Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Çin’deki Tele-Tıp Platformlarının Kalite Değerlendirmesi

Tele-tıp, son yıllarda geleneksel sağlık hizmetlerine alternatif olarak hızla popülerlik kazanıyor. Özellikle pandemi döneminde sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaştıran bu platformlar, Çin’de de yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak, Çin’deki tele-tıp platformlarının kalitesi üzerine yapılan yeni bir araştırma, bu platformların sunduğu hizmet kalitesinin yetersiz olduğunu ortaya koydu. Temmuz 2021 ile Ocak 2022 arasında gerçekleştirilen bu araştırma, hastane ve şirket destekli platformları standart olmayan hasta senaryoları kullanarak değerlendirdi.

Araştırmanın Bulguları

Araştırma, 10 farklı sağlık sorunu için düzenlenmiş standart dışı hasta vakaları üzerinden 107 farklı tele-tıp platformunda 170 hasta ziyareti değerlendirdi. Şirket destekli platformlar, erişimde %100 başarı gösterirken, hastane destekli platformlar sadece %47,5 oranında başarılı oldu. Genel olarak doğru teşhis oranı %45 olarak tespit edildi ve tüm platformlar boyunca klinik rehberlere uyum düşük seviyede kaldı. Şirket destekli platformlar, erişilebilirlik, yanıt süresi ve vaka yönetimi gibi alanlarda hastane destekli platformlardan daha iyi performans sergiledi.

Platformların Karşılaştırmalı Performansı

Şirket destekli platformlar, hastane destekli platformlara kıyasla daha yüksek erişilebilirlik ve daha hızlı yanıt süresi sunarak öne çıktı. Ancak, her iki platform tipi de klinik rehberlere uyum konusunda yetersiz kaldı. Doğru teşhis oranlarının düşük olması, bu platformların sağlık hizmeti kalitesinde önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyduğunu gösteriyor.

Pratik Çıkarımlar

  • Şirket destekli platformlar, hastane destekli platformlara göre daha hızlı ve etkili erişim sağlıyor.
  • Her iki platform türü de klinik rehberlere daha sıkı uyum sağlamalı.
  • Doğru teşhis konulma oranlarının düşüklüğü, eğitim ve kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesini gerektiriyor.

Araştırma, tele-tıp platformlarının geliştirilmesi ve geleneksel sağlık hizmetleriyle entegrasyonunun önemini vurguluyor. Gelecek çalışmalar, bu platformların geleneksel sağlık hizmetleriyle olan farklarını ve potansiyel risklerini daha detaylı incelemeli.

Orijinal Makale: BMJ Qual Saf. 2024 Apr 30:bmjqs-2024-017072. doi: 10.1136/bmjqs-2024-017072. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler