Pazartesi, Mayıs 20, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

“Beyaz Önlük Hipertansiyonu” Kalp Krizi Riskini İkiye KatlayabilirYeni bir araştırma, tedavi edilmeyen ‘beyaz önlük hipertansiyonunun’ kalp hastalıklarına ve kalp krizine bağlı ölüm için önemli bir risk faktörü olabileceğini göstermektedir.

Beyaz önlük hipertansiyonu, kişinin yalnızca doktorların varlığında yüksek tansiyon geliştirdiği bir bozukluğu tanımlar.

Bazı doktorlar ve araştırmacılar, beyaz önlük hipertansiyonunun altta yatan bir kaygının işareti olduğuna inanıyor. Ancak diğerleri, bunun gerçek hipertansiyon gelişimine öncülük edebileceğini ve katkıda bulunabileceğini düşünüyor.

Amerika Birleşik Devletleri’nde, 100 milyondan fazla insan yüksek tansiyon veya kalp krizi ve felce katkıda bulunan hipertansiyonla yaşıyor.

Uzmanlar, yüksek tansiyonu, en az 130 milimetre cıva (mm Hg) değerinde bir yukarı okuma veya 80 mm Hg veya daha yüksek bir değerde okuma olarak tanımlamaktadır.

Yeni araştırmalar, beyaz önlük hipertansiyonunun, tıpkı hipertansiyon gibi, kalp hastalığı ve kardiyovasküler ölüm için önemli bir risk faktörü olduğunu tespit ediyor.

Spesifik olarak, tedavi edilmemiş beyaz önlük hipertansiyonu, Annals of Medicine’in son yayınladığı yeni bir makaleye göre, kalp hastalığından ölme riskini %100’den fazla artırabilir.

Araştırmanın baş yazarı, Philadelphia’daki Pennsylvania Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Renal-Elektrolit ve Hipertansiyon bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Jordana B. Cohen’dir.

“Çalışmalar, yaklaşık beş yetişkinden birinin beyaz önlük hipertansiyonu olabileceğini gösteriyor. Bulgularımız, bu durumdaki insanları tanımlamanın önemini vurgulamaktadır.” Jordana B. Cohen

Kardiyovasküler Hastalıklardan Ölüm Riski İkiye Katlandı

Dr. Cohen ve arkadaşları, toplam 60.000’den fazla katılımcı içeren 27 gözlem çalışmasının meta analizini yaptı. Çalışmaların her biri, beyaz önlük hipertansiyonu ile ilişkili olan ve en az 3 yıllık takip süresine sahip olan sağlık risklerini inceledi.

İki araştırmacı bağımsız olarak bu çalışmalardan verileri çıkardı ve kalitesini değerlendirdi.

Araştırmacılar, tedavi edilmeyen beyaz önlük hipertansiyonu olan katılımcıların %36’sının kalp hastalığına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu, %33’ünün herhangi bir sebepten erken ölme ihtimalinin ve %109’unun kalp hastalığının ölüm ihtimalinin daha yüksek olduğunu bulmuşlardır.

Ancak tedavi edilen beyaz önlük etkisi, daha yüksek kardiyovasküler risk ile alakalı değildi. Cohen ve meslektaşları şu sonuca varıyor:

“Tedavi edilememiş [beyaz önlük hipertansiyon], ancak tedavi edilmemiş [beyaz önlük etkisi], kardiyovasküler olaylar ve tüm nedenlere bağlı ölüm riskinin artmasıyla ilişkilidir. Ofis dışı [kan basıncı] takibi, hipertansiyon tanı ve tedavisinde kritiktir. “

“Hipertansiyonu olan bireylerin – özellikle tansiyon ilacı almayanların – sürekli hipertansiyonu için ya evde ya doktorun ofisinde yüksek tansiyona karşı yakından izlenmeleri gerektiğine inanıyoruz” diye vurguluyor Dr. Cohen

Sürekli izleme için bu “acil ihtiyaç” ın, insanların daha iyi kardiyovasküler sağlık için yapması gereken yaşam tarzı değişikliklerinde olduğu gibi “ülke çapında” bir sorun olduğunu da eklemeye devam ediyor.

“Eş zamanlı olarak, sigarayı bırakma, alkol alımlarında azalma ve diyet ve egzersiz rejimlerinde iyileştirmeler yapma gibi yaşam tarzı değişikliklerine katılmalarını tedavi etmeyen beyaz önlük hipertansiyonu olan bireylere tavsiye ediyoruz.”

“Ayrıca, tedarikçileri, ofis dışında tehlikeli derecede düşük kan basıncına ve ilaç tedavisinin gereksiz yan etkilerine neden olabileceğinden, zaten kan basıncı ilacı kullanan beyaz önlük hipertansiyonu olan bireyleri aşırı tedavi etmemeleri konusunda uyarıyoruz.”

Son olarak, yazarlar ayrıca izole kardiyovasküler sonuçları değerlendiren yetersiz sayıda çalışmayı dikkate alarak analizlerinin bazı sınırlamalarına dikkat çektiler. Ayrıca, çalışmalar katılımcıların ırk ve etnik kökenleri hakkında yeterli bilgi içermiyordu.

Medical News Today, Heart disease death: ‘White coat hypertension’ may double risk, 2019.

Popüler Gönderiler