Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Arteriyovenöz Malformasyon Nedir?

Arteriyovenöz malformasyon (AVM), vücutta arteriyel ve venöz damarlar arasında anormal bir bağlantı veya düzensiz bir yapı oluşturan bir damar anormalliğidir. AVM’ler doğuştan oluşabilir ve genellikle yaşla büyürler. Bu damar anormallikleri herhangi bir vücut bölgesinde oluşabilir, ancak en sık beyin veya omurilikte bulunurlar. AVM’lerin belirtileri ve etkileri, AVM’nin boyutuna, konumuna ve kan akış hızına bağlı olarak değişebilir. AVM’ler genellikle görüntüleme teknikleriyle teşhis edilir. Tedavi seçenekleri AVM’nin boyutuna, konumuna, semptomlara ve hasta özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Tedavi seçenekleri arasında ameliyat, embolizasyon, radyoterapi ve gözlem yer alabilir. Tedavi genellikle AVM’nin semptomlarını hafifletmeyi ve potansiyel komplikasyonları önlemeyi amaçlar.

Arteriyovenöz Malformasyonun Nedenleri Nelerdir?

Arteriyovenöz malformasyonların nedenleri tam olarak bilinmemektedir, ancak AVM’nin oluşumuna ilişkin şu olası nedenler ve faktörler üzerinde çalışılmaktadır:

Genetik Faktörler: AVM’nin gelişiminde genetik faktörlerin rolü olduğuna dair bazı kanıtlar vardır. AVM’ye sahip bireylerde aile geçmişi daha sık görülür.

Rastgele Mutasyonlar: Bazı AVM’ler, rastgele genetik mutasyonlar sonucu ortaya çıkabilir.

Embriyonik Gelişim: AVM’lerin bazıları embriyonik dönemdeki vasküler gelişim sırasında anormal bir şekilde oluşabilir.

Çevresel Faktörler: Çevresel faktörlerin AVM oluşumunda rol oynayabileceği düşünülmektedir.

Arteriyovenöz Malformasyonun Belirtileri Nelerdir?

Arteriyovenöz malformasyonların belirtileri, AVM’nin boyutu, konumu ve etkilediği dokulara bağlı olarak değişebilir:

  • baş ağrısı
  • nörolojik semptomlar
  • kanama
  • baş ağrısı

Arteriyovenöz Malformasyon Nasıl Teşhis Edilir?

Arteriyovenöz malformasyonların teşhisi, genellikle görüntüleme testleri ve fiziksel muayene ile konur:

Manyetik Rezonans Görüntüleme: MRG, AVM’nin boyutunu, konumunu ve ilişkili dokuları incelemek için kullanılır.

Anjiyografi: Anjiyografi, AVM’nin damar yapısını ve kan akışını gösterir.

Bilgisayarlı Tomografi: BT taramaları, AVM’nin varlığını ve etkilediği bölgeyi görselleştirebilir.

Serebral Anjiografi: Bu invaziv bir görüntüleme testidir ve AVM’nin doğrudan damarlarının görüntülenmesine olanak tanır.

Fiziksel Muayene: Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü ve semptomlarını inceleyerek AVM şüphesini değerlendirebilir.

Arteriyovenöz Malformasyon Nasıl Tedavi Edilir?

Arteriyovenöz malformasyonların tedavisi, AVM’nin boyutu, konumu, semptomları ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir:

Cerrahi Müdahale: AVM’nin cerrahi olarak çıkarılması veya düzeltilmesi bir tedavi seçeneği olabilir.

Radyocerrahi: Radyocerrahi, yüksek dozda radyasyon kullanarak AVM’yi hedef almayı amaçlar.

Endovasküler Girişim: Endovasküler girişimler, damar içi yöntemlerle AVM’nin tedavisini içerir.

Gözlem: Bazı küçük AVM’ler semptomlara yol açmadan sessiz kalabilir ve tedavi gerektirmez.

Arteriyovenöz Malformasyonun Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Arteriyovenöz malformasyonların yönetimi, hastanın özel durumuna ve AVM’nin özelliklerine bağlı olarak değişebilir:

Düzenli Takip: AVM teşhisi konulan hastaların düzenli olarak bir sağlık profesyoneli veya uzman tarafından izlenmesi önemlidir.

İlaçlar: AVM semptomlarını hafifletmek için bazen ilaçlar kullanılabilir.

Risk Faktörlerinin Kontrolü: Kanama riskini azaltmak için hastaların yüksek tansiyon, damar tıkanıklığı gibi risk faktörlerini kontrol altında tutmaları önemlidir.

Ameliyat: Bazı durumlarda, AVM’nin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.

Radyocerrahi: Radyocerrahi, yüksek dozda radyasyon kullanarak AVM’yi hedef almayı amaçlar.

Embolizasyon: Embolizasyon, damarları tıkayarak veya AVM’nin kan akışını azaltarak tedavi edebilir.

Psikososyal Destek: AVM teşhisi konulan hastalar ve aileleri için psikososyal destek önemlidir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler