Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Balık Beslenmesinde Bitkisel Protein Takviyesi Karaciğer Sağlığını İyileştiriyor

Bitkisel proteinlerin balık yemi olarak kullanımı, balıkçılık endüstrisinde giderek popülerleşen bir uygulamadır. Ancak bu değişim, safra asidi metabolizmasında bozulmalara ve metabolik karaciğer hastalıklarının artışına yol açabilmektedir. Bu çalışmada, kolesterol-taurin-glisin (Ch-Tau-Gly) takviyesinin, bitkisel bazlı diyetle beslenen benekli levrekte (Lateolabrax maculatus) safra asidi metabolizması ve karaciğer sağlığı üzerindeki etkileri araştırılmıştır.

Çalışmada iki farklı izonitrojenik ve izolipidik diyet formüle edilmiştir: bitkisel protein bazlı diyet (PP) ve PP’ye ek olarak %0.5 kolesterol, %0.5 taurin ve %1.3 glisin (CTG) içeren diyet. Her test diyeti, her tankta 30 balıktan oluşan dört kopya gruba rastgele verilmiştir. Sonuçlar, bitkisel bazlı diyete Ch-Tau-Gly takviyesi eklemenin benekli levrekte karkas oranını (et verimi) artırdığını göstermiştir (P

Metabolik Etkiler

Diyet takviyesi, karaciğerde endojen kolesterol sentezini baskılamış, safra asidi sentez enzimi sentezini teşvik etmiş ve aynı zamanda bağırsak fxr ve onun aşağı akış genlerinin, hnf4α ve shp dahil, ifadesini artırmıştır (P

Karaciğer Sağlığı

CTG grubunda yağlı karaciğer hafifletilmiş, lipid metabolizmasında artış gözlemlenmiş ve lipogenez ve lipid damlacık birikimi ile ilişkili genlerin aşağı regülasyonu, lipoliz ile ilişkili genlerin yukarı regülasyonu ile karakterize edilmiştir. Çalışmamız, Ch-Tau-Gly takviyesinin bağırsak mikrobiyotasını etkileyerek benekli levrekte safra asidi havuzunda konjuge CDCA seviyelerini artırma yeteneğini vurgulamaktadır.

Yararlı Çıkarımlar

– Bitkisel bazlı diyetlere Ch-Tau-Gly takviyesi eklemek, balıkların büyümesini ve et verimini artırabilir.
– Bu diyet takviyesi, karaciğer sağlığını iyileştirerek lipid metabolizmasını düzenleyebilir.
– Bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileyerek safra asidi havuzunun hidrofilikliğini artırabilir.

Bağırsak mikrobiyotası ve safra asitleri arasındaki etkileşim, karaciğer sağlığının teşvik edilmesinde kritik bir yol oluşturabilir. Bu bulgular, Ch-Tau-Gly takviyesinin, bitkisel bazlı diyetle beslenen su ürünleri ve çiftlik hayvanlarının büyümesini teşvik etme ve metabolik yağlı karaciğerle ilgili sorunları çözme potansiyeline sahip olduğunu önermektedir.

Orijinal Makale: Anim Nutr. 2024 Mar 30;17:87-99. doi: 10.1016/j.aninu.2024.03.008. eCollection 2024 Jun.

Popüler Gönderiler