Cuma, Nisan 12, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Benign İntrakranial Hipertansiyon Nedir?

Benign intrakranial hipertansiyon (BIH), aynı zamanda pseudotümör serebri veya idiopatik intrakranial hipertansiyon olarak da bilinir, beynin içindeki basıncın artmasıyla karakterize edilen bir durumdur. “Benign” terimi, BIH’nin genellikle kalıcı beyin hasarına veya ölüme yol açmadığı, ancak ciddi semptomlara neden olabilen bir durum olduğunu ifade eder.

Benign İntrakranial Hipertansiyonun Nedenleri Nelerdir?

BIH’nin ana özelliği, beyin içi basıncının artmasıdır. Bu artışın nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak aşağıdaki faktörlerin bir araya gelmesiyle meydana gelebilir:

Beyin Omurilik Sıvısının Üretimi veya Drenajında Sorunlar: BOS dolaşımındaki bir engel veya drenaj sorunları, BOS’un birikmesine ve intrakranial basıncın artmasına neden olabilir.

Aşırı BOS Üretimi: Normalden fazla BOS üreten durumlar, BIH’ye katkıda bulunabilir.

BOS Reabsorpsiyonunda Sorunlar: BOS’un normalde yeniden emilmesinde veya emiliminde bir sorun olabilir. Bu durumda, BOS beyin içinde birikebilir ve basıncı artırabilir.

Hormonal Değişiklikler: Hormonal değişikliklerin etkisi, özellikle hamilelik, doğum kontrol hapları kullanımı veya hormon replasman terapisi gibi durumlarda BIH gelişimiyle ilişkilendirilebilir.

Obezite: Obezite, yağ dokusunun artmasıyla birlikte vücut içindeki basıncın artmasına neden olabilir, bu da intrakranial basıncın artmasına katkıda bulunabilir.

Benign İntrakranial Hipertansiyonun Belirtileri Nelerdir?

BIH’nin belirtileri şunlar olabilir:

  • baş ağrısı
  • görme sorunları
  • işitme kaybı
  • mide bulantısı ve kusma
  • nörolojik belirtiler

Benign İntrakranial Hipertansiyon Nasıl Teşhis Edilir?

Benign intrakranial hipertansiyonun teşhisi, genellikle şüpheli semptomların varlığıyla başlar ve aşağıdaki adımları içerebilir:

Hastanın Öyküsü: Semptomları, semptomların başlangıcı, sıklığı, şiddeti ve başka semptomlarla ilişkisi hakkında detaylı bir hastanın öyküsü alınır.

Fiziksel Muayene: Bir doktor, hastanın fiziksel muayenesini yapar. Göz muayenesi özellikle önemlidir çünkü BIH, optik sinirde basınç artışına neden olabilir ve bu da görsel değişikliklere yol açabilir.

Görüntüleme Testleri: Manyetik rezonans görüntüleme veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme testleri, beynin yapısını detaylı olarak görselleştirmek için kullanılır.

Lomber Ponksiyon: Lomber ponksiyon, bir iğne aracılığıyla omurilik kanalına yerleştirilerek beyin omurilik sıvısı örneği alınması işlemidir.

Gözün Arkasının İncelenmesi: Göz doktoru, retinanın arkasını inceleyerek optik sinirdeki şişlikleri veya diğer değişiklikleri belirleyebilir.

Benign İntrakranial Hipertansiyon Nasıl Tedavi Edilir?

Benign intrakranial hipertansiyonun tedavisi, semptomların kontrol altına alınması ve intrakranial basıncın azaltılmasına odaklanır. Tedavi yaklaşımları şunları içerebilir:

İlaç Tedavisi: Bu ilaçlar arasında karbondioksit metabolizmasını artıran asetazolamid  gibi karbonik anhidraz inhibitörleri, kortikosteroidler ve diüretikler bulunabilir.

Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Tuz alımının sınırlanması ve sıvı tüketiminin artırılması gibi diyet değişiklikleri, intrakranial basıncı düşürebilir.

Lomber Ponksiyon: Lomber ponksiyon, intrakranial basıncı hızla azaltmak ve semptomları hafifletmek için kullanılabilir. Bu işlem sırasında beyin omurilik sıvısı , omurilik kanalından çıkarılır ve basınç azalır.

Optik Sinir Dekompresyonu Cerrahisi: Optik sinir basıncını azaltmak ve görme kaybını önlemek için bazı durumlarda optik sinir dekompresyonu cerrahisi düşünülebilir.

Görme İzlemi ve Tedavisi: Görme kaybı yaşayan hastalar, optik sinirdeki basıncı azaltmak ve görme kaybını yavaşlatmak için steroidler veya diğer tedaviler alabilirler.

Benign İntrakranial Hipertansiyonun Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

Benign intrakranial hipertansiyon yönetimi, semptomların kontrol altında tutulması, intrakranial basıncın düzenlenmesi ve potansiyel komplikasyonların önlenmesi için kapsamlı bir yaklaşım gerektirir:

Düzenli Takip ve İzlem: Bu izleme sırasında, semptomlar, nörolojik muayene bulguları, görme keskinliği, optik sinir durumu ve diğer belirtiler değerlendirilir.

İlaç Tedavisi: Karbonik anhidraz inhibitörleri gibi ilaçlar, sıklıkla BIH tedavisinde kullanılır. Tedavinin etkinliğini ve yan etkileri düzenli olarak izlemek önemlidir.

Diyet ve Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Tuz alımının sınırlanması, sıvı tüketiminin artırılması ve kafein alımının azaltılması gibi diyet değişiklikleri yapılabilir.

Lomber Ponksiyon: Bu işlem, beyin omurilik sıvısının bir kısmının çıkarılmasını içerir ve semptomların hızla hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Cerrahi Tedavi: Bazı durumlarda, BIH semptomları ilaç tedavisine yanıt vermezse veya semptomları kontrol altına almak için diğer tedaviler yetersiz kalırsa, cerrahi seçenekler düşünülebilir.

Görme İzlemi ve Tedavisi: BIH, görme kaybına neden olabilir, bu nedenle görme fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.

Popüler Gönderiler