Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Beslenme Eksiklikleri ve Takviyeler Üzerine Yeni Bulgular

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının benimsenmesi, vücut için gerekli mikro besinlerin eksiksiz alınması anlamına gelmeyebilir. Bu açıdan, diyetlerinde belirli besin gruplarından tamamen kaçınan bireylerin mikro besin yetersizlikleri riski altında olduğu belirtilmiştir. Ancak, bu eksikliklerin besin takviyeleriyle yeterince giderilip giderilmediği konusunda yeterli veri bulunmamaktadır. Bu nedenle, yapılan yeni bir araştırma, farklı diyet türlerine (vegan, vejetaryen, düşük karbonhidrat yüksek yağlı diyet ve omnivor) sahip 130 sağlıklı yetişkinin besin alımını ve takviye kullanımını incelemiştir.

Araştırmaya göre, katılımcıların %63’ü besin takviyesi kullanmaktadır; bu oran veganlarda %84, düşük karbonhidrat yüksek yağlı diyet uygulayanlarda %75, vejetaryenlerde %54 ve omnivorlarda %46 olarak belirlenmiştir. Ancak, takviyelerin her zaman diyet eksikliklerini yeterince gidermediği görülmüştür.

Mikro Besin Takviyelerinin Etkinliği

Vitamin B12, veganlar tarafından genellikle önerilen dozdan daha yüksek miktarlarda takviye edilmiştir, ancak vejetaryenler arasında yeterli alım sağlanamamıştır. Katılımcıların yalnızca %43’ü kış aylarında vitamin D takviyesi yaparken, bunların %23’ü yetersiz dozda takviye kullanmıştır. Potasyum, kalsiyum ve iyot takviyeleri ise tüm gruplarda nadir olup, yiyeceklerle yeterli alım sağlanamamıştır.

Gereksiz Takviye Kullanımı

Bazı mikro besinlerin, örneğin vitamin K, riboflavin, biyotin ve demirin gereksiz yere takviye edildiği tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra, multimikro besin takviyeleri sıklıkla kullanılmış olup, B grubu vitaminlerinin alım yeterliliğini artırmış ancak vitamin D, potasyum, kalsiyum ve iyot eksikliklerini yeterince gidermemiştir.

Öneriler ve Kullanılabilir Çıkarımlar

• Mikro besin yetersizlikleri hakkında bilgi arttırılmalı ve halk doğru takviye kullanımı konusunda eğitilmelidir.
• Multimikro besin takviyeleri, eksiklikleri giderecek şekilde yeniden formüle edilmelidir.
• Özellikle kış aylarında yeterli miktarda vitamin D takviyesi alınmalıdır.
• Vegan ve vejetaryenler, vitamin B12 alımlarına dikkat etmelidir.

Sonuç olarak, besin takviyelerinin doğru kullanımı mikro besin alım yeterliliğini artırabilir, ancak her diyet türündeki mikro besin yetersizlikleri hakkında bilgi artırılmalı ve halk doğru takviye kullanımı konusunda bilinçlendirilmelidir.

Orijinal Makale: Nutrients. 2024 Jun 11;16(12):1832. doi: 10.3390/nu16121832.

Popüler Gönderiler