Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Aprepitant Nedir?

Aprepitant, kemoterapi tedavisine bağlı bulantı ve kusmayı önlemek için kullanılan bir ilaçtır. Genellikle Emend markası altında satılmaktadır. Aprepitant, nörokinin-1 (NK1) reseptör antagonistleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. Kemoterapiye bağlı mide bulantısı ve kusma (CINV), kanser tedavisinin önemli bir yan etkisi olabilir ve bu semptomları önlemeye yardımcı olmak için aprepitant kullanılır. Beyinde mide bulantısı ve kusmayı tetiklemede rol oynayan bir madde olan P maddesinin etkisini bloke ederek çalışır.

Aprepitant, CINV’nin optimal kontrolünü sağlamak için tipik olarak diğer antiemetik ilaçlarla kullanılır. Uygun uygulama için oral kapsül formunda mevcuttur. Aprepitantın özellikle kemoterapiye bağlı mide bulantısı ve kusmanın önlenmesi için endike olduğunu ve diğer mide bulantısı veya kusma türleri için tasarlanmadığını not etmek önemlidir. Dozaj ve tedavi süresi, spesifik kemoterapi rejimi ve bireysel hasta faktörlerine dayalı olarak reçeteyi yazan sağlık uzmanı tarafından belirlenecektir.

Aprepitant Ne İçin Kullanılır?

Aprepitant, öncelikle kemoterapi tedavisinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek ve yönetmek için kullanılır. Yüksek emetojenik kemoterapi ve orta derecede emetojenik kemoterapi ile ilişkili akut ve gecikmiş bulantı ve kusmanın önlenmesi için özel olarak endikedir. Kemoterapinin neden olduğu mide bulantısı ve kusma (CINV), bir kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir ve bazen tedavinin kesintiye uğramasına veya kemoterapiye uyumun zayıf olmasına neden olabilir. Aprepitant, beyinde bulantı ve kusmayı tetikleyen bir nörotransmitter olan P maddesinin etkisini bloke ederek CINV’yi önlemeye yardımcı olur.

Aprepitant, CINV’nin optimal kontrolünü sağlamak için tipik olarak 5-HT3 reseptörü antagonistleri ve kortikosteroidler gibi diğer antiemetik ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. Kemoterapi alan hem yetişkinler hem de pediatrik hastalar için kullanılabilir. Aprepitantın özellikle CINV için endike olduğunu ve kemoterapiyle ilgisi olmayan diğer bulantı veya kusma türleri için kullanılmadığını not etmek önemlidir. Spesifik dozlama ve tedavi süresi, kemoterapi rejimi ve bireysel hasta faktörlerine dayalı olarak reçeteyi yazan sağlık uzmanı tarafından belirlenecektir.

Aprepitant Nasıl Kullanılır?

Aprepitant tipik olarak kapsüller şeklinde ağızdan alınır. Aprepitantın nasıl kullanıldığına ilişkin bazı genel yönergeler aşağıda verilmiştir, ancak sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından sağlanan özel talimatları izlemeniz önemlidir:

Dozaj: Aprepitant dozu, kemoterapi rejimi ve bireysel faktörlere bağlı olarak değişecektir. Doktorunuzun önerdiği şekilde reçete edilen dozu almanız çok önemlidir.

Zamanlama: Aprepitant genellikle kemoterapi tedavisinden önce alınır. Kesin zamanlama, spesifik kemoterapi rejimine bağlı olacaktır, ancak genellikle kemoterapinin başlamasından bir saat önce alınır. Bunu, gecikmiş bulantı ve kusmaya karşı sürekli koruma sağlamak için sonraki günlerde ek dozlar takip edebilir.

Yutma: Aprepitant kapsülü bir bardak su ile bütün olarak yutunuz. Sağlık uzmanınız tarafından özel olarak talimat verilmedikçe kapsülü ezmeyin, çiğnemeyin veya açmayın.

Kombinasyon Tedavisi: Aprepitant sıklıkla 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidler gibi diğer antiemetik ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın optimal kontrolünü sağlamak için reçete edilen rejimi takip etmek ve tüm ilaçları talimat verildiği şekilde almak önemlidir.

Atlanan Doz: Bir doz aprepitantı kaçırırsanız, hatırladığınız anda onu alın. Ancak, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanı yakınsa, atladığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Rejimi kemoterapi tedavi planına ve kişisel ihtiyaçlarınıza göre uyarlayabilecekleri için, sağlık uzmanınızla spesifik dozlama ve uygulama talimatlarını görüşmeniz önemlidir. Aprepitant kullanımıyla ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, kişisel tavsiye için sağlık uzmanınıza danışmanız en iyisidir. Size doğru talimatlar verebilir ve sahip olabileceğiniz belirli endişeleri giderebilirler.

Aprepitantın Yan Etkileri Nelerdir?

Herhangi bir ilaç gibi aprepitantın da yan etkileri olabilir. Aprepitant kullanımıyla ilişkili bazı yaygın yan etkiler şunlardır:

 • yorgunluk
 • bulantı ve kusma
 • ishal
 • baş dönmesi
 • baş ağrısı
 • tattaki değişiklikler
 • kabızlık
 • karın ağrısı

Herkesin bu yan etkileri yaşamadığını ve yan etkilerin şiddetinin ve sıklığının kişiden kişiye değişebileceğini not etmek önemlidir. Aprepitant alırken herhangi bir ilgili veya kalıcı yan etki yaşarsanız, sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir. Ek olarak, aprepitant diğer ilaçlarla etkileşime girebilir, bu nedenle reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bu, potansiyel etkileşimleri değerlendirmelerine ve uygun rehberlik sağlamalarına yardımcı olacaktır.

