Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bağışıklık Sistemine Yararlı Bakteriler

Son yıllarda, probiyotiklerin sağlık üzerindeki etkileri giderek daha fazla araştırılmaya başlandı. Özellikle, Limosilactobacillus reuteri’nin (eski adıyla Lactobacillus reuteri) bağışıklık sistemine olan olumlu etkileri bilim insanları tarafından detaylı bir şekilde incelenmiştir. Bu bakteri türünün, hem ısı ile öldürülmüş hem de canlı hallerinin bağışıklık sistemi üzerindeki modülatör etkileri, son yapılan bir çalışma ile gözler önüne serilmiştir.

Laboratuvar ve Hayvan Deneyleri

Araştırmada, ısı ile öldürülmüş ve canlı Limosilactobacillus reuteri RAW264.7 fare makrofaj hücreleri üzerinde 24 saat boyunca uygulandı. Sonuçlar, her iki bakteri formunun da fagositik aktiviteyi artırdığını, nitrik oksit üretimi ve çeşitli inflamatuar sitokinlerin ifadesini teşvik ettiğini gösterdi. Ayrıca, siklofosfamid ile bağışıklığı baskılanmış Sprague-Dawley sıçanlarda yapılan deneylerde, bu bakterilerin bağışıklık organ indekslerini önemli ölçüde artırdığı ve dalak hasarını azalttığı tespit edildi.

İmmün Yanıt ve Bağırsak Mikrobiyotasındaki Değişiklikler

İn vivo deneylerde, Limosilactobacillus reuteri’nin bağışıklık hücrelerinin hareketliliğini ve fagositoz yeteneğini, aynı zamanda lenfosit alt gruplarının çoğalmasını güçlendirdiği belirlendi. Bağışıklık faktörlerinin seviyeleri, kontrol grubuna kıyasla artış gösterdi. Ayrıca, bu bakterilerin bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunu da modüle ettiği, Bacteroidetes ve Firmicutes’in göreceli bolluğunu artırırken, Proteobacteria seviyesini azalttığı gözlemlendi.

Değerli Çıkarımlar

  • Limosilactobacillus reuteri türünün hem ısı ile öldürülmüş hem de canlı formunun, bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkileri vardır.
  • Bu bakteriler, bağışıklık hücrelerinin aktivitesini ve inflamatuar yanıtı güçlendirir.
  • Bağışıklık sistemi baskılanmış organizmalarda, Limosilactobacillus reuteri bağışıklık organlarının iyileşmesine yardımcı olur ve bağırsak mikrobiyotasını düzenler.

Sonuç olarak, Limosilactobacillus reuteri’nin ısı ile öldürülmüş ve canlı formları, bağışıklık sistemi ve bağırsak sağlığı üzerinde etkili olabilecek potansiyel immunomodülatör ajanlar olarak değerlendirilebilir. Bu bakteriler, özellikle bağışıklık sistemi baskılanmış durumlarda terapötik bir seçenek olarak düşünülebilir.

Orijinal Makale: Vet Q. 2024 Dec;44(1):1-18. doi: 10.1080/01652176.2024.2344765. Epub 2024 Apr 29.

Popüler Gönderiler