Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotası ve Osteoporoz Arasında Güçlü Bağlantılar Tespit Edildi

Osteoporoz, halk sağlığı açısından büyük bir tehdit oluştururken, bu hastalığın karmaşık etiyolojisini anlamak ve müdahale edilebilir hedefler belirlemek kritik önem taşımaktadır. Son yıllarda, bağırsak mikrobiyotası, kemik metabolizması üzerindeki derin etkileri nedeniyle araştırmaların odak noktası haline gelmiştir. Ancak, bağırsak mikrobiyotasının osteoporoz gelişimi ve yönetimine katkısını ele alan bibliyometrik bir çalışma henüz literatürde yer almamıştır. Bu çalışma, bu boşluğu doldurmayı amaçlamakta ve mevcut araştırma eğilimlerini, ana temaları ve gelecekteki araştırma yönelimlerini ortaya koymaktadır.

Yöntemler

Çalışmamızda, bu alandaki ilgili yayınlar Web of Science Core Collection veri tabanından alınmıştır. VOSviewer, CiteSpace, çevrimiçi analiz platformu ve R paketi “Bibliometrix” kullanılarak bibliyometrik analiz gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemlerle, 529 yayın (351 makale ve 178 inceleme) ve 61 ülkeden 881 kurumun çalışmaları incelenmiştir.

Sonuçlar

Çin, yayın hacminde lider konumda olup en yüksek kümülatif atıfa sahiptir. Shanghai Jiao Tong Üniversitesi ve Southern Medical Üniversitesi, bu alandaki önde gelen araştırma kurumlarıdır. “Nutrients” dergisi en fazla makale yayımlayan dergi olurken, “J Bone Miner Res” en çok atıf alan dergidir. Araştırmaya katılan 3,166 akademisyen arasında, en fazla makale yayımlayan yazar Ohlsson C, en çok atıf alan yazar ise Li YJ’dir. Araştırmalarda öne çıkan anahtar kelimeler “probiotics” ve “inflammation” olmuştur.

Gelecek Araştırma Alanları

Bağırsak mikrobiyotasının düzensizliğinin ve buna bağlı inflamasyonun osteoporoz ilerlemesi üzerindeki etkisi, uluslararası araştırma ilgisi çeken bir konu olmuştur. Ayrıca, dışkı mikrobiyota transplantasyonu veya belirli diyet müdahaleleri gibi gelecekteki araştırmalar için potansiyel vaat eden alanlar incelenmiştir.

Somut Çıkarımlar

– Bağırsak mikrobiyotasının osteoporoz üzerindeki etkisi, yeni tedavi yöntemleri geliştirmek için araştırma yönlendirmeleri sunabilir.
– Belirli probiyotiklerin kullanımı, osteoporozun yönetiminde önemli bir rol oynayabilir.
– Diyet müdahaleleri, bağırsak sağlığını ve dolayısıyla kemik sağlığını iyileştirebilir.

Sonuç

Bu çalışma, bağırsak mikrobiyotasının osteoporoz üzerindeki etkisine dair yapılan ilk bibliyometrik analizdir. Araştırmanın sonuçları, son yıllardaki araştırma durumunu ortaya koymuş ve bu alandaki öncü ve sıcak noktaları belirlemiştir. Bağırsak mikrobiyotasının düzensizliği ve buna bağlı inflamasyonun OP ilerlemesi üzerindeki etkisi, uluslararası araştırma ilgisi çeken bir konu olmuştur. Ayrıca, dışkı mikrobiyota transplantasyonu veya belirli diyet müdahaleleri gibi gelecekteki araştırmalar için potansiyel vaat eden alanlar incelenmiştir.

Orijinal Makale:

Front Med (Lausanne). 2024 May 22;11:1409534. doi: 10.3389/fmed.2024.1409534. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler