Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Antibiyotik Direncine Karşı Probiotik Çözüm

Antimikrobiyal direncin hızla artması, küresel bir endişe kaynağıdır ve özellikle kümes hayvancılığı sektöründe antibiyotiklerin aşırı veya yanlış kullanımı bu durumu tetiklemektedir. Bu bağlamda, Lactococcus lactis subsp. lactis BIONCL17752 suşunun probiyotik potansiyeli incelenmiştir. Bu probiyotik suşun, düşmanca gastrointestinal koşullara dayanabileceği ve antibiyotik direnci, virülans ve biyojenik amin üretiminden sorumlu genlerin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca, bu suşun broiler tavuklarda büyüme promotörü olarak kullanılabileceği ve antibiyotik içermeyen yem takviyesi olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Lactococcus lactis subsp. lactis BIONCL17752 suşunun genetik analizleri, bakteriocinler, lactococcin A ve sactipeptid üretimi ile ilgili gen kümelerini ortaya koymuştur. Bu probiyotik suşun antibiyotik direnci, virülans ve biyojenik amin üretimi için gerekli genleri içermemesi, onun güvenli ve etkili bir probiyotik olduğunu göstermektedir.

Broiler Tavuklar Üzerindeki Etkisi

BIONCL17752 suşu, broiler tavuklarda büyüme promotörü olarak kullanıldığında, sentetik antibiyotikler kullanılmadan önemli bir vücut ağırlığı artışı sağlanmıştır. 4 × 109 CFU/kg probiyotik suş ile takviye edilen yem, çeşitli konsantrasyonlarda fruktooligosakkaritler (FOS) ile kombine edilmiştir. Bu kombinasyon, başlangıç, büyüme ve bitirme diyetlerinde sırasıyla 1.0, 2.5 ve 5.0 kg/tonne olarak uygulanmıştır. Sonuçlar, kuş başına 152 ila 171 g arasında önemli bir vücut ağırlığı artışı (p < 0.05) ve düşük bir yem dönüşüm oranı (FCR) 1.62 göstermiştir.

Sağlık ve Mikrobiyota Üzerindeki Etkileri

Biyokimyasal, hematolojik ve histolojik muayeneler, bu tedavinin kuşların sağlığı üzerinde zararlı bir etkisi olmadığını göstermiştir. Serumda düşük kolesterol, trigliserid, yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) ve düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) seviyeleri, tedavi edilen kuşlar için sağlık yararlarını işaret etmektedir. Dışkı örneklerinin mikrobiyal topluluk analizi, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria, Actinobacteria ve Fusobacteria’nın daha yüksek bollukta olduğunu göstermiştir. Firmicutes oranının azalması ve Bacteroidetes oranının artması (F/B oranı), probiyotik diyet takviyelerinin faydalarını vurgulamaktadır.

Pratik Çıkarımlar

• Antibiyotik kullanmadan broiler tavuklarda önemli bir büyüme artışı sağlanabilir.
• Probiyotik takviyesi, serum lipid profillerini iyileştirir.
• Bağırsak mikrobiyotasında olumlu değişiklikler gözlemlenmiştir.
• Carbohydrate-active enzymes (CAZyme) bolluğu, kompleks şeker moleküllerinin parçalanmasında etkilidir.

Bu araştırma, BIONCL17752 suşunun probiyotik potansiyelinin, broiler tavukların sağlığını olumlu yönde etkileyerek optimal büyüme ve düşük ölüm oranı sağladığını göstermektedir. Bu da organik kümes hayvancılığında probiyotik tedavinin ekonomik faydalarını ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: Probiotics Antimicrob Proteins. 2024 Jun 21. doi: 10.1007/s12602-024-10313-4. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler