişe tarife göre içilir.
 • Picoprep® oral çözelti: toplam 2 saşe içilir.

Kolonoskopi günü
Hekim önerisine göre işlem öncesinde, bir veya iki adet lavman makattan sıkılabilir.

    

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu, Bağırsak Hazırlığı, 2018

Kaynaklar

 1. Menees SB, Kim HM, Schoenfeld P. Split-dose bowel preparation improves adequacy of bowel preparation and gastroenterologists’ adherence to National Colorectal Cancer Screening and Surveillance Guidelines. World J Gastroenterol 2018; 24 (6): 716-724.
 2. Alghamry A, K Ponnuswamy S, Agarwal A, et al; Endoscopy Nurses Collaborative (ENC). Split-dose bowel preparation with polyethylene glycol for colonoscopy performed under propofol sedation. Is there an optimal timing? J Dig Dis 2017 Feb 11. doi: 10.1111/1751-2980.12458.
 3. Reumkens A, Masclee AA, Winkens B, et al. Prevalence of hypokalemia before and after bowel preparation for colonoscopy in high-risk patients. Gastrointest Endosc 2017 Feb 7. pii: S0016-5107(17)30084-6. doi: 10.1016/j.gie.2017.01.040.
 4. Windpessl M, Schwarz C, Wallner M. “Bowel prep hyponatremia” – a state of acute water intoxication facilitated by low dietary solute intake: case report and literature review. BMC Nephrol 2017; 18 (1): 54. doi: 10.1186/s12882-017-0464-2.
 5. Liu Z, Zhang MM, Li YY, et al. Enhanced education for bowel preparation before colonoscopy: a state-of-the-art review. J Dig Dis 2017 Jan 9. doi: 10.1111/1751-2980.12446.
 6. Koller SE, Bauer KW, Egleston BL, et al. Comparative effectiveness and risks of bowel preparation before elective colorectal surgery. Ann Surg 2017 Feb 1. doi: 10.1097/SLA.0000000000002159.
 7. Paulo GA, Martins FP, Macedo EP, et al. Safety of mannitol use in bowel preparation: a prospective assessment of intestinal methane (CH4) levels during colonoscopy after mannitol and sodium phosphate (NaP) bowel cleansing. Arq Gastroenterol 2016 Jul-Sep;53(3):196-202. doi: 10.1590/S0004-28032016000300014.
 8. Cirocco WC. The fatal flaw of outcome studies comparing colorectal operations with and without mechanical bowel preparation: the absence of oral antibiotics! Dis Colon Rectum 2016 Aug; 59 (8): e421.
 9. Kim HG. Is elderly age a simple predictive factor for inadequate bowel preparation before colonoscopy? Gut Liver 2016;10 (4): 489-490.
 10. Voiosu T, Ratiu I, Voiosu A, et al. Time for individualized colonoscopy bowel-prep regimens? A randomized controlled trial comparing sodium picosulphate and magnesium citrate versus 4-liter split-dose polyethylene glycol. J Gastrointestin Liver Dis 2013; 22 (2): 129-134.
 11. Bae SE, Kim KJ, Eum JB, et al. A Comparison of 2 L of Polyethylene Glycol and 45 mL of Sodium Phosphate versus 4 L of Polyethylene Glycol for Bowel Cleansing: A Prospective Randomized Trial. Gut Liver 2013; 7 (4): 423-429.
 12. Song HJ, Moon JS, Do JH, et al; Korean Gut Image Study Group. Guidelines for Bowel Preparation before Video Capsule Endoscopy. Clin Endosc 2013; 46 (2): 147-154.
 13. Arya V, Gupta KA, Valluri A, et al. Rapid colonoscopy preparation using bolus lukewarm saline combined with sequential posture changes: a randomized controlled trial. Dig Dis Sci 2013; 58 (8): 2156-2166.
 14. Chen ZY, Shen HS, Luo MY, et al. Pilot study on efficacy of reduced cathartic bowel preparation with polyethylene glycol and bisacodyl. World J Gastroenterol 2013; 19 (4): 561-568.
 15. Hassan C, Bretthauer M, Kaminski MF, et al; European Society of Gastrointestinal Endoscopy. Bowel preparation for colonoscopy: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy 2013; 45 (2): 142-150.
 16. O’Brien CL, Allison GE, Grimpen F, et al. Impact of colonoscopy bowel preparation on intestinal microbiota. PLoS One 2013 May 1;8(5):e62815. doi: 10.1371/journal.pone.0062815. Print 2013.
 17. Bechtold ML, Choudhary A. Bowel preparation prior to colonoscopy: a continual search for excellence. World J Gastroenterol 2013; 19 (2): 155-157.
 18. Rex DK. Split dosing for bowel preparation. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2012; 8 (8): 535-537.
 19. Kakugawa Y, Saito Y, Saito S, et al. New reduced volume preparation regimen in colon capsule endoscopy. World J Gastroenterol 2012; 18 (17): 2092-2098.
 20. Vieira MC, Hashimoto CL, Carrilho FJ. Bowel preparation for performing a colonoscopy: prospective randomized comparison study between a low-volume solution of polyethylene glycol and bisacodyl versus bisacodyl and a mannitol solution. Arq Gastroenterol 2012; 49 (2): 162-168.
 21. Gerard DP, Holden JL, Foster DB, et al. Randomized Trial of Gatorade/Polyethylene Glycol With or Without Bisacodyl and NuLYTELY for Colonoscopy Preparation. Clin Transl Gastroenterol 2012 Jun 21;3:e16. doi: 10.1038/ctg.2012.11.
 22. McKenna T, Macgill A, Porat G, et al. Colonoscopy preparation: polyethylene glycol with Gatorade is as safe and efficacious as four liters of polyethylene glycol with balanced electrolytes. Dig Dis Sci 2012; 57 (12): 3098-3105.
 23. Lins-Neto MÁ, Leão MJ, Alves EC, et al. Colon mechanical preparation is necessary as routine in medical care? Arq Bras Cir Dig 2012; 25 (1): 25-28.
 24. Lorenzo-Zúñiga V, Moreno-de-Vega V, Boix J. [Preparation for colonoscopy: types of scales and cleaning products]. Rev Esp Enferm Dig 2012; 104 (8): 426-431.
 25. Kim HW. Inadequate bowel preparation increases missed polyps. Clin Endosc 2012; 45 (4): 345-346.
 26. Hong SN, Sung IK, Kim JH, et al. The effect of the bowel preparation status on the risk of missing polyp and adenoma during screening colonoscopy: A tandem colonoscopic study. Clin Endosc 2012; 45 (4): 404-411.
 27. Lebwohl B, Wang TC, Neugut AI. Socioeconomic and other predictors of colonoscopy preparation quality. Dig Dis Sci 2010; 55:2014-2020.
 28. Calderwood AH, Jacobson BC. Comprehensive validation of the Boston bowel preparation scale. Gastrointest Endosc 2010; 72: 686-692.
 29. Gravante G, Caruso R, Andreani SM, et al. Mchanical bowel preparation for colorectal surgery: a meta-analysis on abdominal and systemic complications on almost 5,000 patients. Int J colorectal Dis 2008; 23:1145-1150.
 30. Chen LA, Santos S, Jandorf L, et al. A program to enhance completion of screening colonoscopy among urban minorities. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:443-450.
 31. Kazarian ES, Carreira FS, Toribara NW, et al. Colonoscopy completion in a large safety net health care system. Clin Gastroenterol Hepatol 2008; 6:438-442.
 32. Mai V, Greenwald B, Morris JG Jr, et al. Effect of bowel preparation and colonoscopy on post-procedure intestinal microbiota composition. Gut 2006; 55: 1822-1823.
 33. Bucher P, Gervaz P, Soravia C, et al. Randomized clinical trial of mechanical bowel preparation versus no preparation before elective left-sided colorectal surgery. Br J Surg 2005; 92: 409–414.
 34. Froehlich F, Wietlisbach V, Gonvers JJ, et al. Impact of colonic cleansing on quality and diagnostic yield of colonoscopy: the European Panel of appropriateness of Gastrointestinal Endoscopy European multicenter study. Gastrointest Endosc 2005; 61: 378-384.
 35. Bucher P, Mermillod B, Gervax P, et al. Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery: a meta-analysis. Arch Surg 2004; 139: 1359–1364.
 36. Aronchick CA. Bowel preparation scale. Gastrointest Endos. 2004; 60: 1037,8; author reply 1038-9.
 37. Rostom A, Jolicoeur E. Validation of a new scale for the assessment of bowel preparation quality. Gastrointest Endosc 2004; 59: 482-486.
 38. Zmora O, Wexner SD, Hajjar L, et al. Trends in preparation for colorectal surgery: Survey of the members of the American Society of Colon and Rectal Surgeons. Ann Surg 2003; 69:150–154.
 39. Harewood GC, Sharma VK, de Garmo P. Impact of colonoscopy preparation quality on detection of suspected colonic neoplasia. Gastrointest Endosc 2003; 58: 76-79.
 40. van Geldere D, Fa-Si-Oen P, Noach LA, et al. Complications after colorectal surgery without mechanical bowel preparation. J Am Coll Surg 2002; 194:40–47.
 41. Mitchell RM, McCallion K, Gardiner KR, et al. Successful colonoscopy; completion rates and reasons for incompletion. Ulster Med J 2002; 71:34-37.
 42. Lieberman DA, De Garmo PL, Fleischer DE, et al. Patterns of endoscopy use in the United States. Gastroenterol 2000; 118:619-624.
 43. Beck DE, Fazio VW, Jagelman DG. Comparison of oral lavage methods for preoperative colonic cleansing. Dis Colon Rectum 1986; 29: 699–703.
 44. Keighley MRB. A clinical and physiological evaluation of bowel preparation for elective colorectal surgery. World J Surg 1982; 6: 464–470.
 45. Hares MM, Alexander-Williams J. The effect of bowel preparation on colonic surgery. World J Surg 1982; 6: 175–181.
 46. Keighley MRB, Taylor EW, Hares MM, et al. Influence of oral mannitol bowel preparation on colonic microflora and the risk of explosion during endoscopic diathermy. Br J Surg 1981; 68: 554–556.
 47. Taylor EW, Bentley S, Youngs D, et al. Bowel preparation and the safety of colonoscopic polypectomy. Gastroenterology 1981; 81:1–4.
 48. Davis GR, Santa Ana CA, Morawski SG, et al. Development of a lavage solution associated with minimal water and electrolyte absorption or secretion. Gastroenterology 1980; 78: 991–995.
 49. Keighley MRB, Arabi Y, Alexander-Williams J, et al. Comparison between systemic and oral antimicrobial prophylaxis in colorectal surgery. Lancet 1979; 1:894–897.
 50. Clarke JS, Condon RE, Bartlett JG, et al. Preoperative oral antibiotics reduce septic complications of colon operations. Ann Surg 1977; 186: 251–259.
 51. Crapp AR, Pouis SJA, Tillotsen P, et al. Preparation of the bowel by whole gut irrigation. Lancet 1975; 2: 1239–1240.
 52. Hewitt J, Rigby J, Reeve J, et al. Whole gut irrigation in preparation for large bowel surgery. Lancet 1973; 2: 337–340.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver