Bifidobakteri Nedir?

Bifidobakteri Nedir?

Bifidobakteri normalde bağırsaklarda yaşayan bir bakteri grubudur.

Vücudun dışında üretilebilir ve takviye olarak alınabilirler.

Bifidobakteriler yaygın olarak ishal, kabızlık, irritabl barsak sendromu, yaygın soğuk algınlığı veya grip ve diğer birçok durumun önlenmesi için kullanılır, ancak bu kullanımların çoğunu destekleyecek yeterli bir bilimsel kanıt yoktur.

Bifidobakteri Ne İçin Kullanılır?

Bifidobakterinin etkili, faydalı veya etkisiz olduğu düşünülen rahatsızlıklar şöyledir:

Muhtemelen etkili …

Kabızlıkta faydalı olabilir. Araştırmalar bifidobakterilerin kabızlık geçiren kişilerde haftada yaklaşık 2-4 dışkı ile bağırsak hareketlerini arttırabildiğini göstermektedir.

Helicobacter pylori (H. pylori) enfeksiyonunda faydalı olabilir. Standart H. pylori tedavisi ile birlikte bifidobakteriye ek lactobasilus kullanmak, daha iyi sonuçlar alınmasına yardımcı olur. H. pylori tedavisinin neden olduğu yan etkiler de azalabilir.

İrritabl bağırsak sendromunda (IBS) faydalı olabilir. Bir çok araştırmada, 4-8 hafta boyunca bifidobakteri almanın, mide ağrısı, şişkinlik ve hızlı bağırsak hareketleri gibi IBS semptomlarını azaltabildiğini göstermektedir. IBS’li kişilerde anksiyete ve depresyon gibi belirtileri de azaltabilir.

Pouchitis adı verilen ülseratif kolit için ameliyat sonrası bir komplikasyonda faydalı olabilir. Bifidobakteriler, laktobasil ve streptokokların bir arada kullanılması, ülseratif kolit için yapılan ameliyat sonrası pouchitisin önlenmesine yardımcı olabilir.

Solunum sistemi enfeksiyonlarında faydalı olabilir. Bir çok araştırmada, bifidobakterileri içeren probiyotiklerin kullanılmasının, okul çağındaki çocuklar, kolej öğrencileri ve diğer sağlıklı kişilerde görülen soğuk algınlığı gibi solunum sistemi enfeksiyonlarını önlemeye yardımcı olduğunu göstermektedir.

Bebeklerde ishalde (rotaviral diyare) faydalı olabilir. Rotavirüs diyaresi olan bebeklere bifidobakterinin verilmesi, diyare süresini bir gün kadar kısaltabilir.

Turist ishalinde faydalı olabilir. Bifidobakterinin, lactobacillus veya streptococcus gibi diğer probiyotiklerle birlikte kullanıldığında turist ishalinin önlenmesine yardımcı olur.

Ülseratif kolitte faydalı olabilir. Araştırmalar, bifidobakter içeren probiyotiklerin lactobacillus ve streptococcus ile birlikte alınmasının, aktif ülseratif kolitli kişilerde daha az rahatsızlık olduğunu göstermiştir.

Muhtemelen etkisiz …

Clostridium difficile enfeksiyonundan kaynaklanan ishalde etkisiz olabilir. Bir çok araştırmada bifidobakterilerin diğer probiyotiklerle birlikte alınmasının Clostridium difficile enfeksiyonunun neden olduğu ishali önlemediğini göstermektedir.

Prematüre bebeklerin ölüm oranının azaltılmasında etkisiz olabilir. Bifidobakteri bebek mamasına eklemek, prematüre bebeklerde ölüm riskini azaltmaz.

Bebek gelişiminde etkisiz olabilir. Bifidobakter ve laktobasillus içeren mama vermek, bebeklerde büyümeyi geliştirmez.

Erken doğmuş bebeklerde (Nekrotizan enterokolit; NEC) bağırsak yollarında hasarda faydalı olmayabilir. Araştırmalar, bifidobakterilerin erken doğan bebeklere verilmesinin, nekrotizan enterokoliti veya herhangi bir nedene bağlı ölümü engellemediğini göstermektedir.

Kan enfeksiyonunda (sepsis) faydalı olmayabilir. Bifidobakteri bebek formuna ekleyerek prematüre bebeklerde sepsisi önlemez.

Kilo kaybında faydalı olmayabilir. 6 ay boyunca bifidobakter kullanmak aşırı kilolu veya obez olan kişilerde kilo kaybını artırmaz.

Çalışmaların Devam Ettiği Alanlar

Antibiyotiklerin neden olduğu ishalde çalışmalar devam etmektedir. Araştırmalar, bifidobakterilerin antibiyotiklerle birlikte alınmasının diyare olasılığını yaklaşık% 45 oranında azaltabildiğini göstermektedir. Ancak bazı farklı sonuçlar da vardır. Bifidobakterilerin, bazı antibiyotiklerin neden olduğu ishalleri önleyebildikleri, ancak bazılarını önleyemeyeceği düşünülmektedir. Ayrıca, bifidobakteriler, lactobasillus ve streptokokus ile belirli kombinasyonlarda kullanıldığında daha faydalı olabilirler. Bu nedenle çalışmalar devam etmektedir.

Pullu, kaşıntılı ciltteki (egzema) etkisini anlamak için çalışmalar devam etmektedir. Bazı araştırmalar, bifidobakterinin bebeklerde gözlenen egzemada yardımcı olabileceğini göstermektedir, ancak farklı sonuçlar da vardır. Bazı araştırmalar, gebeliğin son 2 ayında gebe kadınlara bifidobakter ve laktobasillus verilmesi ve doğumdan sonraki ilk 2 ay boyunca bebeğe verilmeye devam edilmesinin egzemayı önlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir.

Ancak diğer bir çalışmada; sadece ilk 6 ayda bifidobakteri artı lactobacillus verilmesi riskli bebeklerde egzemayı önlememiştir. Bu nedenle çalışmalar devam etmektedir.

Çölyak hastalığında çalışmalar devam etmektedir. Erken araştırmalar, bifidobakterilerin gluten içermeyen bir diyetin bir parçası olarak alınmasının, yeni teşhis edilmiş çölyak hastalığı olan çocuklarda sadece diyetle karşılaştırıldığında mide ve bağırsak semptomlarını iyileştirmediğini göstermektedir. Çalışmalar devam etmektedir.

Kemoterapi tedavisi ile ilgili enfeksiyonlarda çalışmalar devam etmektedir. Kemoterapi gören lösemili insanlarda  yapılan son araştırmalarda bifidobakteri + laktobasil veya bifidobakteri + laktobasil + enterokok alınmasının maya enfeksiyonlarını önlemediğini göstermektedir.

Diyabette çalışmalar devam etmektedir. Son araştırmalarda bifidobakterilerin laktobasil ile birlikte alınmasının, hamilelik sırasında diyabetli kişilerde açlık kan şekeri ve insülin seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Ancak bu kombinasyonu almak, diyabetli kişilerde kolesterol veya diğer kan yağlarını azaltmaya yardımcı olmaz.

Egzersizden kaynaklanan kas ağrısında çalışmalar devam etmektedir. Erken yapılan araştırmalar bifidobakteriler ve streptokokların alınmasının, ağırlık kaldırmalarının neden olduğu kas ağrısını azaltmadığını göstermektedir. Ancak kas ağrılarına rağmen takip egzersizleri sırasında eklem hareket açıklığını arttırabileceği gösterilmiştir.

Yüksek kolestorolde çalışmalar devam etmektedir. Erken araştırmalar, bifidobakteri + lactobacillus içeren içme sütünün, hafif yüksek kolesterolü olan kişilerde “kötü” düşük yoğunluklu lipoprotein  (LDL) kolesterolü azaltabildiğini göstermektedir. Fakat aynı zamanda “iyi” yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL) kolesterolü de düşürdüğü gösterilmiştir.

