Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Arsenik Metabolizmasında Çocuk Sağlığına Yönelik Yeni Yaklaşımlar

Bilimsel araştırmalar, çocuklarda arsenik maruziyetinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik yeni yöntemler geliştirmeye devam ediyor. Son yapılan bir çalışma, folik asit (FA) ve B12 vitamini takviyesi almanın, çocuklarda arsenik metabolizmasını nasıl etkilediğini ortaya koydu. Bu çalışma, arseniğin vücuttan atılmasını kolaylaştırarak çocukların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Çalışmanın Yöntemi ve Katılımcılar

Çalışma, 8-11 yaş arasındaki 240 çocuk üzerinde gerçekleştirildi. Katılımcılar, arsenik oranı yüksek kuyu suları yerine düşük arsenik içerikli suları kullanmaya teşvik edildi ve rastgele olarak ya günlük 400 μg folik asit ve 5 μg B12 vitamini ya da plasebo almaları için seçildi. Çalışma süresince başlangıçta, birinci haftada ve on ikinci haftada kan ve idrar örnekleri toplandı.

Bulgular ve Sonuçlar

Çalışmanın sonunda, folik asit ve B12 vitamini alan grup, plasebo grubuna göre kan ve idrarda anlamlı düzeyde arsenik metilasyonu artışı gösterdi. Kan örneklerinde dimetil arsenik (DMAs) konsantrasyonu %14 artarken, idrar örneklerinde DMAs oranı %1,62 oranında artış gösterdi. Ayrıca, bu grup, kan ve idrarda monometil arsenik (MMAs) oranlarında azalma yaşadı. Bu sonuçlar, çocuklarda FA ve B12 takviyesinin, arseniğin zararlı etkilerini azaltabileceğini ve beslenme durumlarını iyileştirebileceğini göstermektedir.

Pratik Çıkarımlar

  • Folik asit ve B12 takviyesi, çocuklarda arsenik detoksfikasyonunu artırarak sağlıklı gelişimi destekleyebilir.
  • Arsenik yüksek bölgelerde yaşayan çocuklar için düzenli vitamin takviyesi, arsenik maruziyetinin olumsuz etkilerini azaltmada etkili bir yöntem olabilir.
  • Bu takviyeler, çocukların genel beslenme durumunu iyileştirerek ek sağlık faydaları sağlayabilir.

Bu çalışma, çocuklarda arsenik maruziyetinin azaltılması ve sağlıklı büyüme süreçlerinin desteklenmesi konusunda önemli bir adım olarak değerlendirilmekte ve bu tür beslenme müdahalelerinin geniş çapta uygulanabilirliği üzerine daha fazla araştırma yapılması önerilmektedir.

Orijinal Makale: Environ Int. 2024 May 3;187:108715. doi: 10.1016/j.envint.2024.108715. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler