Bacillus Coagulans Nedir? Hangi Durumlarda Kullanılır?

Bacillus coagulans bir bakteri türüdür. “Faydalı” bakteri olarak laktobasil ve diğer probiyotiklere benzer şekilde kullanılır.

İnsanlar Bacillus coagulans’ı, bulaşıcı rotaviral çocuk ishali, gezgin ishali ve antibiyotiklerin neden olduğu ishal durumlarında kullanırlar. Bacillus coagulans ayrıca genel sindirim problemleri, irritabl barsak sendromu, iltihaplı barsak hastalığı, “Clostridium difficile kolit” adı verilen bir barsak bozukluğu, bağırsakta “kötü” bakterilerin aşırı büyümesi ve ülsere neden olan bakteri “Helicobacter pylori” kaynaklı enfeksiyon için de kullanılır.

Bazı insanlar solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için Bacillus coagulans kullanır. Ayrıca kanseri ya da kansere neden olan maddelerin oluşumunu önlemek için kullanılır. Etkinliğini artırmak için aşılara katkı maddesi olarak kullanıldığı da görülür.

Bacillus coagulans laktik asit üretir ve doğal olarak laktobasil gibi laktik asit bakterileri olarak yanlış sınıflandırılır. Aslında, Bacillus coagulans içeren bazı ticari ürünler “spor oluşturan laktik asit bakterisi” olarak pazarlanmaktadır. 

Lactobacillus ya da bifidobacteria gibi laktik asit bakterilerinin aksine, Bacillus coagulans spor denilen üreme yapıları oluşturur. Sporlar Bacillus coagulans’ları laktik asit bakterilerinden ayıran önemli bir faktördür.

Ne Kadar Etkili?

Doğal İlaçlar Kapsamlı Veri Tabanı, şu ölçütlere göre bilimsel kanıtlara dayanan etkinliği değerlendirmektedir: Etkili, muhtemel etkili, mümkün olduğunca etkili, mümkün olduğunca etkisiz, muhtemelen etkisiz, etkisiz ve etkinliği değerlendirmek için yeterli kanıt yok

BACILLUS COAGULANS için etkinlik dereceleri aşağıdaki gibidir:

Etkinliği Değerlendirmek İçin Yeterli Kanıt Yok

 • İshal: Çocuklarda viral ishal, gezgin ishali ve antibiyotiklerin neden olduğu ishal dahil.
 • Bağırsakta bakteri üremesi: İlk kanıtlar, 6 ay boyunca ayda 15 gün boyunca günde iki kez Bacillus coagulans ve frukto-oligosakaritleri içeren spesifik bir probiyotik ürünün kullanılmasının, bağırsakta potansiyel olarak zararlı bakteri bulunan kişilerde mide ağrısını ve gazını azaltabileceğini göstermektedir.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu: Bu mide ülserlerine neden olur.
 • İnflamatuar barsak hastalığı
 • Etkinliğini artırmak için aşılara eklenir
 • Kanser önleme
 • Clostridium difficile kolit
 • Sindirim problemleri.
 • Bağışıklık sistemi güçlendirilmesi.
 • İrritabl barsak sendromu (IBS).
 • Solunum yolu enfeksiyonları.

Nasıl Etki Eder?

Bacillus coagulans’ların tıbbi amaçlar için nasıl etki edebileceğini ortaya koyan yeterli bilgi yoktur. Hayvanlar üzerinde yapılan bazı araştırmalar, Bacillus coagulans’larının, bağışıklık sistemi fonksiyonunu artırabileceğini ve zararlı bakterileri azaltabileceğini göstermektedir. 

Bacillus Coagulans Kullanmak Güvenli Mi?

Bacillus coagulans, ağız yoluyla alındığında OLASI GÜVENLİDİR. İnsanlarda yapılan bazı araştırmalar Bacillus coagulans yetişkinler tarafından 6 aya kadar güvenle kullanılabileceğini göstermiştir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Özel Önlemler ve Uyarılar:

Hamilelik ve emzirme: Hamile ya da emziren kadınlar Bacillus coagulans kullanmaktan kaçınmalıdır.

Farklı İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Antibiyotik İlaçlar

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri azaltmak için kullanılır. Ancak antibiyotikler vücuttaki diğer bakterileri de azaltabilir. Bacillus coagulans’larla birlikte antibiyotik alınması Bacillus coagulans’larının potansiyel faydalarını azaltabilir. Bu potansiyel etkileşimi önlemek için, antibiyotiklerden en az 2 saat önce ya da sonra Bacillus coagulans ürünlerinin kullanılması önerilir. 

Bağışıklık Sistemini Azaltan İlaçlar

Bacillus coagulans’lar bağışıklık sisteminin aktivitesini artırabilir. Bacillus coagulans’ların bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan ilaçlarla birlikte alınması bu ilaçların etkinliğini azaltabilir. Bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan bazı ilaçlar arasında azatiyoprin (Imuran), baziliksimab (Simulect), siklosporin (Neoral, Sandimmune), daclizumab (Zenapax), muromonab-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mikofeno-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mikofenolat (CellCept) FKT50, takrolim Prograf), sirolimus (Rapamune), prednizon (Deltasone, Orasone), kortikosteroidler (glukokortikoidler) yer alır. 

Bitkiler ve Takviye Gıdalarla Etkileşimi Var Mı?

Bitkiler ve takviye gıdalarla bilinen bir etkileşimi yoktur.

Yiyeceklerle Etkileşimi Var Mı?

Yiyeceklerle bilinen bir etkileşimi yoktur.

Hangi Dozda Kullanılır?

Uygun Bacillus coagulans dozu, kullanıcının yaşı ve sağlığı gibi birkaç faktöre bağlıdır. Şu anda, Bacillus coagulans için uygun bir doz aralığını belirlemek için yeterli bilimsel bilgi yoktur. Doğal ürünlerin her zaman güvenli olmadığını ve dozajların önemli olabileceğini unutmamak gerekir. Ürün etiketlerindeki ilgili talimatları takip ettiğinizden emin olun ve kullanmadan önce eczacınıza, doktorunuza ya da diğer sağlık profesyonellerine danışın.

Diğer İsimler

B. Coagulans, Bacillus Bacteria, Bacillus Probiotics, Bactéries Bacilles, Bactéries à Gram Positif Sporogènes, Bactérie Gram Positive en Forme de Bâtonnet, Gram Positive Spore-Forming Rod, L. Sporogenes, Lactobacillus Sporogenes, Lactobacillus Sporogènes, Probiotic, Probiotique, Spore-Forming Lactobacillus.

MedlinePlus, Bacillus Coagulans, 2017

Referanslar:

 1. Khalighi AR, Khalighi MR, Behdani R, et al. Evaluating the efficacy of probiotic on treatment in patients with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)–a pilot study. Indian J Med Res. 2014 N ov;140:604-8. View abstract.
 2. Czaczyk K, Tojanowska K, Mueller A. Antifungal activity of Bacillus coagulans against Fusarium sp. Acta Microbiol Pol 2002;51:275-83. View abstract.
 3. Donskey CJ, Hoyen CK, Das SM, et al. Effect of oral Bacillus coagulans administration on the density of vancomycin-resistant enterococci in the stool of colonized mice. Lett Appl Microbiol 2001;33:84-8. View abstract.
 4. Hyronimus B, Le Marrec C, Urdaci MC. Coagulin, a bacteriocin-like inhibitory subtances produced by Bacillus coagulans I4. J Appl Microbiol 1998;85:42-50. View abstract.
 5. Probiotics for antibiotic-associated diarrhea. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2000;16:160103.
 6. Duc LH, Hong HA, Barbosa TM, et al. Characterization of Bacillus probiotics available for human use. Appl Environ Microbiol 2004;70:2161-71. View abstract.
 7. Velraeds MM, van der Mei HC, Reid G, Busscher HJ. Inhibition of initial adhesion of uropathogenic Enterococcus faecalis by biosurfactants from Lactobacillus isolates. Appl Environ Microbiol 1996;62:1958-63. View abstract.
 8. McGroarty JA. Probiotic use of lactobacilli in the human female urogenital tract. FEMS Immunol Med Microbiol 1993;6:251-64. View abstract.
 9. Reid G, Bruce AW, Cook RL, et al. Effect on urogenital flora of antibiotic therapy for urinary tract infection. Scand J Infect Dis 1990;22:43-7. View abstract.
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver
Osteowell : Kemiklere Güç Ver