Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Chrysanthemum Morifolium ve Probiyotikler NAFLD Üzerinde Etkili

Chrysanthemum morifolium Ramat, geleneksel Çin tıbbında karaciğeri temizleme, görme yetisini artırma ve anti-enflamatuar etkileri ile bilinir. Bu çalışma, C. morifolium ve probiyotiklerin kombinasyonunun (CP) yüksek yağlı diyetle (HFD) beslenen farelerde alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı (NAFLD) ve glikoz metabolizması bozukluklarını hafifletmedeki potansiyel moleküler mekanizmalarını açıklamayı amaçlamaktadır.

Yapılan araştırmada, CP’nin metabolizma üzerindeki terapötik etkisi, karaciğer histolojisi ve serum biyokimyasal analizleri ile glikoz tolerans testi kullanılarak değerlendirildi. CP’nin bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisi ise 16S rRNA sekanslama ve dışkı mikrobiyota nakli ile analiz edildi. Hepatik transkriptomik analiz, anahtar gen ve proteinlerin RT-qPCR ve western blotting ile doğrulanması ile gerçekleştirildi. Ayrıca, tüm vücut Pparα noksan (Pparα-/-) fareler, CP’nin aracı olduğu yolakları doğrulamak için kullanıldı.

CP’nin Metabolik Bozukluklar Üzerindeki Etkisi

CP takviyesi, HFD ile beslenen farelerde vücut ağırlığını ve karaciğer yağlanmasını azaltarak, glikoz intoleransı ve insülin direncini iyileştirerek metabolik bozuklukları hafifletmiştir. CP müdahalesi, HFD kaynaklı bağırsak mikrobiyota dengesizliğini azaltmış ve bu etkinin glikoz metabolizmasının düzeltilmesine katkıda bulunduğu görülmüştür.

Hepatik Transkriptomik Analiz ve Gen Ekspresyonu

Hepatik transkriptomik analiz, CP’nin lipid metabolizması ile ilişkili genlerin ekspresyonunu modüle ettiğini göstermiştir. CP, karaciğerde lipid damlacığı bağlayıcı proteinlerin (Cidea ve Cidec) mRNA seviyelerini düşürerek, yağ asidi oksidasyonu (FAO) için daha fazla substrat sağlamıştır. Aynı zamanda, FAO’nun hız sınırlayıcı enzimi olan CPT1α’nın ekspresyonu CP tedavisi ile önemli ölçüde artmıştır.

Önemli Çıkarımlar

– CP takviyesi, yüksek yağlı diyetle beslenen farelerde vücut ağırlığını ve karaciğer yağlanmasını azaltır.
– CP, glikoz intoleransı ve insülin direncini iyileştirir.
– CP, bağırsak mikrobiyota dengesizliğini azaltarak glikoz metabolizmasını iyileştirir.
– CP, lipid metabolizması ile ilişkili genlerin ekspresyonunu modüle eder ve yağ asidi oksidasyonunu artırır.

Sonuç olarak, bu çalışma, CP’nin bağırsak mikrobiyotası kompozisyonunu ve PPARα alt hücresel lokalizasyonunu düzenleyerek hipoglisemik ve hepatoprotektif etkilerini ortaya koymuştur. Bu bulgular, CP’nin metabolik bozukluklar için terapötik bir aday olarak potansiyelini vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Chin Med. 2024 Jun 3;19(1):76. doi: 10.1186/s13020-024-00950-w.

Popüler Gönderiler