Bacillus Coagulans Nedir?

Bacillus Coagulans Nedir?

Bacillus Coagulans, Laktobasiller ve diğer probiyotikler “yararlı” bakteriler olarak isimlendirilirler.

Çocuklarda Rotavirüs nedenli diyare gibi enfeksiyöz tipler dahil olmak üzere, antibiyotiklerin neden olduğu ishallerde, genel sindirim problemleri, irritabl bağırsak sendromu (IBS), inflamatuar bağırsak hastalığı (IBD, Crohn hastalığı, ülseratif kolit), Clostridium difficile koliti olarak adlandırılan bağırsak bozukluğu, bağırsakta “kötü” bakterilerin aşırı büyümesi durumlarında kullanılırlar.

Solunum yolu enfeksiyonlarını önlemek ve bağışıklık sistemini hızlandırmak için Bacillus coagulansın kullanıldığı bilinmektedir. Kanserin veya kansere neden olan maddelerin oluşumunun önlenmesinde ve etkinliğin arttırılması için aşılarda bir katkı maddesi olarak kullanılmasının da yararı olabilir.

Bacillus Coagulans Ne İçin Kullanılır?

BACILLUS COAGULANS’ın etkili ve faydalı olduğu düşünülen rahatsızlıklar şöyledir:

 • İshal : Çocuklarda viral ishal, seyahat ishali ve antibiyotiklerin neden olduğu ishal.
 • Bağırsakta bakteri büyümesi : Erken kanıtlar, 6 ay boyunca ayda 15 gün, günde iki kez Bacillus coagulans ve frukto-oligosakkarit içeren spesifik bir probiyotik ürünün (Lactol, Bioplus Life Sciences Pvt. Ltd., Hindistan) kullanılmasının mide ağrısı ve gazını azaltabileceğini göstermektedir.
 • Helicobacter pylori enfeksiyonu, mide ülserinde
 • İnflamatuar bağırsak hastalığı (IBD, Crohn hastalığı, ülseratif kolit)
 • Etkinlik arttırımı için aşılara bir ajan olarak eklenmiştir.
 • Kanser önlenmesinde,
 • Clostridium difficile koliti,
 • Sindirim problemlerinde,
 • Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde,
 • İrritabl (hassas) bağırsak sendromu (IBS) ve
 • Solunum yolu enfeksiyonlarında bağışıklığın güçlendirilmesinde.

Bu kullanımlarda, Bacillus coagulans’ın etkinliğinin anlaşılması için daha fazla kanıt gereklidir. İnsanlar üzerinde güvenilir araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bacillus Coagulans Nasıl Etki Gösterir ?

Bacillus coagulans’ın tıbbi açıdan nasıl etki ettiğini gösteren yeterli bilgi yoktur. Hayvanlarda yapılan bazı araştırmalar, Bacillus coagulans’ın bağışıklık sistemini güçlendirip yararlı bakterileri arttırabileceğini ve zararlı olanları azaltabileceğini göstermektedir.

Bacillus Coagulans Kullanımı Güvenli midir ?

Bacillus coagulans, ağızdan alındığında OLASI GÜVENLİDİR. İnsanlarda yapılan bazı araştırmalar, Bacillus coagulans’ın yetişkinler tarafından 6 aya kadar güvenle kullanılabileceğini göstermiştir.

Özel önlemler ve uyarılar: Hamile veya emziren kadınlar Bacillus coagulans kullanmaktan kaçınmalıdır.

Bacillus Coagulans’ın İlaçlarla Etkileşimi Nasıldır ?

Anitibiyotikler

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri azaltmak için kullanılırlar ancak  aynı zamanda vücuttaki diğer bakterileri de azaltabilirler. Bacillus coagulans ile birlikte antibiyotik kullanmak, Bacillus coagulans’ın faydalarını azaltabileceğinden, etkileşimi önlemek için, Bacillus coagulans ürünleri antibiyotiklerden en az 2 saat önce veya sonra alınmalıdır.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar (İmmünsüpresanlar)

Bacillus coagulans bağışıklık sisteminin aktivitesini arttırabilir. Bağışıklık sisteminin aktivitesini baskılanması gereken durumlarda Bacillus coagulans kullanmak, bu ilaçların etkinliğini azaltacaktır.

Bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan bazı ilaçlar arasında azatioprin (Imuran), basiliximab (Simulect), siklosporin (Neoral, Sandimmune), daclizumab (Zenapax), muromonab-CD3 (OKT3, Orthoclone OKT3), mikofenolat (CellCept), takrolimus (FK506), Prograf), sirolimus (Rapamune), prednizon (Deltasone, Orasone), kortikosteroidler (glukokortikoidler) vb bulunmaktadır. Bu ilaçlarla probiyotiklerin kullanımı bu ilaçların etkisini azaltabilir.

Bacillus Coagulansın Gıda Tavkiyesi ve Yemeklerle Etkileşime Girmekte midir ?

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Bacillus Coagulansın Kullanım Dozu Nedir ?

Bacillus Coagulans’ın kullanım dozu kullanıcının yaşı, sağlığı ve diğer bazı faktörlere bağlıdır. Şu anda Bacillus coagulans’ın uygun doz aralığını belirlemek için yeterli bilimsel bilgi bulunmamaktadır.

Doğal ürünlerin her zaman güvenli olmayacağını ve dozajların önemli olabileceğini unutmayın.

Ürün etiketlerindeki ilgili talimatlara uyduğunuzdan emin olun ve kullanmadan önce eczacınıza veya doktorunuza veya diğer sağlık uzmanınıza danışın.

Diğer İsimleri

 1. Coagulans, Bacillus Bacteria, Bacillus Probiotics, Bactéries Bacilles, Bactéries à Gram Positif Sporogènes, Bactérie Gram Positive en Forme de Bâtonnet, Gram Positive Spore-Forming Rod, L. Sporogenes, Lactobacillus Sporogenes, Lactobacillus Sporogènes, Probiotic, Probiotique, Spore-Forming Lactobacillus.

Natural Medicines Comprehensive Database, “Bacillus Coagulans”, Last reviewed – 11/30/2017

Kaynaklar

 1. Khalighi AR, Khalighi MR, Behdani R, et al. Evaluating the efficacy of probiotic on treatment in patients with small intestinal bacterial overgrowth (SIBO)–a pilot study. Indian J Med Res. 2014 N ov;140:604-8. View abstract.
 2. Czaczyk K, Tojanowska K, Mueller A. Antifungal activity of Bacillus coagulans against Fusarium sp. Acta Microbiol Pol 2002;51:275-83. View abstract.
 3. Donskey CJ, Hoyen CK, Das SM, et al. Effect of oral Bacillus coagulans administration on the density of vancomycin-resistant enterococci in the stool of colonized mice. Lett Appl Microbiol 2001;33:84-8. View abstract.
 4. Hyronimus B, Le Marrec C, Urdaci MC. Coagulin, a bacteriocin-like inhibitory subtances produced by Bacillus coagulans I4. J Appl Microbiol 1998;85:42-50. View abstract.
 5. Probiotics for antibiotic-associated diarrhea. Pharmacist’s Letter / Prescriber’s Letter 2000;16:160103.
 6. Duc LH, Hong HA, Barbosa TM, et al. Characterization of Bacillus probiotics available for human use. Appl Environ Microbiol 2004;70:2161-71. View abstract.
 7. Velraeds MM, van der Mei HC, Reid G, Busscher HJ. Inhibition of initial adhesion of uropathogenic Enterococcus faecalis by biosurfactants from Lactobacillus isolates. Appl Environ Microbiol 1996;62:1958-63. View abstract.
 8. McGroarty JA. Probiotic use of lactobacilli in the human female urogenital tract. FEMS Immunol Med Microbiol 1993;6:251-64. View abstract.
 9. Reid G, Bruce AW, Cook RL, et al. Effect on urogenital flora of antibiotic therapy for urinary tract infection. Scand J Infect Dis 1990;22:43-7. 
Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver