Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Clopixol Nedir?

Clopixol, zuklopentiksol içeren ve şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar dahil olmak üzere çeşitli zihinsel bozuklukları tedavi etmek için kullanılan bir antipsikotik ilaçtır. Zuklopentiksol, ruh hali, algı ve davranışın düzenlenmesinde yer alan dopamin ve serotonin gibi beyindeki belirli kimyasalların dengesinin yeniden sağlanmasına yardımcı olur. Bu nörotransmitterleri etkileyerek, zuklopentiksol şizofreni gibi durumlarla ilişkili halüsinasyonlar, sanrılar ve dağınık düşünme gibi semptomları azaltmaya yardımcı olabilir.

Clopixol Ne İçin Kullanılır?

Clopixol başta şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar olmak üzere çeşitli ruhsal bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Bu durumlarla ilişkili semptomları yönetmeye yardımcı olan antipsikotik bir ilaçtır:

 • Şizofreni
 • Diğer Psikotik Bozukluklar

Clopixol kullanımının, bireysel durumunuzu, tedaviye yanıtınızı ve potansiyel riskleri ve faydaları dikkate alacak olan kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Spesifik dozaj ve tedavi planı bu faktörlere göre değişebilir. Clopixol veya kullanımları hakkında başka sorularınız varsa, özel durumunuza göre size kişiselleştirilmiş tavsiyeler verebilecek bir sağlık uzmanına veya psikiyatriste danışmanız en iyisidir.

Clopixol Nasıl Kullanılır?

Clopixol, oral tabletler ve enjekte edilebilir solüsyonlar gibi farklı formlarda uygulanabilir. Kullanım yöntemi ve dozaj, kişinin durumuna ve doktorun talimatlarına bağlı olacaktır. Clopixol’ün kullanımına ilişkin genel kurallar şunlardır:

Oral Tabletler: Clopixol tabletler ağızdan alınır. Tabletler bütün olarak su ile yutulmalı ve yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Doktorunuz tarafından sağlanan öngörülen dozajı ve programı takip etmek önemlidir. Sağlık uzmanınız tarafından özel olarak talimat verilmedikçe tabletleri ezmeyin veya çiğnemeyin.

Enjekte Edilebilir Çözümler: Clopixol, tipik olarak uzun etkili bir depo formülasyonu olarak enjekte edilebilir formda da mevcuttur. Enjeksiyonlar genellikle bir sağlık uzmanı tarafından uygulanır. Enjeksiyonların sıklığı değişebilir, ancak tipik olarak her 2 ila 4 haftada birdir. Enjeksiyon bölgesi genellikle gluteal kaslar gibi derin kaslardadır.

Clopixol’ün spesifik formülasyonu, dozu ve uygulama sıklığı, durumunuza ve ilaca verdiğiniz cevaba bağlı olarak sağlık uzmanınız tarafından belirlenecektir. Clopixol kullanımıyla ilgili olarak reçete edilen doza uymanız ve doktorunuzun talimatlarına uymanız çok önemlidir. Ani kesilme veya doz değişikliklerinin durumunuz üzerinde olumsuz etkileri olabileceğinden, sağlık uzmanınıza danışmadan ilacı durdurmayın veya ayarlamayın. İlaç reçete edilirken kişisel durumunuzu ve tıbbi geçmişinizi dikkate alacaklarından, Clopixol’ün nasıl kullanılacağına ilişkin özel talimatlar için daima doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışın.

Clopixol’ün Yan Etkileri Nelerdir?

Clopixol, herkes bunları yaşamasa da bazı yan etkilere neden olabilir. Yan etkiler kişiden kişiye değişebilir ve şiddetleri hafiften daha şiddetliye kadar değişebilir:

 • sedasyon ve uyuşukluk
 • ekstrapiramidal semptomlar
 • ağız kuruluğu
 • bulanık görme
 • kabızlık
 • kilo alma
 • ortostatik hipotansiyon

Bunların Clopixol’ün tüm olası yan etkileri olmadığına dikkat etmek önemlidir. Ciddi yan etkiler nadirdir ancak ortaya çıkabilir. Clopixol alırken herhangi bir olağandışı veya şiddetli semptom yaşarsanız, sağlık uzmanınızı derhal bilgilendirmeniz önemlidir. Clopixol’ün potansiyel yan etkileri hakkında daha fazla bilgi için ve olabilecek endişelerinizi veya sorularınızı görüşmek için sağlık uzmanınıza danışmanız her zaman tavsiye edilir. Bireysel sağlık ve ilaç profilinize dayalı olarak size kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

Clopixol Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Clopixol reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere diğer ilaçlarla etkileşime girebilir. Bu etkileşimler her iki ilacın etkinliğini etkileyebilir, yan etki riskini artırabilir veya ilaçların vücudunuzda çalışma şeklini değiştirebilir. Clopixol tedavinize başlamadan veya tedavinizi ayarlamadan önce, sağlık uzmanınıza şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar ve takviyeler hakkında bilgi vermeniz önemlidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirebilir ve tedavi planınızda gerekli ayarlamaları yapabilirler. Clopixol ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunlardır:

 • Merkezi Sinir Sistemi (CNS) Depresanları
 • Antihipertansif İlaçlar
 • Antikolinerjik İlaçlar
 • Dopamin Agonistleri
 • Kalp Ritmini Etkileyen İlaçlar
 • Lityum

Bunun kapsamlı bir liste olmadığını ve Clopixol ile etkileşime girebilecek başka ilaçlar olabileceğini unutmamak önemlidir. Güvenli ve etkili bir tedavi sağlamak için aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında her zaman sağlık uzmanınıza bilgi verin. Kişisel durumunuza göre size özel rehberlik sağlayabilirler ve ilaç rejiminizde gerekli ayarlamaları yapabilirler.

Clopixol Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Clopixol potansiyel riskleri ve kontrendikasyonları nedeniyle belirli durumlarda kullanılmamalıdır. Clopixol ile tedaviye başlamadan önce tıbbi geçmişinizi ve mevcut herhangi bir hastalığı sağlık uzmanınızla görüşmeniz önemlidir. Clopixol’den genel olarak kaçınılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık veya Alerji: Zuklopentiksol veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjiniz varsa, Clopixol kullanılmamalıdır.

Parkinson Hastalığı: Clopixol, hareketi ve kas kontrolünü etkileyen nörodejeneratif bir hastalık olan Parkinson hastalığının semptomlarını kötüleştirebilir. Durumlarını şiddetlendirebileceğinden, genellikle Parkinson hastalığı olan kişilerde kontrendikedir.

Şiddetli Merkezi Sinir Sistemi (CNS) Depresyonu: Clopixol sedatif özelliklere sahiptir ve merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olabilir. Koma veya şiddetli solunum depresyonu olanlar gibi ciddi CNS depresyonu olan kişilerde kaçınılmalıdır.

Kontrolsüz Epilepsi: Clopixol, nöbet eşiğini düşürebilir ve potansiyel olarak nöbetleri tetikleyebilir. Nöbet veya epilepsi öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Nöbetler kontrolsüz ise Clopixol önerilmeyebilir.

Feokromositoma: Clopixol, adrenal bezin nadir bir tümörü olan feokromositomalı kişilerde hipertansif bir krize neden olabilir. Bu durumda genellikle kontrendikedir.

Kemik İliği Baskılaması: Clopixol, kemik iliği baskılanmasına neden olarak kan hücresi sayısında azalmaya neden olabilir. Önceden kemik iliği baskılanması veya kan hastalıkları olan kişilerde kaçınılmalıdır.

Şiddetli Karaciğer veya Böbrek Yetmezliği: Clopixol esas olarak karaciğerde metabolize edilir ve böbrekler yoluyla atılır. Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği olan kişilerde doz ayarlaması veya alternatif tedavi seçenekleri gerekebilir.

Bunların genel kontrendikasyonlar olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini not etmek önemlidir. Sağlık uzmanınız, Clopixol’ün sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için özel tıbbi geçmişinizi ve durumunuzu değerlendirecektir. Herhangi bir ilaca başlamadan veya ilacı kesmeden önce kişiselleştirilmiş tavsiyeler için daima doktorunuza veya psikiyatrınıza danışın.

