Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Ankilozan Spondilit Hastalarında Mikrobiyota ve Metabolitler Üzerine TNFi Etkisi

Ankilozan spondilit (AS), bağışıklık sistemini etkileyen ve özellikle omurgayı etkileyen bir hastalıktır. Son yapılan araştırmalar, AS hastalarının bağırsak mikrobiyotasının sağlıklı bireylerden farklı olduğunu göstermiş, bu da hastalığın anlaşılması ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi açısından yeni kapılar aralamıştır. Bu çalışmada, non-hedefli dışkı metabolomik analizi kullanılarak mikrobiyom-metabolom arayüzü incelenmiş ve tümör nekrozu faktörü inhibitörü (TNFi) tedavisinin AS hastalarındaki bağırsak mikrobiyotası ve metabolitler üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Çalışma Metodolojisi ve Bulgular

Prospektif bir kohort çalışması kapsamında, AS hastalarından TNFi tedavisi öncesi ve sonrası dışkı örnekleri alınmış ve 31 sağlıklı kontrol ile karşılaştırılmıştır. Metagenomik ve metabolomik deneyler yapılmış, 7,703 mikrobiyal tür ve 50,046 metabolit tanımlanmıştır. Sağlıklı bireylerle AS hastaları arasında mikrobiyal ve metabolik farklılıklar tespit edilmiştir. TNFi’nin, bağırsak mikrobiyotasını ve metabolitleri kısmen restore ettiği gözlemlenmiştir. Mikrobiyota ve metabolitler arasındaki ilişkilerin belirlenmesi için çoklu omiks analizleri yapılmış, patojenik ‘Ruminococcus gnavus’ bakterisinin inhibisyonu ve probiyotik ‘Bacteroides uniformis’ bakterisinin teşvik edilmesi ile ilişkili bileşikler belirlenmiştir.

Tedaviye Yönelik Öneriler

Çalışma sonuçları, TNFi’nin AS hastalarında inflamasyonu kontrol altına almak için potansiyel patojen bakterileri inhibe etmek ve potansiyel probiyotikleri teşvik etmek amacıyla bileşik takviyesi yapılması yönünde yeni tedavi perspektifleri sunmaktadır. Ayrıca bu bileşiklerin, bağırsak hücreleri ve inflamatuar sitokin IL-18 üzerindeki etkileri de incelenmiştir.

Önemli Çıkarımlar

  • TNFi tedavisi, AS hastalarının bağırsak mikrobiyotasını ve metabolit profilini iyileştirebilmektedir.
  • Oxypurinol ve biotin gibi bileşikler, patojenik ve probiyotik bakteriler üzerinde düzenleyici etkilere sahiptir.
  • Çoklu omiks analizleri, AS tedavisinde mikrobiyota ve metabolitler arasındaki ilişkileri aydınlatmaktadır.

Sonuç olarak, bu araştırma TNFi’nin AS hastalarının bağırsak mikrobiyotası ve metabolitleri üzerindeki etkilerini aydınlatmış ve AS’de inflamasyonun kontrol altına alınması için yeni terapötik stratejiler önermiştir.

Orijinal Makale: Front Immunol. 2024 Apr 22;15:1369116. doi: 10.3389/fimmu.2024.1369116. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler