Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağırsak Mikrobiyotasının Alerjik İnflamasyon Üzerindeki Etkisi

Probiyotiklerin bağırsak sağlığı üzerindeki faydaları artık sadece genel bir bilgi olmaktan çıkmış, spesifik hastalıklar üzerindeki etkileri bilimsel araştırmalarla desteklenmeye başlamıştır. Son yapılan bir çalışmada, kimchi’den izole edilen laktobasillerin, alerjik inflamasyon ve bağışıklık sistemine olan etkileri detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırma, bu laktik asit bakterilerinin (LAB) özellikle alerjiye eğilimli durumlarda bağışıklık cevabını düzenleme potansiyeline odaklanmıştır.

LAB’ın İmmünomodülatör Etkileri

Çalışma, LAB’ın, ovalbumin (OVA) ile hassaslaştırılan fare splenositi üzerinden T yardımcı 2 sitokinlerin (IL-4, IL-5, IL-13 gibi) artmış sekresyonunu azalttığını göstermiştir. LAB’ın ayrıca GATA3, IL-4, IL-5, IL-9 ve IL-13 gen ifadelerini düzenlediği belirlenmiştir. Bu bulgular, LAB’ın alerjik tepkileri modüle etme kapasitesini ve spesifik mikroorganizmaların seçilip uygulanmasının probiyotik kullanımı için etkili bir strateji olabileceğini göstermektedir.

Mekanizmalar ve Sonuçlar

Araştırma, LAB’ın IL-2 üretimini de baskıladığını ve STAT5 fosforilasyonunu azalttığını ortaya koymuştur. Antijen sunan hücrelerde IL-10 düzeyini artıran LAB, dolayısıyla CD4+ T hücrelerinde IL-2 üretimini ve STAT5 fosforilasyonunu artırarak bu süreçte önemli bir rol oynamaktadır. IL-10 nötrleştirici bir antikor, bu etkileri azaltarak, LAB’ın etkilerinin en azından kısmen IL-10 aracılı olduğunu göstermiştir.

Önemli Çıkarımlar

  • LAB, özellikle IL-4, IL-5 ve IL-13 gibi sitokinlerin üretimini azaltarak alerjik reaksiyonları düzenlemede potansiyel bir araç olabilir.
  • Spesifik mikroorganizmaların hastalıklara özel seçilmesi ve kullanılması, probiyotiklerin etkinliğini artırabilir.
  • LAB’ın immünomodülatör etkileri, alerjik hastalıkların yanı sıra diğer bağışıklık bozukluklarına karşı da terapötik bir yaklaşım sunabilir.

Sonuç olarak, kimchi kaynaklı LAB’ın alerjik ve bağışıklık tepkilerini düzenleyebileceği ve çeşitli bağışıklık reaksiyonlarını modüle edebilme potansiyeline sahip olduğu belirtilmiştir. Bu çalışma, probiyotiklerin özelleştirilmiş kullanımına dair önemli bilgiler sunarak, ileride yapılacak araştırmalar için bir temel oluşturmuştur.

Orijinal Makale: https://doi.org/10.1111/1750-3841.17082

Popüler Gönderiler