Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Besin Takviyesi Kan Şekeri Seviyelerini Düşürüyor

Son yıllarda besin takviyeleri, çeşitli sağlık koşullarını hafifletme etkileri nedeniyle giderek daha fazla ilgi görmektedir. Özellikle tip 2 diyabet (T2D) gibi global bir salgın haline gelen metabolik hastalıkların etkilerini azaltmak amacıyla çeşitli takviyeler önerilmektedir. Bu bağlamda son yapılan bir çalışma, oleik asit (OA) ve süksinik asit (SA) karışımından oluşan bir takviyenin, T2D’li Sprague-Dawley (S-D) sıçanlarında glisemik kontrolü iyileştirdiğini rapor etmiştir. Bu takviyenin karaciğer ve pankreas fonksiyonları üzerindeki etkileri incelenmiş ve umut verici sonuçlar elde edilmiştir.

Çalışma kapsamında, diyabetik hale getirilmiş on sekiz S-D sıçanı üç gruba ayrıldı: diyabetik kontrol, diyabetik tedavi ve diyabetik glibenklamid. Ayrıca, normal grupları temsil etmek üzere on iki S-D sıçanı daha kullanıldı. Hayvanlar, her gün araç, OA ve SA (800 mg/kg vücut ağırlığı; 1:1) veya pozitif kontrol olarak glibenklamid (10 mg/kg vücut ağırlığı) ile tedavi edildi. Bulgular, besin takviyesinin kan şekeri seviyelerinde %35.69 ± 4.22’lik bir azalmaya yol açtığını gösterdi.

Karaciğer ve Pankreas Üzerindeki Etkiler

Karaciğer enzimlerinin analizi, besin takviyesinin glukoneogenez enzimi olan glukoz-6-fosfataz (G6P) aktivitesini azalttığını, glukoz-6-fosfat dehidrogenaz (G6PD) ve piruvat kinaz (PK) gibi katabolik enzimlerin aktivitesini ise artırdığını ortaya koydu. Ayrıca, oksidatif stresin katalaz (CAT) ve süperoksit dismutaz (SOD) enzimlerinin düzeylerinin eski haline getirilmesiyle hafifletildiği gözlemlendi.

Takviyenin Güvenliği ve Pankreas Sağlığı

Takviye, karaciğer veya böbrek toksisitesine yol açmadı ve Langerhans adacıklarının boyut ve sayısını artırarak pankreas sağlığını iyileştirdi. Bu bulgular, iki organik asidin takviyesinin tip 2 diyabetin patogenezini yavaşlatmada faydalı olabileceğini göstermektedir.

Önerilen Kullanım Yöntemleri

– Takviye, günlük dozda (800 mg/kg vücut ağırlığı) kullanılabilir.
– Glibenklamid gibi mevcut tedavilere alternatif veya yardımcı olarak düşünülebilir.
– Takviye, glisemik kontrolü iyileştirmek ve oksidatif stresi azaltmak için kullanılabilir.
– Pankreas sağlığına olumlu etkileri nedeniyle uzun vadeli kullanımda fayda sağlayabilir.

Sonuç olarak, oleik asit ve süksinik asit karışımından oluşan bu besin takviyesi, tip 2 diyabetin tedavisinde potansiyel bir besin veya diyet takviyesi olarak değerlendirilebilir. Bu, diyabet ve komplikasyonlarına karşı yeni bir yaklaşım sunmaktadır.

Orijinal Makale: Adv Pharmacol Pharm Sci. 2024 Jun 19;2024:5556722. doi: 10.1155/2024/5556722. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler