Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Beslenme ve Multipl Skleroz İlerlemesi Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Gözden Geçirme

Multipl Skleroz (MS) tanısı alan birçok kişi, hastalıklarını yönetmek amacıyla beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapmaktadır. Ancak MS hastaları için net beslenme önerileri konusunda hala bir fikir birliği yoktur. Bu bağlamda yapılan bir sistemik inceleme, MS ilerlemesi, semptomlar ve klinik sonuçlar ile diyet arasındaki ilişkiler hakkında kanıtları objektif bir şekilde sentezlemeyi amaçlamaktadır.

Araştırma Yöntemleri ve Bulguları

PRISMA yönergelerine uygun olarak yürütülen bu sistemik inceleme için, 26 Temmuz 2023’e kadar tamamlanan çalışmalar elektronik veri tabanları üzerinden taranmıştır. İnceleme, diyet kalite skorları veya diyet endekslerini kullanan çalışmaları dâhil etmiş, bireysel gıdalar, besin ögeleri veya diyet takviyelerini değerlendiren çalışmaları ise hariç tutmuştur. Dahil edilen çalışmaların yanlılık riski Newcastle-Ottawa Ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Toplamda 32 çalışma dahil edilmiş olup, bunların 20’si kesitsel, 12’si ise prospektif çalışmalardır. Engellilik, yaşam kalitesi, yorgunluk, depresyon, atak, anksiyete ve manyetik rezonans görüntüleme (MRI) sonuçları en sık değerlendirilen sonuçlardır. Prospektif çalışmalara dayanarak, diyetin yaşam kalitesi ve engellilik ile ilişkili olabileceği öne sürülmektedir.

Çalışmanın Sonuçları

Gözlemsel çalışmalar, özellikle yaşam kalitesi ve engellilik olmak üzere MS semptomları ile diyet arasında bazı ilişkiler olduğuna dair kanıtlar sunmaktadır. Bununla birlikte, diğer MS sonuçları üzerindeki diyet etkisi sonuçları henüz kesin değildir. Sonuç olarak, bu bulgular, ilişkileri doğrulamak için prospektif çalışmalardan ve iyi tasarlanmış özelleştirilmiş müdahale çalışmalarından daha fazla kanıt gerektiğini önermektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

  • MS hastaları için diyet düzenlemeleri, özellikle yaşam kalitesi ve engellilik üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.
  • Yüksek diyet kalite skorları, yorgunluk, depresyon ve anksiyete gibi semptomların iyileşmesine katkıda bulunabilir.
  • Manyetik rezonans görüntüleme sonuçları üzerinde de olumlu etkiler saptanmış olup, bu alanlarda daha detaylı araştırmalar gerekmektedir.

Orijinal Makale: Mult Scler Relat Disord. 2024 Apr 16;87:105636. doi: 10.1016/j.msard.2024.105636. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler