Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Astragalus Kurdicus’un Antidiabetik Etkisi İncelendi

Astragalus kurdicus bitkisinin kökleri, halk arasında diyabet tedavisinde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Astragalus kurdicus bitkisinin antidiabetik etkinliği çeşitli in vitro yöntemlerle araştırılmış ve bitkinin kimyasal bileşimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu bitkinin diyabetle ilgili çeşitli mekanizmalarla etkileşime giren farklı metabolitlere sahip olduğunu ortaya koymaktadır.

Astragalus kurdicus bitkisinin antidiabetik potansiyeli üzerine yapılan çalışmalarda, su ekstraktının (AKW) PTP1B, DPP4 ve α-amilaz inhibisyon testlerinde en yüksek aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. 1 mg/ml konsantrasyonda sırasıyla %87.17, %82.4 ve %91.49 inhibisyon oranları elde edilmiştir. Ayrıca, toplam ekstrakt (AKM) en yüksek AGEs inhibisyon aktivitesini göstermiştir (%85.63).

Prebiyotik Aktivite ve Antioksidan Özellikler

Ekstraktların, bağırsak mikrobiyotası üzerindeki olası iyileştirici etkilerini test etmek için üç probiyotik mikroorganizmanın hücre büyüme oranları ölçülmüştür. AKM ekstraktı, test edilen ekstraktlar arasında en yüksek prebiyotik aktivite potansiyeline sahip olup, standart prebiyotiklere kıyasla daha yüksek biyokütle artışı sağlamıştır. Flavonoid açısından zengin ekstraktın, yüksek antioksidan aktiviteden büyük ölçüde sorumlu olduğu bulunmuştur.

Kimyasal Bileşim ve Saponin İçeriği

HPTLC analizinde, AKB ekstraktında en yüksek saponin ve astragalosit içeriği gözlemlenmiştir. Ölçülen saponinler arasında, Astragaloside IV’ün (27.41 μg/mg AKM’de) tüm fraksiyonlarda en yüksek bollukta olduğu belirlenmiştir. Çalışma, ilk kez A. kurdicus bitkisinin antidiabetik aktivitesini çeşitli açılardan değerlendirmiştir.

Önemli Çıkarımlar

Çalışmanın bulguları, Astragalus kurdicus bitkisinin antidiabetik potansiyeli hakkında önemli bilgiler sunmaktadır. Aşağıda, okuyucular için somut ve değerli çıkarımlar yer almaktadır:

  • Astragalus kurdicus’un su ekstraktı, diyabetle mücadelede etkili olabilir.
  • Bu bitkinin prebiyotik aktivitesi, bağırsak sağlığını iyileştirebilir.
  • Flavonoid açısından zengin ekstraktlar, yüksek antioksidan aktivite sağlayabilir.
  • Astragaloside IV, bitkinin en bol bulunan saponinidir ve antidiabetik etkide rol oynayabilir.

Çalışma, Astragalus kurdicus bitkisinin diyabet tedavisi için potansiyel bir doğal kaynak olduğunu göstermektedir. Bitkinin farklı ekstraktlarının çeşitli biyolojik aktiviteleri üzerinde yapılan bu inceleme, daha ileri araştırmalar için temel oluşturmaktadır.

Orijinal Makale: Chem Biodivers. 2024 Jun 11:e202400699. doi: 10.1002/cbdv.202400699. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler