Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Azilect Nedir?

Azilect, rasajilin içeren ve seçici bir monoamin oksidaz tip B (MAO-B) inhibitörü olan bir ilaçtır. Öncelikle beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı ile karakterize nörodejeneratif bir hastalık olan Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılır. Bir MAO-B inhibitörü olarak rasajilin, beyindeki dopamin seviyelerini artırmaya yardımcı olan monoamin oksidaz-B enzimini inhibe ederek çalışır. Rasajilin, dopamin düzeylerini artırarak Parkinson hastalığının titreme, tutukluk ve hareket güçlüğü gibi motor semptomlarını hafifletmeye yardımcı olur.

Azilect genellikle Parkinson hastalığının erken evrelerinde bir monoterapi olarak veya daha ileri evrelerde levodopa ile kombinasyon halinde ek bir tedavi olarak reçete edilir. Motor semptomları iyileştirmeye, motor dalgalanmaları azaltmaya ve potansiyel olarak hastalığın ilerlemesini yavaşlatmaya yardımcı olabilir. Azilect’in Parkinson hastalığının tedavisinde deneyimli bir sağlık uzmanının rehberliği ve reçetesi altında kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Uygun dozu belirleyebilir, ilaca verdiğiniz yanıtı izleyebilir ve olası yan etkileri veya ilaç etkileşimlerini yönetebilirler.

Azilect Ne İçin Kullanılır?

Azilect öncelikle Parkinson hastalığının tedavisi için kullanılır. Parkinson hastalığı, merkezi sinir sistemini etkileyen ve beyinde dopamin üreten hücrelerin kaybı ile karakterize edilen nörodejeneratif bir hastalıktır. Parkinson hastalığının semptomları titreme, kas sertliği, bradikinezi ve denge ve koordinasyon ile ilgili zorlukları içerir. Azilect bir MAO-B inhibitörüdür, yani monoamin oksidaz-B enzimini bloke ederek çalışır. Azilect, bu enzimi inhibe ederek beyindeki dopamin düzeylerini artırmaya yardımcı olur, bu da Parkinson hastalığının semptomlarını iyileştirebilir ve motor işlevi geliştirebilir.

Azilect genellikle Parkinson hastalığının erken evrelerinde monoterapi olarak veya daha ileri evrelerde levodopa ile birlikte yardımcı tedavi olarak reçete edilir. Titreme, katılık ve bradikinezi gibi Parkinson hastalığının motor semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabilir ve ayrıca motor dalgalanmaları ve bazı kişilerin yaşadığı “kapalı” dönemleri azaltmaya yardımcı olabilir. Azilect’in Parkinson hastalığının tedavisinde deneyimli bir sağlık uzmanının rehberliği ve reçetesi altında kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Özel ihtiyaçlarınıza göre uygun dozajı ve tedavi planını belirleyebilir ve ilaca verdiğiniz yanıtı izleyebilirler.

Azilect Nasıl Kullanılır?

Azilect tipik olarak tablet şeklinde ağızdan alınır. Azilect için özel dozaj ve uygulama talimatları, bireye ve ilacı yazan sağlık uzmanının tavsiyesine bağlı olarak değişebilir. Doktorunuz tarafından verilen talimatlara veya ilaç etiketine uymanız önemlidir. Çoğu durumda, Parkinson hastalığı için önerilen olağan Azilect dozu günde bir kez 1 mg’dır. Bununla birlikte, doktorunuz, özel ihtiyaçlarınıza ve ilaca verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayabilir. Azilect’i tam olarak reçete edildiği şekilde almanız ve önerilen dozu aşmamanız önemlidir.

Azilect, yiyecekler emilimini önemli ölçüde etkilemediğinden, yiyeceklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Bir dozu atlarsanız, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanına yakın olmadıkça, hatırladığınız anda onu alın. Bu durumda, atladığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin. Kaçırılanı telafi etmek için dozu iki katına çıkarmak genellikle önerilmez. Azilect’i alırken, aldığınız diğer ilaçlar, takviyeler veya reçetesiz satılan ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Bunun nedeni, diğer MAO inhibitörleri veya antidepresanlar gibi bazı ilaçların Azilect ile etkileşime girerek olumsuz etkilere neden olabilmesidir. Kişiselleştirilmiş dozaj talimatları ve durumunuza özel tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Azilect’in kullanımıyla ilgili size en doğru ve uygun rehberliği sağlayacaklardır.

Azilect’in Yan Etkileri Nelerdir?

Azilect, bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir, ancak herkes bunları yaşamaz. Azilect ile ilişkili yaygın yan etkilerden bazıları şunlardır:

 • baş ağrısı
 • baş dönmesi
 • eklem ağrısı
 • mide rahatsızlığı
 • grip benzeri semptomlar
 • uykusuzluk
 • sırt ağrısı
 • kabızlık
 • kuru ağız
 • öksürük veya solunum yolu enfeksiyonları

Bu yan etkiler genellikle hafiftir ve vücudunuz ilaca alıştıkça kendiliğinden iyileşebilir veya düzelebilir. Nadir durumlarda, Azilect daha ciddi yan etkilere neden olabilir. Aşağıdakilerden herhangi biriyle karşılaşırsanız derhal sağlık uzmanınızla iletişime geçin:

 • şiddetli baş ağrısı veya migren
 • halüsinasyonlar
 • davranış veya ruh halindeki olağandışı değişiklikler
 • düzensiz kalp atışı
 • şiddetli baş dönmesi veya bayılma
 • alerjik reaksiyonlar

Bunun, yan etkilerin tam listesi olmadığını ve diğerlerinin meydana gelebileceğini not etmek önemlidir. Ek olarak, ilaca bireysel yanıtlar değişebilir. Azilect’i alırken herhangi bir endişeniz varsa veya herhangi bir olağan dışı semptom yaşarsanız, daha fazla değerlendirme ve rehberlik için sağlık uzmanınıza danışmanız önerilir. Azilect’e başlamadan önce sağlık uzmanınızla tıbbi geçmişinizi ve önceden var olan koşulları konuşmayı unutmayın. Özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilir ve potansiyel yan etkilerin izlenmesine yardımcı olabilirler.

Azilect Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Azilect diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • Diğer MAO inhibitörleri
 • Meperidin
 • Sempatomimetik ilaçlar
 • Dekstrometorfan
 • Sarı kantaron

Azilect ile etkileşime girebilen tek ilaçlar bunlar değildir. Güvenliğinizi sağlamak ve olumsuz etkileşim riskini en aza indirmek için sağlık uzmanınıza aldığınız tüm ilaçların, takviyelerin ve bitkisel ürünlerin tam bir listesini vermeniz önemlidir. Azilect’i kullanırken herhangi bir ilacı başlatmadan, durdurmadan veya herhangi bir ilacı değiştirmeden önce daima sağlık uzmanınıza danışın. Bireysel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler ve potansiyel ilaç etkileşimlerini etkili bir şekilde yönetmenize yardımcı olabilirler.

Azilect Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Azilect’in genel olarak kullanılmaması gereken belirli durumlar vardır. Azilect’e başlamadan önce sağlık uzmanınızı tıbbi geçmişiniz ve önceden var olan herhangi bir durum hakkında bilgilendirmeniz önemlidir. Azilect’in kullanılmaması gereken veya dikkat gerektiren bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: Rasajilin veya Azilect’in bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa, ilacı kullanmaktan kaçınmalısınız.

Diğer MAO inhibitörleri ile birlikte kullanım: Azilect, belirli antidepresanlar gibi diğer MAO inhibitörleri veya Parkinson hastalığının tedavisinde kullanılan diğer ilaçlar ile birlikte kullanılmamalıdır. Birden fazla MAO inhibitörünü birleştirmek, serotonin sendromu adı verilen potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum riskini artırabilir.

Feokromositoma: Azilect, nadir bir adrenal bez tümörü olan feokromositomalı kişilerde kontrendikedir. Azilect dahil MAO inhibitörlerinin feokromositomalı bireylerde kullanılması ciddi hipertansif krizlere neden olabilir.

Tiramin açısından zengin gıdalar: Azilect seçici bir MAO-B inhibitörü olsa da, yıllandırılmış peynirler, tütsülenmiş etler, fermente edilmiş gıdalar ve bazı alkollü içecekler gibi yüksek düzeyde tiramin içeren bazı gıdalar konusunda dikkatli olmak önemlidir. Tiramin açısından zengin gıdaların aşırı tüketimi hipertansif bir krize yol açabilir.

Karaciğer yetmezliği: Azilect, karaciğer yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Azilect alırken sağlık uzmanınızın dozu ayarlaması veya karaciğer fonksiyonunuzu yakından izlemesi gerekebilir.

Böbrek yetmezliği: Azilect, şiddetli böbrek yetmezliği olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Böbrek fonksiyonunuza bağlı olarak doz ayarlamaları gerekli olabilir.

Azilect’e başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve altta yatan koşulları sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Kişisel durumunuzu değerlendirecekler ve Azilect’in sizin için uygun olup olmadığına veya alternatif tedavi seçeneklerinin dikkate alınması gerekip gerekmediğine karar vereceklerdir.

Azilect Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Azilect kullanırken, akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır:

Tıbbi geçmiş: Sağlık uzmanınıza, özellikle yüksek tansiyon, karaciğer hastalığı, böbrek hastalığı veya herhangi bir zihinsel sağlık durumu gibi önceki veya mevcut tıbbi durumlar dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiniz hakkında bilgi verin.

İlaç ve takviye kullanımı: Sağlık uzmanınıza aldığınız tüm ilaçların, takviyelerin ve bitkisel ürünlerin kapsamlı bir listesini sağlayın. Buna reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve diyet takviyeleri dahildir. Bazı ilaçlar veya takviyeler Azilect ile etkileşime girebilir ve ayarlamalar veya tedavinin kesilmesini gerektirebilir.

Kan basıncı izleme: Azilect bazı kişilerde kan basıncını artırabilir. Azilect ile tedavi sırasında kan basıncının güvenli bir aralıkta kalmasını sağlamak için düzenli kan basıncı izlemesi önemlidir. Hipertansiyon öykünüz varsa veya yüksek tansiyon için ilaç kullanıyorsanız, doktorunuz tansiyonunuzu daha yakından takip edebilir.

Serotonin sendromu: Bir MAO-B inhibitörü olan Azilect, diğer MAO inhibitörleri veya serotonin arttırıcı ilaçlar gibi belirli ilaçlarla birleştirildiğinde serotonin sendromuna neden olma potansiyeline sahiptir. Serotonin sendromunun semptomları arasında ajitasyon, halüsinasyonlar, hızlı kalp atışı, ateş, kas sertliği ve koordinasyon güçlükleri yer alır. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız derhal tıbbi yardım alın.

Diyetle ilgili kısıtlamalar: Azilect seçici bir MAO-B inhibitörü olsa da, yıllanmış peynirler, tütsülenmiş etler, fermente edilmiş gıdalar ve bazı alkollü içecekler gibi yüksek düzeyde tiramin içeren belirli gıdalar konusunda dikkatli olmak yine de önemlidir. Tiramin açısından zengin gıdaların aşırı tüketimi hipertansif bir krize yol açabilir. Diyet kısıtlamaları ile ilgili olarak sağlık uzmanınızın talimatlarına uyun.

Ameliyat: Herhangi bir cerrahi işlem planlanıyorsa, cerrahınızı ve anestezi uzmanınızı Azilect kullanımınız hakkında bilgilendirin. Anestezi veya diğer ilaçlarla olası etkileşimleri önlemek için ameliyattan önce Azilect’in geçici olarak kesilmesi gerekebilir.

Parkinson hastalığı belirtileri: Azilect, Parkinson hastalığının belirtilerini hafifletmeye yardımcı olabilirken, altta yatan durumu iyileştirmez. Sağlık uzmanınızın Parkinson hastalığını yönetmek için diğer ilaçları, fizik tedaviyi ve yaşam tarzı değişikliklerini içerebilecek tavsiyelerine uymaya devam etmeniz önemlidir.

Azilect’in kullanımıyla ilgili olarak her zaman sağlık uzmanınızın talimatlarına uyun. Kişisel ihtiyaçlarınıza ve tıbbi durumunuza göre size özel rehberlik sağlayacaklardır. Tedavi süresince herhangi bir endişeniz veya sorunuz varsa, daha fazla yardım için sağlık uzmanınıza danışmaktan çekinmeyin.

Azilect’in Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Azilect, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Azilect Film Tablet 1 mg 30 tabletlik perakende satış fiyatı 499,64 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler