Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Cinsiyet Disforisi Nasıl Teşhis Edilir?

Cinsiyet disforisi, bir kişi biyolojik cinsiyetinin gerçek varlığını yanlış temsil ettiğini hissettiğinde ortaya çıkar.

Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel El Kitabı (DSM-5), bu disfori ile yaşayan insanları “deneyimlenen veya ifade edilen cinsiyetleri ile doğumda atandıkları cinsiyet arasında belirgin bir uyumsuzluk” olarak tanımlar.

Daha önce “cinsiyet kimliği bozukluğu” olarak bilinen bu durumla kaç kişinin yaşadığını söylemek zordur. Bununla birlikte, yaygın olarak kabul edilen şey, çocuklar, ergenler ve yetişkinler gibi giderek artan sayıda insanın, doğumda kendilerine atanan cinsiyetten beklenen geleneksel rolleri içinde yaşayamadıklarını ve yerine getiremediklerini keşfetmeleridir.

Kendinizi sürekli olarak atanan cinsiyetinizle anlaşmazlık içinde buluyorsanız ve bunun gerçek kimliğinizi yanlış bir şekilde temsil ettiğine inanıyorsanız, cinsiyet disforisi yaşıyor olabilirsiniz.

Çocuklarda Cinsiyet Disforisi Belirtileri Nelerdir?

Çocuklar, üç ile beş yaşları arasında cinsiyetlerini ifade etmeye başlarlar ve bu süre zarfında sosyal ve kültürel olarak kendilerine atanan cinsiyetlerin rol ve sorumluluklarına maruz kalırlar.

Bununla birlikte, o zamandan itibaren, cinsiyet disforisi olan çocuklar ve ergenler, kendilerine atanan cinsiyetin gerçekte kim olduklarını temsil etmediğini hissetmeye başlayabilirler.

Erkekler: Doğumda erkek olarak atanan çocuklar, cinsiyet disforisi ile yaşadıklarında daha kadınsı görünebilirler. Bu tür çocuklar, kaba oyunlardan, el emeğinden veya erkeklerin ilgi çekici bulduğu olağan oyunlardan kaçınabilirler. Bu çocuklar cinsel organlarını itici olarak tanımlayabilir ve tekrarlayan bir penise sahip olmama arzusunu ifade edebilirler.

Kızlar: Cinsiyet disforisi olan kızların “erkek fatma” olarak etiketlenmesi daha olasıdır. Elbiseler ve etekler gibi tipik kız kıyafetlerini reddederek erkek kıyafetlerini tercih edecekler. Ayrıca, cinsiyet disforisi yaşayan bir kız, tipik pozisyonda idrara çıkmayı reddedebilir ve erkek cinsel organlarını ve özelliklerini büyütme kararlılığını ortaya çıkarabilir.

Ergenlerde ve Yetişkinlerde Cinsiyet Disforisi Belirtileri Nelerdir?

Cinsiyet disforisi yaşayan ergenler, çocukların gösterdiği belirtilerin bazılarını sergileme eğilimindedir. Örneğin, kendilerini daha uyumlu hissettikleri cinsiyetle “eşleşmeyen” özellikleri değiştirmek isteyebilirler.

Yetişkinlerde de aynı rahatsızlık genellikle dışsal fiziksel özellikler ve cinsiyet beklentileri ile yaşanır. Yetişkinler bir cinsiyet kimliğine daha fazla inanç gösterecekler ve genellikle dış cinsiyet kimliklerinin gerçek doğalarına uymadığından daha eminler. Yetişkinler, arzu ettikleri cinsiyetin rollerini ve özelliklerini üstlendiklerinde genellikle huzur içindedirler.

Cinsiyet disforisi yaşayan yetişkinler, kendilerine atanan cinsiyetin fiziksel özelliklerinden kurtulmak için acil bir ihtiyaç hissedebilir, örneğin:

 • sakal
 • göğüsler
 • derin/hafif bir ses
 • cinsel organ

Çocuklarda Cinsiyet Disforisi Nasıl Teşhis Edilir?

DSM-5’e göre, bir çocuk altı aylık bir süre boyunca dış görünüşüne veya kendisine atanan cinsiyetle ilgili etkinliklerine karşı küçümseme gösteriyorsa, bu cinsiyet hoşnutsuzluğunun göstergesi olabilir.

Söz konusu çocuk, cinsiyet hoşnutsuzluğu teşhisi için uygun olabilecek aşağıdaki özelliklerden en az altısını gösterir:

 • Başka bir cinsiyetten oldukları veya başka bir cinsiyetten olmayı tercih ettikleri konusunda güçlü bir ısrar
 • Atanmış erkek veya kız çocuklar için, tercih ettikleri cinsiyete uygun çapraz giyinme veya kıyafet giyme isteği
 • Tercih ettikleri cinsiyette fantezilerde veya hayali rollerde oynama
 • Genellikle tercih ettikleri cinsiyete atfedilen araçlar veya oyuncaklar için bir tercih
 • Daha bağlı hissettikleri cinsiyetten oyun arkadaşları seçmek
 • Çekildikleri cinsiyetin fiziksel ve cinsel özelliklerini şiddetle istemek

Başka bir cinsiyete ilişkin duyguları, sosyal, okul veya diğer ilişkilerini etkilemek için yeterlidir.

Ergenlerde ve Yetişkinlerde Cinsiyet Disforisi Nasıl Teşhis Edilir?

Cinsiyet disforisi ile uğraşan çocuklar gibi, bir ergen veya yetişkinin de yaklaşık altı aylık bir süre boyunca kendilerine atanan cinsiyetten memnuniyetsizlik duyguları beslemesi beklenir. Bu süre içinde, cinsiyet disforisi tanısı konmadan önce aşağıdaki özelliklerden herhangi ikisinin gözlemlenmesi gerekir:

 • Ergenler ve yetişkinler, deneyimli cinsiyetleriyle eşleşmediği için cinsel özelliklerini kaybetme isteği
 • Tercih ettikleri cinsiyetin fiziksel ve cinsel özelliklerine yönelik güçlü bir özlem
 • İfade ettikleri cinsiyetin bir parçası olmak istemek
 • Kendi ifade ettikleri cinsiyete özgü şekillerde tedavi edilmek veya kendilerine hitap edilmek istemek
 • Bu arzuların normal günlük işleyişinin önüne geçmesi
 • Erken ergenler için – ergenliğin getireceği özellikler ile umdukları gelişmeler, genellikle tercih ettikleri cinsiyet arasında bir eşitsizlik

Bazı durumlarda, cinsiyet disforisinde gözlenebilen semptomların ifade edilmesine rağmen, kişi farklı bir durum yaşıyor olabilir. Cinsiyet disforisi ile belirli benzerlikleri paylaşan durumlar şunları içerir:

Otojinefili: Bir erkeğin bir kadın olarak kendisiyle cinsel olarak ilgilenmesi durumu

Vücut dismorfik bozukluğu: Bir kişinin görünüşlerinde algılanan kusurlara sabitlendiği bir durum

Gynandromorphophilia: Transseksüel insanlara cinsel çekim

İnterseksüellik: Bir kişi interseks olmanın bir sonucu olarak başka bir cinsiyeti ifade edebilir. Bununla birlikte, tüm interseks insanlar cinsiyet disforisi ile yaşamıyor.

Şizofreni: Bazı durumlarda, bir kişi başka bir cinsiyete yönelmesine neden olan sanrılardan muzdarip olabilir.

Travestilik: Bir kişinin sadece çapraz giyinmeyi seçtiği yer. Başka bir cinsiyet olduğuna dair güçlü inançlara sahip değiller.

Parafili: Bir kişi, günlük yaşamlarını rahatsız eden cinsel istek veya davranışlara sahip olabilir. Bu, cinsiyet disforisi ile değiştirilemez.

Duygusal Sıkıntıyı Yönetmek

Cinsiyet disforisi yaşayan birine sıklıkla çok fazla duygusal sıkıntı eşlik eder. Bu nedenle, bu sıkıntıyı yönetmeye yardımcı olacak önlemler alınmalıdır. Cinsiyet disforisi ile yaşayan bir kişinin bakımı için aşağıdaki eylemler benimsenebilir.

Psikoterapi: Cinsiyet kimliğinizi keşfetmek için bir profesyonelle konuşmak özellikle çocuklar için önemlidir. Bu aynı zamanda, ergenlik döneminin ve ifade ettikleri cinsiyete duyulan özlemin getireceği birçok duyguda gezinmek zorunda kalacak olan ergenler için de geçerlidir. Yetişkinler ayrıca kimliklerinde ve cinsiyet ifadelerinde daha rahat hissetmelerine yardımcı olmak için terapiden faydalanacaktır. Psikoterapi, cinsiyet hoşnutsuzluğuna eşlik edebilecek depresyon gibi diğer zihinsel sağlık sorunlarının ele alınmasına da yardımcı olacaktır.

Hormon tedavisi: İlgili kişinin amaçlarına ve isteklerine bağlı olarak, kişinin tercih ettiği cinsiyetin ifadesini ilerletmek için hormonlar alınabilir. Bu hormonlar, iç hormonları bastırmak ve hormon seviyelerini kişinin cinsiyet kimliğine uyacak şekilde değiştirmek için alınabilir. Çocuklar, kimlikleriyle uyuşmayan cinsiyet özelliklerinin oluşmasını önlemek için ergenlik engelleyici ilaçlar alabilirler.  Cinsiyet disforisi yaşayan tüm insanlar hormonal tedaviyi tercih etmeyecektir. Bu önlemin terapi ile birlikte alınması tavsiye edilir.

Cerrahi tedavi: Cinsiyet disforisini yönetmek, ifade edilen cinsiyet kimliğiyle eşleşen dış bedensel değişiklikler yaparak da başarılabilir. Bu önlem genellikle bir yıl hormon tedavisi gördükten ve istenen cinsiyette yaşadıktan sonra alınır.

Her yaştan daha fazla insan gerçek kimliklerini tanıdıkça, doğru teşhisler almak, kişinin gerçek benliği olarak yaşamasının önemli bir parçası olabilir.

Popüler Gönderiler