Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Chitin-Glucan Kompleksi Şifa Dağıtıyor

Shiitake mantarlarının meyve gövdelerinden elde edilen chitin-glucan kompleksinin (CGC), yeni nesil prebiotik olarak umut vaat eden özellikleri dikkat çekiyor. Bu çalışmada, CGC’nin ekstraksiyonu için NADES, ultrasonikasyon ve probiyotik mikroorganizmalarla yapılan daldırma fermantasyonu kullanıldı. Elde edilen CGC’nin antioksidan potansiyeli ve prebiyotik aktivitesi, bu maddelerin gelecekteki kullanım alanlarını genişletebilir.

CGC’nin Shiitake mantarlarından çıkarılması sürecinde, NADES ve ultrasonikasyon gibi yenilikçi yöntemler kullanıldı. Bu yöntemler, CGC’nin verimliliğini artırmada önemli bir rol oynadı. Lactiplantibacillus plantarum kullanılarak yapılan ultrasonikasyon destekli fermantasyon, en yüksek polisakkarit verimini sağladı.

Antioksidan Potansiyeli

Araştırmada, CGC’nin antioksidan potansiyeli dikkat çekti. Özellikle üre: gliserol (1:1 M oranında) kombinasyonu, CGC’nin karakterizasyonu için seçildi. Optimum koşullarda CGC’nin reolojik davranışı incelendi ve hem 0.1 M NaCl hem de tuzsuz çözeltide kayma incelmesi özelliği gösterdi.

Yapısal Özellikler ve Prebiyotik Aktivite

FTIR, 1H-(1D) ve 2D 1H1H Homonükleer NMR spektrumları, β-glikosidik bağ ve β-d-glukopiranoz şeker bileşiğine ilişkin belirgin desenler ortaya koydu. XRD profilleri, CGC’nin karakteristik zirvelerini sergiledi. CGC’nin radikal temizleme aktiviteleri, üçlü sarmal yapısı ve anyonik doğası nedeniyle arttı. Ayrıca, CGC’nin potansiyel prebiyotik aktivitesi ve kısa zincirli yağ asitleri salımı da dikkat çekiciydi.

Kullanıcıya Sağlanan Somut Çıkarımlar

  • CGC’nin antioksidan potansiyeli yüksek, bu da sağlık ürünlerinde kullanımını destekler.
  • Üre:gliserol kombinasyonu, CGC karakterizasyonu için en uygun çözeltidir.
  • CGC, hem 0.1 M NaCl hem de tuzsuz çözeltide kayma incelmesi özelliği gösterir.
  • CGC, β-glikosidik bağ ve β-d-glukopiranoz şeker bileşiği içerir.
  • CGC’nin radikal temizleme kapasitesi yüksektir.
  • CGC, prebiyotik aktivite ve kısa zincirli yağ asitleri salımı gösterir.

Sonuç olarak, CGC’nin Shiitake mantarlarından çıkarılması ve karakterizasyonu, bu maddenin prebiyotik ve antioksidan özellikleriyle öne çıkmasını sağlamıştır. Bu çalışma, CGC’nin gelecekteki nutraceutical zenginleştirilmiş gıda ürünlerinde kullanım potansiyelini ortaya koymaktadır.

Orijinal Makale: Int J Biol Macromol. 2024 Jun 8:133046. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.133046. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler