Cuma, Temmuz 19, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

CBD Takviyesi Performansı Artırmıyor

Günümüzde spor dünyasında performans artırıcı olarak önerilen birçok madde bulunmaktadır. Bunlardan biri de, anti-inflamatuar ve analjezik özelliklere sahip olduğu düşünülen Cannabidiol (CBD) takviyesidir. Ancak, yapılan yeni bir araştırma, 3 hafta boyunca günlük 150 mg CBD takviyesinin, bisiklet ergometresi üzerinde yapılan 10 dakikalık performans denemesinde performansı artırmadığını ortaya koymuştur.

Araştırma, 22 sağlıklı katılımcı (11 erkek ve 11 kadın) üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu katılımcılar, rastgele, çift-kör ve plasebo kontrollü bir çalışmada yer almıştır. Katılımcılar, 3 haftalık bir takviye döneminden sonra iki 10 dakikalık performans denemesi yapmıştır. Takviye sürecinde, katılımcılara günlük 150 mg oral CBD veya görsel olarak aynı olan plasebo verilmiştir. Denemeler sırasında, algılanan efor dereceleri (RPE), kalp atış hızı (HR) ve kan laktat düzeyleri (BLa) her 2 dakikada bir ölçülmüştür. Ayrıca, egzersiz süresince ortalama güç (W) de her zaman noktasında kaydedilmiştir.

Sonuçlar

Verilerin iki yönlü ANOVA analizi sonucunda, 10 dakikalık performans denemesi sırasında CBD veya plasebo grupları arasında ortalama güç (W) açısından anlamlı bir fark bulunamamıştır (P > 0.05). Ayrıca, fizyolojik veya algısal parametrelerde (HR, BLa ve RPE) de her iki durum arasında anlamlı bir fark tespit edilmemiştir.

Çalışmanın Önemi ve Yorumlar

Bu çalışma, geniş spektrumlu CBD takviyelerinin bu tür bir egzersiz modunda performans artırıcı olarak kullanılamayacağına dair önemli kanıtlar sunmaktadır. Sporcular ve antrenörler, bu tür takviyelerin performans üzerindeki etkilerini değerlendirirken bu tür bilimsel bulguları dikkate almalıdır.

Pratik Çıkarımlar

Bu araştırmanın bulgularına dayanarak sporcular ve antrenörler için bazı önemli çıkarımlar yapılabilir:

  • CBD takviyeleri kısa süreli yüksek yoğunluklu egzersizlerde performans artışı sağlamaz.
  • Performans artırımı için başka yöntemler ve takviyeler araştırılmalıdır.
  • Fizyolojik ve algısal parametreler üzerinde CBD’nin anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır.

Bu sonuçlar, sporcuların CBD takviyelerinden fayda sağlamayabileceğini ve performans artırıcı etkiler beklememeleri gerektiğini göstermektedir.

Orijinal Makale: Eur J Sport Sci. 2024 Jul;24(7):870-877. doi: 10.1002/ejsc.12116. Epub 2024 May 3.

Popüler Gönderiler