Clopixol Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Clopixol kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli faktör ve husus vardır. Sağlık uzmanınızın rehberliğini takip etmek ve öngörülen tedavi planına bağlı kalmak çok önemlidir:

Tıbbi Geçmiş: Önceden var olan durumlar, alerjiler veya ilaçlara karşı geçmişteki advers reaksiyonlar dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiniz hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu bilgiler, Clopixol’ün sizin için uygun olup olmadığını ve herhangi bir önlem alınması gerekip gerekmediğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Dozaj ve Uygulama: Clopixol’ü tam olarak sağlık uzmanınızın size söylediği şekilde alın. Önerilen doz, sıklık ve tedavi süresine uyun. Doktorunuza danışmadan dozu değiştirmeyiniz veya ilacı kesmeyiniz.

Düzenli İzleme: Doktorunuz ilerlemenizi periyodik olarak izleyebilir ve Clopixol’ün etkinliğini değerlendirebilir. İlaca verdiğiniz yanıtı izlemek ve olası yan etkileri kontrol etmek için fizik muayeneler, kan testleri veya başka değerlendirmeler yapabilirler.

Potansiyel Yan Etkiler: Clopixol ile ilişkili potansiyel yan etkilerin farkında olun. Yaygın yan etkiler arasında sedasyon, uyuşukluk, ekstrapiramidal semptomlar (EPS), ağız kuruluğu, bulanık görme, kabızlık ve kilo alımı yer alır. Alışılmadık veya ciddi bir yan etki yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınıza haber verin.

Etkileşimler: Clopixol diğer maddelerle etkileşime girebileceğinden, aldığınız tüm ilaçlar, takviyeler ve bitkisel ürünler hakkında doktorunuzu bilgilendirin. Buna hem reçeteli hem de reçetesiz satılan ilaçlar dahildir. Clopixol alırken alkol ve diğer CNS depresanlarından kaçının.

Hamilelik ve Emzirme: Hamileyseniz, hamile kalmayı planlıyorsanız veya emziriyorsanız, Clopixol’ün risklerini ve faydalarını sağlık uzmanınızla görüşün. Hamilelik veya emzirme döneminde Clopixol kullanımı, gelişmekte olan fetüs veya emzirilen bebek için risk oluşturabileceğinden dikkatle değerlendirilmelidir.

Araç ve Makine Çalıştırma: Clopixol, güvenli bir şekilde araç veya makine kullanma yeteneğinizi bozabilen uyuşukluğa, sedasyona ve bulanık görmeye neden olabilir. Bu yan etkilerle karşılaşırsanız dikkatli olun ve bu tür faaliyetlerden kaçının.

Uyum ve Takip: Clopixol’ü tutarlı bir şekilde alın ve doktorunuzla planlanmış takip randevularına katılın. Bu, optimal tedavi sonuçlarının sağlanmasına yardımcı olacak ve ilaç rejiminizde gerekli ayarlamaların yapılmasına izin verecektir.

Unutmayın, burada verilen bilgiler eksiksiz değildir ve durumunuza özel kişisel tavsiye ve rehberlik için sağlık uzmanınıza danışmanız önemlidir. Size en uygun bakımı sağlamak için bireysel ihtiyaçlarınızı ve koşullarınızı dikkate alacaklardır.

Clopixol’ün Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Clopixol, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Clopixol Tablet 2 mg 50 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 138,61 TL; Clopixol Damla 20 mg/ml 20 ml şişe ambalaj perakende satış fiyatı 135,19 TL; Clopixol Film Kaplı Tablet 25 mg 20 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 96,08 TL; Clopixol Depot Ampul 200 mg/ml 1*1 ml ampul ambalaj perakende satış fiyatı 162,90 TL; Clopixol Film Kaplı Tablet 10 mg 100 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 190,06 TL ve Clopixol Acuphase Ampul 50 mg/ml 1*1 ml ampul ambalaj perakende satış fiyatı 162,90 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler