Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Antikoagülanların Serum Metabolomik ve Lipoproteomik Profilleri Farklılık Gösteriyor

Atrial fibrilasyon (AF) hastalarında iskemik inme önlemede uzun süreli oral antikoagülasyon tedavisi birincil yöntemdir. Bu tedavi yöntemlerinin, özellikle vitamin K antagonistleri (AVK’ler) ve direkt oral antikoagülanlar (DOAK’lar) olmak üzere, farklı metabolik etkileri olabilir. Yapılan yeni bir araştırma, bu iki tedavi grubunun serum metabolomik ve lipoproteomik profillerini ilk kez karakterize etmeyi amaçlıyor.

Araştırmada, 167 AF hastasının serum örnekleri yüksek çözünürlüklü 1H nükleer manyetik rezonans (NMR) spektroskopisi ile analiz edilmiştir. Hastaların ortalama yaşı 78 olup, %62’si erkek ve %70’i DOAK tedavisi almaktadır. Araştırmada 25 metabolit ve 112 lipoproteinle ilgili fraksiyonlar multivaryat ve univaryat istatistiksel yöntemlerle değerlendirilmiştir.

Temel Bulgular

Araştırma sonuçlarına göre, AVK ve DOAK tedavisi gören hastaların serum profillerinde belirgin farklılıklar bulunmaktadır. DOAK tedavisi alan hastaların serumunda daha düşük seviyelerde alanin ve laktat, serbest kolesterol VLDL-4 alt fraksiyonu, trigliseritler LDL-1 alt fraksiyonu ve dört IDL kolesterol fraksiyonu gözlemlenmiştir. Buna karşın, bu hastalarda daha yüksek HDL kolesterol, apolipoprotein A1 ve yedi HDL kolesterol fraksiyonu/alt fraksiyonu seviyeleri tespit edilmiştir.

Önem ve Gelecek Çalışmalar

NMR tabanlı metabolomik analizlerin, oral antikoagülanların AF hastalarının dolaşımdaki metabolit ve lipoproteinleri üzerindeki etkilerini açıklamada yararlı olduğu görülmüştür. DOAK tedavisi gören hastalarda gözlemlenen yüksek HDL kolesterol seviyeleri, bu hastaların azalan kardiyovasküler riski ile ilişkilendirilebilir. Bu sonuçlar, klinik anlamda daha geniş kapsamlı çalışmaların yapılması gerektiğine işaret etmektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

– DOAK tedavisi gören hastalarda daha yüksek HDL kolesterol seviyeleri gözlemlenmiştir.
– AVK tedavisi gören hastalarda alanin ve laktat seviyeleri daha düşük bulunmuştur.
– DOAK tedavisi, kardiyovasküler riski azaltmada potansiyel bir avantaj sunabilir.
– NMR tabanlı metabolomik analizler, tedavi etkilerini detaylı bir şekilde açıklamada etkilidir.

Bu araştırma, AF hastalarının tedavi planlamasında ve klinik uygulamalarda dikkate alınması gereken önemli bulgular sunmaktadır. DOAK’ların, kardiyovasküler riski azaltmadaki potansiyel avantajları, gelecekteki çalışmalarda daha derinlemesine incelenmelidir.

Orijinal Makale: Life Sci. 2024 Jun 7:122796. doi: 10.1016/j.lfs.2024.122796. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler