Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Böbrek Kanseri Nedir?

Böbrekler, her biri bir yumruk büyüklüğünde, fasulye şeklinde iki organdır. Karnınızda, omurganızın her iki tarafında bulunurlar. Böbrekler kanınızdaki atıkları filtreler ve idrar oluşturur. Böbreklerinizi etkileyebilecek farklı kanser türleri vardır. Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI), 2021’de Amerika Birleşik Devletleri’nde teşhis edilen 76.000’den fazla yeni böbrek kanseri vakası olduğunu tahmin etmiştir ve bu, o yıl teşhis edilen tüm yeni kanserlerin yaklaşık yüzde 4’ünü oluşturmuştur. Böbrek kanseri insidansı artıyor gibi görünse de NCI aynı zamanda bu kanserden ölüm oranının giderek azaldığını da belirtmiştir. Bu, muhtemelen, daha erken teşhis ve yeni tedavilere bağlanabilir.

Böbrek Kanserinin Belirtileri Nelerdir?

Böbrek kanseri, kitlenin küçük olduğu erken evrelerinde genellikle herhangi bir belirtiye neden olmaz. Kanser ilerledikçe, semptomlar şunları içerebilir:

 • sürekli sırt ağrısı
 • idrarda kan
 • bel ağrısı
 • yanlarda veya belde bir yumru
 • tükenmişlik
 • tekrarlayan ateş
 • iştah kaybı
 • açıklanamayan kilo kaybı
 • anemi

Böbrek Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Böbrek kanseri için çok sayıda risk faktörü olsa da bilinen belirli bir neden yoktur. Böbrek kanserinin evrimi hakkında bilinen şey, tüm kanserlerin gelişimine benzer olmasıdır – vücutta büyüyüp tümörlere dönüşen anormal hücrelerle başlar. Böbrek kanserinde, bu anormal hücreler önce böbreklerinizde gelişir ve vücudun diğer bölgelerine yayılabilir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, sigara içmek böbrek kanseri gelişimi için en yaygın risk faktörüdür. Böbrek kanseri için diğer olası risk faktörleri şunları içerebilir:

 • şişmanlık
 • hipertansiyon
 • ailede böbrek kanseri öyküsü
 • yaşlılık
 • erkek olmak
 • non-steroidal antiinflamatuar ilaçların (NSAID’ler) uzun süreli kullanımı
 • kronik böbrek hastalığı (KBH) olması
 • uzun süreli bir hepatit C enfeksiyonu olması
 • böbrek taşı olması
 • orak hücre özelliği
 • trikloroetilen, herbisitler ve asbest gibi işyeri toksinlerine maruz kalma

Böbrek kanseri riskinizi artırabilecek birkaç kalıtsal durum da vardır. Bunlar arasında von Hippel-Lindau hastalığı, kalıtsal papiller renal hücreli karsinom ve yumrulu skleroz bulunur.

Böbrek Kanseri Türleri Nelerdir?

Çeşitli kanser türleri böbrekleri etkileyebilir:

Renal hücreli karsinom (RCC): RCC aynı zamanda renal hücreli adenokarsinom olarak da bilinir. Amerikan Kanser Derneği’ne (ACS) göre, 10 böbrek kanserinden 9’u bu tiptir ve RCC yapmak en yaygın böbrek kanseri türüdür. Böbreğin kanı filtreleyen kısmında başlar ve genellikle bir böbrekte tek bir tümörü içerir. En sık 50 ila 70 yaş arası erkekleri etkiler.

Berrak hücreli renal hücreli karsinom: Bu RCC alt tipi, 10 RCC vakasından tahmini 7’sini oluşturur. Hücrelerin laboratuvar ortamında soluk veya berrak görünmesi nedeniyle “berrak hücre” olarak adlandırılır.

Berrak hücreli olmayan renal hücreli karsinomlar: Bu RCC alt tipi daha nadirdir ve mikroskop altında net görünmez. Berrak hücreli olmayan renal hücreli karsinomlar iki tip içerir: papiller RCC ve kromofob RCC.

Renal pelvis karsinomu: Renal pelvis karsinomu, böbreğin idrarın toplandığı bölümünde başlar.

Böbrek sarkomu: Yaygın olmamakla birlikte renal sarkom, bağ dokularında veya kan damarlarında başlayan bir böbrek kanseri türüdür.

Wilms tümörü: Wilms tümörü, berrak hücreli olmayan bir RCC olarak kabul edilir. 5 yaşın altındaki çocuklarda en sık görülen böbrek kanseri türüdür ve bazı yetişkinlerde de görülebilir.

Nadir kabul edilen böbrek kanseri türleri şunları içerebilir:

 • Toplama kanalı RCC
 • Multiloküler kistik RCC
 • Nöroblastoma ile ilişkili RCC
 • Medüller karsinom
 • Müsinöz tübüler ve iğ hücreli karsinom

Böbrek Kanseri Nasıl Teşhis Edilir?

Böbrek kanseri teşhisi, eksiksiz bir öykü ve fizik muayene gerektirir. Doktorunuz karın şişliği veya karnınızda bir yumru arayacaktır. Erkeklerde, doktor ayrıca skrotumda genişlemiş, bükülmüş bir damar veya varikosel de arayabilir. Böbrek kanserini tespit etmek için kullanılabilecek bazı teşhis testleri şunları içerebilir:

İdrar tahlili: Bir idrar tahlili, doktorunuzun idrarınızda kan olup olmadığını belirlemesine izin verebilir. Ayrıca bir enfeksiyonun diğer belirtilerini de ortaya çıkarabilir. Kanser hücreleri de bu şekilde tespit edilebilir.

Tam kan sayımı: Böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin üretimini uyaran eritropoietin adı verilen bir hormon üretir. Tam bir kan sayımı, polisitemiye işaret edecek şekilde kırmızı kan hücresi sayısının yüksek olup olmadığını ortaya çıkarabilir. Polisitemi, vücut kanı kalınlaştırabilen ve potansiyel olarak başka komplikasyonlara yol açabilen kırmızı kan hücrelerini aşırı ürettiğinde ortaya çıkar.

Kan kimyası testleri: Kan kimyası testleri, böbreklerinizin ne kadar iyi çalıştığını göstermeye yardımcı olabilir. Böbrek kanseri, kanınızdaki karaciğer enzimleri ve kalsiyum gibi bazı kimyasalların düzeylerini de etkileyebilir.

Karın ve böbrek ultrasonu: Karın ultrasonu böbreklerinizin boyutunu ve şeklini ölçebilir. Bir tümör varsa, boyutunu ve tutarlılığını ortaya çıkarabilir. Bazen bir ultrason küçük kitleleri veya küçük böbrek taşlarını atlayabilir, bu nedenle başka bir görüntüleme testi kullanılabilir.

Renal anjiyografi (areteriogram): Bu testte, doktorunuz bacağınızdaki veya kasıklarınızdaki büyük bir arterden renal artere bir kateter geçirir. Damara özel bir boya enjekte edecekler. Boya enjekte edildikten sonra bir dizi röntgen çekecekler. Bu, doktorunuzun böbreklerinize giden kan akışını ayrıntılı olarak görmesine yardımcı olur. Bir tümör varsa, tümöre giden kan akışı görülebilir.

İntravenöz pyelogram: Bu testte, bir sağlık uzmanı damarlarınızdan birine özel bir boya enjekte edecektir. Boya, böbreklerinizin X-ışınları ile daha net görülmesini sağlar. Bu test, doktorunuzun bir tümör veya tıkanıklık bulmasına yardımcı olabilir.

Karın BT taraması: CT taraması, vücudunuzun enine kesit görüntülerini oluşturmak için X ışınlarını kullanan invaziv olmayan bir testtir. Aşağıdakilerin görüntülenmesini sağlar:

 • kemikler
 • kaslar
 • yağlar
 • organlar
 • kan damarları

Kanserin böbreğin ötesine yayılıp yayılmadığını bulmak için kullanılabilir. Böbrek kanserinin yayılıp yayılmadığını anlamak için aşağıdaki testler de kullanılabilir:

 • karın MRI taraması
 • kemik taraması
 • göğüs röntgeni
 • PET taraması
 • göğüs BT taraması

Böbrek Kanserinin Evreleri Nelerdir?

Böbrek kanseri evrelemesi, bir tümörün ne kadar büyük olduğunu, tümörün şu anda nerede olduğunu ve kanserin yayılıp yayılmadığını belirlemek için önemlidir. Tüm bu faktörler tedavi seçeneklerinizi belirlerken de göz önünde bulundurulur. Böbrek kanseri aşağıdaki faktörlere göre evrelendirilir:

Evre I: Evre I böbrek kanseri böbrekle sınırlıdır. Bu aşamada, tümörün çapı 7 santimetreden (cm) küçüktür.

Evre II: Bu aşamada tümör bir böbrekte 7 cm’den büyük olabilir veya böbreğin yağ veya dokularına yayılmıştır. Kanser lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Evre III: Tümör herhangi bir boyutta olabilir ve kan damarlarına yayılabilir. Lenf düğümlerine veya diğer organlara yayılmamıştır.

Evre IV: Evre IVa’da, tümör adrenal bezlere, yakındaki lenf düğümlerine veya bitişik organlara yayılmış olabilir. Evre IVb tanımı, kanserin uzak lenf düğümlerine ve organlarına yayıldığını veya metastaz yaptığını gösterir.

Böbrek Kanseri Nasıl Tedavi Edilir?

Böbrek kanseri tedavisi, tümörü vücudunuzdan çıkarmaya odaklanır. Bu genellikle ameliyat yoluyla yapılır. Cerrahi radikal veya konservatif olabilir. Bununla birlikte, metastatik böbrek kanseri – vücudun diğer bölgelerine yayılmış böbrek kanseri – tek başına ameliyatla tedavi edilemez. Ameliyatla mümkün olduğu kadar fazla tümör çıkarıldıktan sonra başka tedaviler gerekli olabilir. Bunlar immünoterapi, hedefe yönelik tedavi ve radyasyon içerebilir.

Radikal nefrektomi: Radikal nefrektomi, böbreğinizi çıkaran cerrahi bir prosedürdür. Tüm organ, bazı çevre doku ve lenf düğümleriyle birlikte çıkarılır. Adrenal bez de çıkarılabilir. Ameliyat büyük bir kesi ile veya bir ucunda küçük bir kamera bulunan ince bir tüpten oluşan laparoskop ile yapılabilir.

Konservatif nefrektomi: Konservatif nefrektomi sadece tümörü, lenf düğümlerini ve çevredeki bazı dokuları çıkarır. Böbreğin bir kısmı geride kalır. Bu aynı zamanda nefron koruyucu nefrektomi olarak da bilinir. Tümör hücreleri, kriyocerrahi adı verilen dondurularak veya ısı uygulanmasını içeren radyofrekans ablasyonuyla da yok edilebilir.

Radyasyon tedavisi: Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili dalgalarla kanser hücrelerine zarar vermek veya yok etmek için kullanılabilir. Bu onların büyümesini ve yayılmasını engelleyebilir. Radyasyon genellikle ameliyattan sonra kalabilecek kanser hücrelerini hedeflemek için yapılır. Yerel bir tedavi olarak kabul edilir, bu da genellikle vücudun yalnızca belirli bir bölgesi için kullanıldığı anlamına gelir.

Kemoterapi: Kemoterapi, kanseri tedavi etmek için kullanılan kimyasal bir ilaç tedavisidir. Hızla büyüyen kanser hücrelerini hedef alır ve tüm vücudu etkiler. Kanser böbreklerden vücudun diğer bölgelerine yayılmışsa veya metastaz yapmışsa doktor tarafından önerilebilir.

İmmünoterapi: İmmünoterapi, kendi bağışıklık sisteminizin kanser hücrelerini tanımasına ve kanserle daha etkili bir şekilde savaşmasına yardımcı olan özel bir tedavidir. Böbrek kanserini tedavi etmek için kullanılan immünoterapi örnekleri arasında Pembrolizumab ve Nivolumab bulunur.

Hedefli ilaçlar: Hedefli ilaçlar, böbrek kanseri hücrelerinde bulunan belirli anormal sinyalleri bloke etmek için tasarlanmıştır. Kanser hücrelerine besin sağlamak için yeni kan damarlarının oluşumunu durdurmaya yardımcı olabilirler. Hedeflenen ilaçlara örnekler şunları içerir:

 • aksitinib
 • lenvatinib
 • pazopanib
 • sorafenib
 • sunitinib

Böbrek Kanseri Nasıl Önlenebilir?

Sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak, böbrek kanseri riskinizi azaltmanın en iyi yoludur. Riskinizi azaltmak için atabileceğiniz belirli adımlar şunları içerebilir:

 • Sigara içmemek
 • Dengeli beslenmek
 • Sağlıklı kiloyu korumak
 • İş yerinde kendinizi kimyasal toksinlerden korumak
 • Kan basıncınızı kontrol etmek

Özet

Böbrek kanseri olan insanlar için görünüm değişir. Kanserin ne kadar çabuk yakalandığı ve tedaviye nasıl yanıt verdiğine bağlıdır. Böbrek ve renal pelvis kanserlerinin yaklaşık yüzde 65’ine yayılmadan önce teşhis konur. Kanser diğer böbreğe yayılabilir veya metastaz yapabilir. Bununla birlikte, akciğerlere yayılma olasılığı yüksektir. Metastatik kanserin tedavisi daha zor olabilir. Böbrek kanseri ayrıca aşağıdakilerle karmaşık olabilir:

 • yüksek kan basıncı
 • kanda yüksek kalsiyum seviyesi
 • kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretimi
 • karaciğer sorunları

Durum erken aşamalarında tedavi edildiğinde böbrek kanseri için hayatta kalma oranları daha yüksektir. Örneğin, ACS, evre 1 böbrek kanseri için gözlemlenen beş yıllık sağkalım oranının yüzde 80 olduğunu bildiriyor. Gözlemlenen hayatta kalma oranlarının tahmini olduğunu unutmayın. İnsan gruplarına dayalıdırlar. Böbrek kanseri olan bir kişinin görünümü, yaşına, genel sağlık durumuna, diğer sağlık koşullarına, kanserin teşhis edildiği andaki evresine ve ne kadar yayıldığına bağlı olabilir.

Böbrek kanseri çoğunlukla böbreklerden sadece birinde başlar. Hala sırt ağrısı veya idrarınızda kan gibi erken belirtiler yaşayabilirsiniz. Yıllık sağlıklı yaşam ziyaretlerinizi takip etmeniz ve herhangi bir olağan dışı semptom yaşarsanız hemen doktorunuza danışmanız önemlidir. Böbrek kanserinin kesin nedeni bilinmemekle birlikte, sigara içmek, obezite ve sağlıksız beslenme gibi birçok faktör riskinizi artırabilir. Böbrek kanseri için sahip olabileceğiniz tüm risk faktörleri ve bu tür bir kanser teşhisi konulursa tedavi seçenekleriniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Kaynak

Healthline, Kidney Cancer: Symptoms, Causes, Diagnosis, and More, 2022

About kidney cancer (2020).

Cancer stat facts: Kidney and renal pelvis cancer. (n.d.)

Clinical trials to treat kidney (renal cell) cancer. (n.d.)

Popüler Gönderiler