Cumartesi, Temmuz 13, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Bıldırcın Sağlığı Üzerine Gülhatmi Ekstraktının Etkileri Araştırıldı

Son zamanlarda yapılan bir araştırma, gülhatmi bitkisinin su bazlı ekstraktının (WER), Eimeria tenella ile enfekte olmuş broiler bıldırcınlarının büyüme performansı ve bağırsak sağlığı üzerindeki etkilerini incelemiştir. Çin’in yerel sarı tüylü erkek broiler bıldırcınları üzerinde yapılan bu çalışmada, hayvanlar altı farklı gruba ayrılmış ve farklı dozlarda WER ile beslenmişlerdir.

Çalışma Yöntemi ve Gruplandırma

360 adet bir günlük bıldırcın, temel diyet (blank kontrol – BC ve enfekte kontrol – IC grupları), temel diyet ve 200 mg/kg diklazuril içeren olumlu kontrol (PC) grubu, ve 100, 200, 300 mg/kg WER içeren diyetler (sırasıyla WER100, WER200, WER300 grupları) alarak altı gruba ayrılmıştır. Deneyin 21. gününde, enfekte gruplardaki tüm kuşlar oral yolla 8×104 E. tenella sporlu oosist içeren 1 mL fosfat tamponlu salin (PBS) ile enfekte edilmiştir.

Bulgular ve Sonuçlar

Araştırma sonuçları, 200 mg/kg WER takviyesi alan grubun, enfekte kontrol grubuna göre ortalama günlük kazançlarında önemli bir artış gösterdiğini ortaya koymuştur. Ayrıca, WER’in, özellikle 200 mg/kg dozajında, bağırsak sağlığını iyileştirme ve coccidiyozis kaynaklı bağırsak hasarını hafifletme potansiyeline sahip olduğu belirlenmiştir.

Pratik Çıkarımlar

  • 200 mg/kg WER, bıldırcınların ortalama günlük kazançlarını artırarak büyüme performansını iyileştirir.
  • WER, dışkıda ve sekumda coccidia oosist sayısını azaltır, bu da bağırsak sağlığının iyileşmesine katkıda bulunur.
  • Antikoksidyal indeks değerleri, WER’in orta derecede antikoksidyal aktivite gösterdiğini işaret eder.

Bu bulgular, gülhatmi ekstraktının broiler bıldırcın diyetlerine eklenmesinin, özellikle yüksek tehdit altındaki bıldırcın yetiştiriciliği alanında önemli faydalar sağlayabileceğini göstermektedir. Gülhatmi ekstraktının bağırsak sağlığını destekleyici ve hastalık riskini azaltıcı özellikleri, bu bitkinin daha geniş çaplı kullanımı için güçlü bir temel oluşturmaktadır.

Orijinal Makale:

J Anim Sci. 2024 Apr 29:skae118. doi: 10.1093/jas/skae118. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler