Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotası ve Visseral Aşırı Duyarlılığın İlişkisi Araştırıldı

Visseral aşırı duyarlılık (VH) gibi gastrointestinal sorunların altında yatan mekanizmaları anlamak, etkili tedavilerin geliştirilmesi açısından büyük önem taşır. Bu çalışmada, bağırsak mikrobiyotasının VH gelişimindeki rolü ve bu sürece hangi sinyal iletim yollarının katkıda bulunduğu incelenmiştir. Bulgular, VH’nin bağırsak mikrobiyotası tarafından üretilen bütiratın, mast hücreleri aracılığıyla dorsal kök ganglionu (DRG) nöronlarını hassaslaştırdığına işaret etmektedir. Bu keşifler, bağırsak kaynaklı sinyallerin merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini anlamak açısından önemli ipuçları sunmaktadır.

Araştırmada, VH’li sıçanlar ile kontrol sıçanları karşılaştırıldı. VH’li sıçanlarda artan dışkı su içeriği, kısalan gastrointestinal transit süresi ve Clostridium sensu stricto 1’in artan bolluğu gözlendi. Ayrıca, bu sıçanlarda dışkı bütirat seviyeleri yükseldi ve kolon mast hücrelerinde degranülasyon arttı.

Probiotik VSL#3’ün Etkileri

VH’li sıçanlara probiyotik VSL#3 uygulandığında, bağırsak mikrobiyotası ve VH ile ilgili birçok parametrenin normal seviyelere döndüğü gözlemlendi. VSL#3, lincRNA-01028, PKC ve TRPV1 ifadelerini azaltarak ve miR-143 ifadesini artırarak VH semptomlarını hafifletti.

Bütirat ve Sinir Hücreleri Üzerindeki Etkileri

Bütiratın VH gelişimindeki rolü, mast hücrelerinin DRG nöronlarını nasıl etkilediği üzerine yapılan in vitro deneylerle de desteklendi. Bütirat ile muamele edilen mast hücrelerinin, lincRNA-01028, PKC ve TRPV1 ifadelerini artırdığı ve miR-143 ifadesini azalttığı bulundu. Bu etkiler, lincRNA-01028 inhibitörü ile engellendiğinde kayboldu.

Kullanıcı İçin Değerli Çıkarımlar

Araştırma bulguları, VH ve bağırsak mikrobiyotası arasındaki ilişkiyi anlamak ve tedavi stratejileri geliştirmek için şu pratik çıkarımları sunmaktadır:

  • VH semptomlarını hafifletmek için probiyotik kullanımı düşünülebilir.
  • Bütiratın sinir hücreleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak yeni tedavi yaklaşımları geliştirilebilir.
  • Bağırsak mikrobiyotasının dengelenmesi, VH’nin yönetiminde önemli bir adım olabilir.

Bu bulgular, VH’nin tedavisinde bağırsak mikrobiyotasının hedef alınabileceğine işaret etmektedir. Özellikle probiyotiklerin kullanımı, VH semptomlarını hafifletmede etkili olabilir. Ayrıca, bütiratın sinir hücreleri üzerindeki etkilerini anlamak, yeni tedavi stratejileri geliştirilmesine katkı sağlayabilir.

Orijinal Makale: mBio. 2024 Jul 2:e0153324. doi: 10.1128/mbio.01533-24. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler