Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Çocuklarda Demir Eksikliği Anemisi ve D Vitamini Eksikliği İlişkisi Araştırıldı

Pakistan’da yapılan yeni bir araştırma, demir eksikliği anemisine sahip çocuklarda D vitamini eksikliğinin yaygın olduğunu ortaya koydu. Bu çalışmanın amacı, demir eksikliği anemisi olan çocuklarda D vitamini eksikliğini değerlendirmek ve bu eksikliğe yol açan risk faktörlerini belirlemekti. Araştırma, 1-5 yaş arası çocukları kapsadı ve çeşitli sosyoekonomik ve demografik faktörler dikkate alındı. Bulgular, özellikle kız çocukları, daha büyük yaş grupları ve düşük sosyoekonomik statüdeki aileler arasında D vitamini eksikliğinin daha yaygın olduğunu gösterdi.

Pakistan İslamabad’daki Çocuk Hastanesi’nde Ekim 2021 ile Mart 2022 arasında gerçekleştirilen bu kesitsel çalışma, demir eksikliği anemisi teşhisi konmuş 1-5 yaş arası çocukları içeriyordu. Çocukların yaş, boy, kilo, cinsiyet, sosyoekonomik durum ve kardeş sayısı gibi değişkenler değerlendirildi. Veriler SPSS 22 kullanılarak analiz edildi.

Bulgular

236 çocuğun %67.5’inde D vitamini eksikliği tespit edildi. Bu çocukların %59’u kız, %41’i erkekti. Yaş gruplarına göre, 4-5 yaş arasındaki çocuklarda D vitamini eksikliği %65.4, 1-3 yaş arasındaki çocuklarda ise %34.6 olarak belirlendi. D vitamini eksikliği, özellikle kız cinsiyet, daha büyük yaş, düşük boy ve kilo, eğitimli ebeveynler, düşük ve orta sosyoekonomik statü, şehirde yaşama ve daha fazla kardeş sayısı ile anlamlı bir ilişki gösterdi.

Risk Faktörleri

D vitamini eksikliği, demir eksikliği anemisi olan çocuklarda oldukça yaygın olarak saptandı. Çocukların yaşları ilerledikçe bu eksikliğin görülme olasılığı arttı. Ayrıca, ebeveynlerin eğitim durumu ve ailenin sosyoekonomik statüsü de önemli birer belirleyici oldu.

Öneriler

Araştırma sonuçlarına göre, aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

  • Demir eksikliği anemisi olan çocuklarda düzenli olarak D vitamini seviyeleri kontrol edilmelidir.
  • Kız çocuklarında ve yaşça büyük olan çocuklarda daha dikkatli olunmalıdır.
  • Düşük ve orta sosyoekonomik statüdeki aileler, çocuklarının beslenme ve sağlık durumunu iyileştirecek önlemler almalıdır.
  • Şehirde yaşayan aileler, çocuklarının yeterli güneş ışığı almasını sağlamalıdır.

Sonuç olarak, demir eksikliği anemisi olan çocuklarda D vitamini eksikliğinin yaygın olduğu ve bu durumun çeşitli demografik ve sosyoekonomik faktörlerle ilişkili olduğu belirlenmiştir. Bu bulgular, sağlık politikaları ve müdahaleleri için önemli ipuçları sunmaktadır.

Orijinal Makale: J Pak Med Assoc. 2024 Apr;74(4):626-630. doi: 10.47391/JPMA.8042.

Popüler Gönderiler