Radyasyona maruz kaldıktan sonra enfeksiyonların önlenmesinde çalışmalar devam etmektedir. İlk araştırmalar, antibiyotiğe dirençli bifidobakterilerin radyasyon hastalığının tedavisinde kısa süreli sağkalımı artırmaya yardımcı olabileceğini göstermektedir. Antibiyotiklerle birlikte bifidobakteriler, tehlikeli bakterilerin büyümesini ve ciddi bir enfeksiyona yol açmasını önlemeye yardımcı olabilir. Ancak farklı sonuçlarda vardır.

Artritte çalışmalar devam etmektedir. Erken araştırmalar, bifidobakteri ve laktobacillerin orta-şiddetli artritli kişilerde semptom şiddetini azaltmadığı veya eklem ağrısını azaltmadığını göstermektedir.

 • Yaşlanma
 • Meme ağrısı, muhtemelen enfeksiyondan dolayı (mastitis)
 • Kanser
 • Laktoz intoleransı
 • Karaciğer sorunları
 • Lyme hastalığı
 • Kabakulak
 • Diyare ile çıkarılmış yararlı bakterilerin değiştirilmesi
 • Mide sorunları
 • Diğer durumlar

Bifobakteri Nasıl Etki Gösterir ?

Bifidobakteri, laktik asit bakterileri adı verilen bir bakteri grubuna aittir. Laktik asit bakterileri, yoğurt ve peynir gibi fermente gıdalarda bulunur. Bifidobakteriler, “probiyotikler” olarak adlandırılan antibiyotiklerin tersi olarak kullanılmaktadır. “Dost” bakteriler olarak kabul edilirler ve normalde oluşacakları vücut bölgelerinde büyürler ve çoğalırlar. İnsan vücudu, gıdaları parçalamak, vücudun besin maddelerini almasına yardımcı olmak ve “kötü” bakterilerin alınmasını önlemek de dahil olmak üzere birkaç işi gerçekleştirmek için normal bakterilerinden destek alırlar. Bifidobakteriler gibi probiyotikler, normal bir bakterinin öldürülmesinden dolayı bir hastalığın meydana geldiği veya meydana gelebileceği durumlarda kullanılır. Örneğin, antibiyotiklerle tedavi, hastalığa neden olan bakterileri yok edebilir, aynı zamanda GI (gastrointestinal-mide bağırsak) ve idrar yollarında normal bakterileri de yok edebilir. Teori, antibiyotik tedavisi sırasında Bifidobacterium probiyotiklerin alınması, iyi bakterilerin ölümünü ve kötü bakterilerin çoğalmasını engelleyebilir veya en aza indirebilir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Bifobakteri Kullanımı Güvenli midir ?

Bifidobakteriler, ağız yoluyla alındığında yetişkinler ve çocuklar için güvenlidir. Bazı insanlarda bifidobakteriler ile tedavi mide ve bağırsakları rahatsız edebilir ve ishale, şişkinliğe ve gaza neden olabilir.

Hamilelik ve emzirme: Eğer hamile iseniz veya emziriyorsanız, bifidobakterilerin güvenliği konusunda yeterli güvenilir bilgi yoktur. Güvenli tarafta kalın ve kullanımından kaçının.

Zayıf bağışıklık sistemi: “Probiyotiklerin” zayıf bağışıklık sistemi olan ve enfeksiyonlara neden olan kişilerde çok gelişebileceğine dair bazı endişeler vardır. Bu özellikle bifidobakteriler ile oluşmamış olmasına rağmen, Lactobacillus gibi diğer probiyotik türleri içeren nadir vakalar olmuştur. Zayıflamış bir bağışıklık sisteminiz varsa (örn., HIV / AIDS’e sahipseniz veya kanser tedavisi görüyorsanız), bifidobakteri kullanmadan önce sağlık uzmanınıza danışın.

Bağırsaklarda tıkanıklık: Bifidobakteri probiyotikleri verilen bebekler için iki kan enfeksiyonu (sepsis) vakası bildirilmiştir. Her iki durumda da, bebekler mide ameliyatı olmuştur. Kan enfeksiyonlarının, bifidobakterilerin kan dolaşımına geçmesine izin veren mide ameliyatlarından kaynaklanan bağırsak tıkanıklığından kaynaklandığı düşünülmektedir. Bir olguda, bağırsak tıkanıklığı düzeltildikten sonra bifidobakteriler alınarak başka bir kan enfeksiyonu görülmemiştir. Bu nedenle bifidobakteri alan çoğu bebek için kan enfeksiyonu riski söz konusu değildir. Ancak bifidobakteriler mide ya da bağırsak tıkanıklığı olan bebeklerde kullanılmamalıdır!

Bifobakteri İlaçlarla Etkileşime Girmekte midir ?

Antibiyotikler

Antibiyotikler vücuttaki zararlı bakterileri azaltmak için kullanılır fakat vücuttaki dost bakterileri de azaltabilirler. Bifidobakteri, bir çeşit dost bakteridir. Bifidobakterilerle birlikte antibiyotik kullanmak bifidobakterilerin etkinliğini azaltabilir. Bu etkileşimi önlemek için, bifidobakteri ürünlerini antibiyotiklerden en az iki saat önce veya sonra alın.

Bifobakteri Gıda Tavkiyesi ve Yemeklerle Etkileşime Girmekte midir ?

Bilinen bir etkileşimi yoktur.

Bifobakterinin Kullanım Dozu Nedir ?

YETİŞKİNLER

AĞIZDAN:

Kabızlık için: günlük 100 milyon ila 20 milyar koloni oluşturan bifidobakteri birimi kullanılabilir. Çoğu durumda, bifidobakteri 1-4 hafta boyunca günlük olarak alınabilir. Bazı durumlarda 5-60 milyar koloni oluşturan bifidobakteri + lactobacillus birimi 1 haftadan 1 aya kadar her gün alınabilir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) için: Mide ve bağırsak semptomlarını iyileştirmek için, 4-8 hafta boyunca günde 100 milyon ila 1 milyar koloni oluşturan bifidobakteri birimi kullanılabilir. Ayrıca, 4 hafta boyunca günde iki kez 5 milyar koloni oluşturan bifidobakteri + laktobasil + streptokok kullanılabilir. IBS’li kişilerde depresyon ve anksiyeteyi iyileştirmek için, 6 hafta boyunca günde bir kez 10 milyar koloni oluşturan bifidobakteri birimi kullanılabilir.

Hava yolu enfeksiyonları için: 6 hafta boyunca günde 3 milyar koloni oluşturan bifidobakteri ünitesi kullanılabilir.

Pouchitis adı verilen ülseratif kolit nedeniyle ameliyat sonrası komplikasyon için: günde iki kez 3 trilyon koloni oluşturan bifodobacteria + lactobacillus + streptococcus dozuna kadar bir doz verilebilir.

Helicobacter pylori tedavisi için: H. pylori tedavisi sırasında 1 hafta boyunca günde bir kez bifidobakteri + lactobacillus 5 milyar koloni oluşturan birim artı bir hafta sonra kullanılabilir.

Ülseratif kolit için: Remisyonu arttırmak için, günde bir veya iki kez 900 milyar koloni oluşturan lactobacillus + bifidobacterium + streptococcus birimine eşdeğer 3 gram kullanılabilir.

ÇOCUKLAR

AĞIZDAN:

Kabızlık için: 3-16 yaş arası çocuklarda 4 hafta boyunca günde 1-100 milyar koloni oluşturan bifidobakteri ünitesi kullanılabilir.

İrritabl bağırsak sendromu (IBS) için: 4 hafta boyunca günde 10 milyar koloni oluşturan bifidobakteri ünitesi kullanılabilir.

Havayolu enfeksiyonları için: 3-13 yaş arası çocuklarda 2-10 milyar koloni oluşturan bifidobakteri ve laktobasilus kombinasyonundan oluşan üniteler günde iki kez kullanılabilir.

Bebeklerde ishal (rotaviral diyare): Bifidobakteri, streptococcus boyunca veya birlikte, 3 yaşına kadar olan çocuklarda kullanılabilir. Ayrıca, bifidobacteria + lactobacillus 3 gün boyunca günde iki kez kullanılabilir.

Ülseratif kolit: 1,8 trilyon koloni oluşturan bifidobakteriler + lactobacillus + streptococcus üniteleri 1-16 yaş arası çocuklarda 1 yıla kadar günlük olarak kullanılabilir.

Diğer İsimleri

 1. Bifidum, B. Breve, B. Infantis, B. lactis, B. Longum, Bifido, Bifido Bacterium Longum, Bifidobacterias, Bifidobactérie, Bifidobactéries, Bifidobacterium, Bifidobacterium adolescentis; Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum; Bifidobacterium breve; Bifidobacterium infantis; Bifidobacterium lactis; Bifidobacterium longum, Bifidum, Bifidus, Bifidus Brevis, Bifidus Infantis, Bifidus Longum, Bifidobacteria Bifidus, Lactobacillus Bifidus, L. Bifidus, Probiotic, Probiotique.

Natural Medicines Comprehensive Database, “Bifidobacteria”, Last reviewed – 02/22/2018

Kaynaklar

Zamani B, Golkar HR, Farshbaf S, et al. Clinical and metabolic response to probiotic supplementation in patients with rheumatoid arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Int J Rheum Dis 2016;19:869-79. View abstract.

Pinto-Sanchez MI, Hall GB, Ghajar K, et al. Probiotic Bifidobacterium longum NCC3001 reduces depression scores and alters brain activity: a pilot study in patients with irritable bowel syndrome. Gastroenterology 2017;153:448-459.e8. View abstract.

Karamali M, Dadkhah F, Sadrkhanlou M, et al. Effects of probiotic supplementation on glycaemic control and lipid profiles in gestational diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Diabetes Metab 2016;42:234-41. View abstract.

Jäger R, Purpura M, Stone JD, et al. Probiotic Streptococcus thermophilus FP4 and Bifidobacterium breve BR03 supplementation attenuates performance and range-of-motion decrements following muscle damaging exercise. Nutrients 2016;8. pii: E642. View abstract.

Whorwell PJ, Altringer L, Morel J, et al. Efficacy of an encapsulated probiotic Bifidobacterium infantis 35624 in women with irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 2006 Jul;101:1581-90. View abstract.

Lau CS, Chamberlain RS. Probiotics are effective at preventing Clostridium difficile-associated diarrhea: a systematic review and meta-analysis. Int J Gen Med. 2016;9:27-37. View abstract.

Stenman LK, Lehtinen MJ, Meland N, et al. Probiotic With or Without Fiber Controls Body Fat Mass, Associated With Serum Zonulin, in Overweight and Obese Adults-Randomized Controlled Trial. EBioMedicine 2016;13:190-200. View abstract.

Sato S, Uchida T, Kuwana S, et al. Bacteremia induced by Bifidobacterium breve in a newborn with cloacal exstrophy. Pediatr Int. 2016;58:1226-8. View abstract.

Jayasimhan S, Yap NY, Roest Y, Rajandram R, Chin KF. Efficacy of microbial cell preparation in improving chronic constipation: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Clin Nutr 2013;32:928-34. View abstract.

Han K, Wang J, Seo JG, Kim H. Efficacy of double-coated probiotics for irritable bowel syndrome: a randomized double-blind controlled trial. J Gastroenterol. 2017;52:432-443. View abstract.

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver