Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotası ve Epigenetik Üzerine Yeni Bulgular

Bağırsak mikrobiyotası, ev sahibi sağlığı üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Bağırsak mikrobiyotasının mekanizması üzerine yapılan daha derinlemesine çalışmalarla, mikrobiyota ve epigenetik arasındaki ilişki konusunda önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu araştırma, bibliyometrik yöntemler kullanarak bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik arasındaki bilgi birikimini ve araştırma önceliklerini görselleştiriyor.

Web of Science Core Collection (WoSCC) veritabanında bağırsak mikrobiyotası ve epigenetikle ilgili yayınlar arandı. Bibliyometrik analiz için Vosviewer 1.6.17 ve CiteSpace 6.1.R2 kullanıldı.

Yayınların Artışı ve Araştırma Merkezleri

WoSCC’de 71 ülkeden 460 makale bulunmaktadır. 2011 yılından itibaren bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik üzerine yapılan yayınların sayısı her yıl artmıştır. ABD, Çin Halk Cumhuriyeti ve İtalya bu araştırma alanının merkezindedir. Kaliforniya Üniversitesi Sistemi, Harvard Üniversitesi ve Londra Üniversitesi en önemli araştırma kurumlarıdır.

Araştırma Alanında Öne Çıkanlar

Li, X, Yu, Q, Zhang, S X bu araştırma alanında en önde gelen yazarlardır. Güncel araştırma konuları ve öncelikleri arasında kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik mekanizmalarındaki önemli rolü, bağırsak mikrobiyotası ve epigenetiğin obezite, diyet ve metabolizma üzerindeki etkileri bulunmaktadır. Ayrıca, bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik, kolorektal kanser, meme kanseri ve inflamatuar bağırsak hastalığı ile yakından ilişkilidir.

Bağırsak-Beyin Ekseni ve Ruh Sağlığı

Bağırsak mikrobiyotası, bağırsak-beyin ekseni aracılığıyla epigenetiği düzenler ve psikiyatrik hastalıklar üzerinde etkili olabilir. Bu nedenle, probiyotikler bağırsak mikrobiyotasını düzenleyebilir, yaşam tarzını iyileştirebilir ve hastalıkların oluşumunu ve gelişimini azaltabilir.

Önemli Çıkarımlar

• Kısa zincirli yağ asitlerinin (SCFA) bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik mekanizmaları üzerinde büyük etkisi vardır.

• Bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik, obezite, diyet ve metabolizma üzerinde önemli rol oynar.
• Bağırsak mikrobiyotası, kolorektal kanser, meme kanseri ve inflamatuar bağırsak hastalığı ile ilişkilidir.
• Probiyotikler, bağırsak mikrobiyotasını düzenleyerek yaşam kalitesini artırabilir.

Bu çalışma, bağırsak mikrobiyotası ve epigenetik araştırma alanındaki eğilimler ve gelişmeler üzerine yapılan ilk kapsamlı ve derinlemesine bibliyometrik çalışmadır. Bu çalışma, araştırmacıların mevcut çalışma alanlarındaki yönelimlerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

Orijinal Makale: Front Immunol. 2024 May 13;15:1412640. doi: 10.3389/fimmu.2024.1412640. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler