Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bacillus amyloliquefaciens Aflatoksini Gideriyor

Aflatoksin B1 (AFB1), genellikle tahıl ve hayvan yemlerinde bulunan doğal bir kanserojendir ve hem insan hem de hayvan sağlığı için ciddi riskler taşır. Yapılan yeni bir araştırma, kimchiden izole edilen Bacillus amyloliquefaciens ZG08’in, 37 °C ve pH 7.0’da 72 saat içinde AFB1’in %80.93’ünü etkili bir şekilde giderebildiğini göstermektedir. Bu buluş, aflatoksin kontaminasyonunun probiyotikler ve mühendislik ürünü enzimler kullanılarak nasıl azaltılabileceği konusunda yeni stratejiler sunmaktadır.

Bacillus amyloliquefaciens ZG08, aflatoksin B1’e (AFB1) maruz kaldığında, metabolom ve transkriptom analizleri, bu bakterinin gliserofosfolipid ve amino asit metabolizması gibi çeşitli metabolik süreçlerinin en çok etkilendiğini ortaya koydu. Bu adaptasyon mekanizması, hücre içi redoks dengesini yeniden sağlamak için tioredoksin sisteminin aktivasyonunu içermektedir.

Genetik Değişiklikler ve Enzim Aktivitesi

Araştırmada, Bacillus amyloliquefaciens ZG08’in tpx ve gldA genlerinin Escherichia coli BL21’de aşırı eksprese edilmesi, 100 μg/kg AFB1 için sırasıyla %60.15 ve %47.16 oranında parçalanma oranlarına ulaştı. Bu genler, AFB1’in etkili bir şekilde parçalanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Optimal koşullar 37 °C ve pH 8.0 ile 45 °C ve pH 7.0 olarak belirlenmiştir.

Detoksifikasyon Ürünlerinin Güvenliği

AFB1’in parçalanma ürünleri olarak tanımlanan AFD1, HepG2 hücrelerinde AFB1’den daha az toksik bulunmuştur. Bu sonuçlar, AFB1’in detoksifikasyonunda probiyotikler ve mühendislik ürünü enzimlerin kullanımına yönelik potansiyel stratejiler önermektedir.

Çıkarımlar

Okuyucuların çıkarabileceği somut ve değerli bilgiler:

  • Bacillus amyloliquefaciens ZG08, 72 saat içinde AFB1’in %80.93’ünü giderir.
  • tpx ve gldA genlerinin aşırı eksprese edilmesi, AFB1’in parçalanma oranını artırır.
  • AFD1, AFB1’den daha az toksiktir ve güvenli bir detoksifikasyon ürünüdür.

Bu bulgular, aflatoksin kontaminasyonunu engellemek için yenilikçi ve biyoteknolojik çözümler sunmaktadır. Tarım ve gıda endüstrisinde bu tür probiyotik ve mühendislik ürünü enzimlerin kullanımı, insan ve hayvan sağlığını koruma açısından büyük bir potansiyele sahiptir.

Orijinal Makale: J Agric Food Chem. 2024 Jul 3. doi: 10.1021/acs.jafc.4c04055. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler