Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotası ve Bilişsel İşlevler Arasındaki İlişki İncelendi

Son yıllarda, bağırsak mikrobiyotasının insan sağlığı üzerindeki etkileri giderek daha fazla dikkati çekmektedir. Öyle ki, son yapılan araştırmalar, bağırsak mikrobiyotasının bilişsel işlevler üzerindeki olası rolünü gözler önüne sermektedir. Bu bağlamda, şizofreni spektrum bozuklukları ve majör duygudurum bozuklukları gibi çeşitli psikiyatrik durumlarla ilişkilendirilen bilişsel bozuklukların altında yatan mekanizmalar daha detaylı incelenmiştir. İşte bu kapsamda yapılan sistematik bir inceleme, bağırsak mikrobiyotası ile bilişsel işlevler arasındaki olası bağlantıları ortaya koymaktadır.

Çalışmanın Kapsamı ve Metodolojisi

Bu sistematik inceleme, Cochrane Central Register of Controlled Trials, EBSCOhost, Embase, Pubmed, Scopus ve Web of Science gibi çeşitli veri tabanlarında yapılan araştırmaların sonuçlarını bir araya getirmiştir. Çalışmaya dahil edilen on araştırma, bipolar, depresif, şizofreni spektrum ve diğer psikotik bozukluklara sahip hastalarda bağırsak mikrobiyotası bileşimi ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Bu araştırmalar, bağırsak mikrobiyotası bileşimi ile bilişsel performans arasındaki ilişkiyi nöropsikolojik değerlendirmeler yoluyla analiz etmiştir.

Bağırsak Mikrobiyotası ve Bilişsel Performans

Elde edilen bulgular, bağırsak mikrobiyotasındaki dengesizliklerin (dysbiosis) bilişsel bozukluklarla ilişkili olduğunu göstermektedir. Belirli bakteri türlerinin (Haemophilus, Bacteroides ve Alistipes) bilişsel performansı olumlu yönde etkileyebileceği, buna karşın Candida albicans, Toxoplasma gondii, Streptococcus ve Deinococcus gibi mikroorganizmaların bilişsel işlevleri olumsuz etkileyebileceği belirtilmiştir.

Prebiyotik ve Probiyotik Müdahaleler
Prebiyotik ve probiyotik müdahalelerin bilişsel işlevler üzerinde olumlu etkiler yarattığı, özellikle yürütücü işlevlerde belirgin iyileşmeler sağladığı gözlenmiştir. Bu bulgular, bağırsak mikrobiyotasının sadece sindirim sistemiyle sınırlı kalmayıp, bilişsel süreçler üzerinde de önemli bir rol oynayabileceğini düşündürmektedir.

Somut Çıkarımlar

– Belirli bakteri türlerinin bilişsel performansı artırabileceği
– Candida albicans ve Toxoplasma gondii gibi mikroorganizmaların bilişsel performansı düşürebileceği
– Prebiyotik ve probiyotiklerin yürütücü işlevlerde iyileşme sağlayabileceği

Sonuç

Bu çalışma, bağırsak mikrobiyotası ile bilişsel işlevler arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak, bağırsak mikrobiyotasının psikiyatrik bozukluklarda önemli bir rol oynayabileceğini göstermektedir. İleride yapılacak araştırmalar, bu bulguları daha detaylı inceleyerek, bağırsak mikrobiyotasının bilişsel işlevler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Orijinal Makale: FRILEUX, M., BOLTRI M. ve diğerleri. Şizofreni spektrum ve duygudurum bozukluklarında biliş ve bağırsak mikrobiyotası: Sistematik bir inceleme. NEUROSCI BIOBEHAV REV (1) 2024

Popüler Gönderiler