Aprepitant Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Aprepitant diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Potansiyel etkileşimlerden kaçınmak için reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • CYP3A4 İndükleyicileri ve İnhibitörleri
 • Kontraseptifler
 • Varfarin
 • Kortikosteroidler
 • Antikonvülsanlar

Bunlar potansiyel ilaç etkileşimlerinin sadece birkaç örneğidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirmek ve güvenliğinizi sağlamak için aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz çok önemlidir. İlaçları birleştirmenin risklerini ve faydalarını değerlendirebilir ve tıbbi geçmişinize ve mevcut tedavi planınıza göre kişiselleştirilmiş öneriler sağlayabilirler.

Aprepitant Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Aprepitantın kullanılmaması veya dikkatli kullanılması gereken bazı durumlar vardır. Aprepitant tedavisine başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve mevcut sağlık durumunuzu sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Aprepitanttan genel olarak kaçınılması veya dikkatle kullanılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: Aprepitant veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjik reaksiyonunuz varsa, kullanımından kaçınılmalıdır.

Hamilelik ve Emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde aprepitantın güvenliği belirlenmemiştir. Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız sağlık uzmanınızla riskleri ve faydaları tartışmanız önemlidir.

Karaciğer Disfonksiyonu: Aprepitant öncelikle karaciğerde metabolize edilir. Şiddetli karaciğer yetmezliğiniz veya karaciğer hastalığınız varsa, dikkatli olmanız önerilir. Sağlık uzmanınız bu gibi durumlarda aprepitant reçete etmeden önce potansiyel riskleri ve faydaları değerlendirecektir.

Belirli İlaçlar ile Kullanım: Aprepitant diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bazı ilaçlar, aprepitant ile birlikte kullanıldıklarında doz ayarlamaları veya yakından takip gerektirebilir.

Çocuklar: Aprepitantın 6 aylıktan küçük çocuklarda güvenliği ve etkinliği belirlenmemiştir. Pediatrik hastalarda uygun rehberlik için bir pediatri uzmanına danışın.

Diğer Tıbbi Durumlar: Aprepitant, böbrek fonksiyon bozukluğu veya madde bağımlılığı öyküsü gibi belirli tıbbi durumları olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Aprepitantın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için tıbbi geçmişinizi sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir.

Sağlık uzmanınızla tıbbi geçmişiniz, mevcut ilaçlarınız ve sahip olabileceğiniz belirli endişeleriniz hakkında açık bir şekilde iletişim kurmanız çok önemlidir. Aprepitantın durumunuza uygunluğunu değerlendirebilecek ve kişiselleştirilmiş öneriler sunabileceklerdir.

Aprepitant Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Aprepitant kullanırken, güvenli ve etkili kullanımını sağlamak için dikkate alınması gereken birkaç önemli faktör vardır:

Dozaj ve Uygulama: Sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından sağlanan öngörülen dozaj talimatlarını izleyin. Aprepitantı belirtilen sıklıkta ve sürede, belirtildiği şekilde alın. Dozaj ve kullanım süresini doktorunuza danışmadan değiştirmeyiniz.

Zamanlama: Aprepitant tipik olarak kemoterapi tedavisinden önce alınır. Sağlık uzmanınızın belirttiği şekilde uygun zamanda almanız önemlidir. Tipik olarak, ilk doz kemoterapiden yaklaşık bir saat önce alınır ve sonraki dozlar, gecikmiş mide bulantısı ve kusmaya karşı sürekli koruma sağlamak için birkaç gün daha alınabilir.

Kombinasyon Tedavisi: Aprepitant sıklıkla 5-HT3 reseptör antagonistleri ve kortikosteroidler gibi diğer antiemetik ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılır. Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmanın optimal kontrolünü sağlamak için reçete edilen tüm ilaçları belirtilen şekilde almak önemlidir.

Yiyecek ve İçecek: Aprepitant yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Kapsülü yutmaya yardımcı olması için genellikle dolu bir bardak su ile alınması önerilir.

Atlanan Doz: Bir doz aprepitantı kaçırırsanız, hatırladığınız anda onu alın. Ancak, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanı yakınsa, atladığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Diğer İlaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bazı ilaçlar aprepitant ile etkileşime girebilir ve doz ayarlaması veya alternatif tedavi seçenekleri gerektirebilir.

Yan Etkiler: Aprepitantın yorgunluk, mide bulantısı, kusma, ishal, baş dönmesi, baş ağrısı, tat değişiklikleri ve kabızlık gibi potansiyel yan etkilerinin farkında olun. Herhangi bir ilgili veya kalıcı yan etki yaşarsanız, sağlık uzmanınızı bilgilendirin.

Hamilelik ve Emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, aprepitant kullanımını sağlık uzmanınızla görüşün. Aprepitantın hamilelik ve emzirme dönemindeki güvenliği tam olarak belirlenmediği için riskler ve faydalar dikkatle değerlendirilmelidir.

Düzenli Takip: Sağlık uzmanınızla planlanmış tüm takip randevularına katılın. Aprepitantın etkinliğini değerlendirecekler ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapacaklardır.

Sağlık uzmanınızla açık bir şekilde iletişim kurmanız ve aprepitant kullanımına ilişkin talimat ve tavsiyelerine uymanız önemlidir. Kemoterapinin neden olduğu mide bulantısı ve kusmanın optimal bakımını ve yönetimini sağlamak için bireysel durumunuzu, kemoterapi rejiminizi ve potansiyel etkileşimlerinizi dikkate alacaklardır.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler