Salı, Haziran 18, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Coralan Nedir?

Coralan, ivabradin içeren ve öncelikle belirli kalp rahatsızlıklarını tedavi etmek için kullanılan bir ilaçtır. Seçici sinüs düğümü inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir. İvabradin, kalbin sinoatriyal düğümündeki komik akımı (If) seçici olarak inhibe ederek çalışır. Bu, diğer kardiyovasküler parametreleri etkilemeden kalp atış hızını azaltır, sonuçta miyokardiyal oksijen talebinin azalmasına ve kardiyak etkinliğin artmasına yol açar. Coralan tipik olarak tablet formunda bulunur ve ağızdan alınır. Tedavinin dozu ve süresi, sağlık uzmanınız tarafından özel durumunuza, tıbbi geçmişinize ve bireysel faktörlere göre belirlenecektir. Coralan’ın yalnızca kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi gerektiğini ve sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından verilen talimatlara ve reçete etiketindeki yönergelere uymanız çok önemlidir Coralan veya ivabradin hakkında daha fazla bilgi için lütfen bir sağlık uzmanına veya eczacıya danışın, çünkü onlar size özel durumunuza göre doğru ve kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilir.

Coralan Ne İçin Kullanılır?

Coralan öncelikle belirli kalp rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Coralan’ın başlıca kullanım alanları şunlardır:

 • Anjina
 • Azalmış Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetmezliği

Coralan’ın aktif maddesi olan ivabradin, kalbin sinoatriyal düğümündeki komik akımı seçici olarak inhibe eder. Diğer kardiyovasküler parametreleri etkilemeden kalp atış hızını düşüren Coralan, miyokardiyal oksijen talebini azaltmaya ve kardiyak etkinliği artırmaya yardımcı olur. Coralan’ın yalnızca kalifiye bir sağlık uzmanı tarafından reçete edilmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Coralan’ın sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için özel durumunuzu, tıbbi geçmişinizi ve diğer faktörleri değerlendireceklerdir.

Coralan Nasıl Kullanılır?

Coralan tipik olarak tablet formunda bulunur ve ağızdan alınır. Sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatlara ve reçete etiketindeki yönergelere uymanız önemlidir. Coralan’ın kullanımıyla ilgili bazı genel hususlar şunlardır:

Dozaj: Coralan’ı tam olarak sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alın. Anjina için önerilen başlangıç dozu genellikle günde iki kez 5 mg’dır ve düşük ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği için tipik olarak günde iki kez 2.5 mg’dır. Sağlık uzmanınız, tedaviye verdiğiniz cevaba göre dozu ayarlayabilir.

Zamanlama: Coralan’ı yemekle birlikte veya yemekten hemen sonra alınız. Bu, ilacın emilimini artırmaya yardımcı olur ve yan etki riskini azaltır.

Tedaviye bağlılık: Coralan’ı reçete edildiği şekilde sürekli olarak alınız. Eksik dozlar veya programın değiştirilmesi etkinliğini etkileyebilir. Yanlışlıkla bir dozu atlarsanız, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanına yakın olmadıkça, hatırladığınız anda onu alın. Kaçırılanı telafi etmek için çift doz almayın.

Greyfurt suyu: Greyfurt suyu Coralan ile etkileşime girebilir ve ilacın kanınızdaki konsantrasyonunu artırabilir. Coralan’ı alırken greyfurt veya greyfurt suyu tüketmekten kaçınılması önerilir.

Takip randevuları: Tüm takip randevularına sağlık uzmanınız tarafından planlandığı şekilde katılın. Düzenli izleme, tedaviye yanıtınızı değerlendirmelerine, gerekirse dozu ayarlamalarına ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya yan etkileri ele almalarına olanak tanır.

Bunların genel yönergeler olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kişisel durumunuza ve tıbbi geçmişinize dayalı olarak Coralan’ın doğru kullanımıyla ilgili özel talimatlar ve tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya kardiyoloğunuza danışın.

Coralan’ın Yan Etkileri Nelerdir?

Coralan bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Herkes yan etkiler yaşamaz ve ciddiyetleri değişebilir. Potansiyel yan etkilerin farkında olmanız ve endişelerinizi derhal sağlık uzmanınıza bildirmeniz önemlidir. Coralan ile ilişkili bazı yaygın yan etkiler şunlardır:

 • bradikardi
 • görme bozuklukları
 • hipertansiyon
 • gastrointestinal semptomlar
 • baş dönmesi
 • uyku bozuklukları

Bunlar Coralan’ın tek olası yan etkileri değildir ve başkaları da olabilir. Coralan’ı alırken herhangi bir olağandışı veya rahatsız edici semptom yaşarsanız, daha fazla değerlendirme ve rehberlik için sağlık uzmanınızla iletişime geçmeniz önemlidir. Ciddi yan etkilerin nadir fakat mümkün olduğunu belirtmekte fayda vardır. Şiddetli baş dönmesi, bayılma, düzensiz kalp atışı veya nefes almada zorluk gibi semptomlar geliştirirseniz, derhal tıbbi yardım alın. Coralan’ın yan etkileri ve yönetimi ile ilgili özel tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza danışın.

Coralan Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Coralan belirli ilaçlarla etkileşebilir ve bu ilaçların etkinliğini etkileyebilir, yan etki riskini artırabilir veya doz ayarlaması gerektirebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere aldığınız tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir. Coralan ile etkileşime girebilecek bazı ilaç örnekleri şunlardır:

 • Kalp atış hızını yavaşlatan ilaçlar
 • CYP3A4 inhibitörleri
 • CYP3A4 indükleyicileri
 • Antiaritmik ilaçlar
 • Diğer ilaçlar

Bu, Coralan ile etkileşime girebilecek ilaçların tam listesi değildir. Bireysel sağlık koşulları ve ilacın spesifik formülasyonu gibi diğer faktörler de ilaç etkileşimlerini etkileyebilir. Durumunuza özgü potansiyel ilaç etkileşimleri hakkında kapsamlı bilgi ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın.

Coralan Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Coralan, potansiyel riskler ve kontrendikasyonlar nedeniyle belirli durumlarda kullanılmamalıdır. Coralan’ın sizin için güvenli ve uygun olup olmadığını belirlemek için sağlık uzmanınızı tıbbi geçmişiniz ve mevcut ilaçlarınız hakkında bilgilendirmeniz önemlidir. Genel olarak Coralan’dan kaçınılması gereken bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: İvabradine veya bileşenlerinden herhangi birine karşı bilinen bir aşırı duyarlılığınız veya alerjik reaksiyonunuz varsa, kullanımından kaçınılmalıdır.

Kardiyojenik şok: Coralan, kalbin vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar kan pompalayamadığı kardiyojenik şok hastalarında kontrendikedir.

Şiddetli bradikardi: Coralan kalp atış hızını yavaşlatır, bu nedenle, önceden şiddetli bradikardisi, sinoatriyal blok veya diğer iletim bozuklukları olan hastalarda, hastanın çalışan bir kalp pili olmadıkça genellikle önerilmez.

Akut miyokard enfarktüsü: Coralan, akut miyokard enfarktüsü sırasında veya miyokard enfarktüsünü takip eden 40 gün içinde kullanılmamalıdır.

Kararsız anjina: Coralan, istirahatte veya artan sıklık ve şiddette ortaya çıkan bir anjina türü olan kararsız anjinin tedavisinde endike değildir.

Şiddetli karaciğer yetmezliği: Coralan başlıca karaciğerde metabolize edilir ve ciddi karaciğer yetmezliği olan hastalarda klerensi azalabilir. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda kontrendikedir.

Hamilelik ve emzirme: Hamilelik ve emzirme döneminde Coralan’ın güvenliği tam olarak belirlenmemiştir. Potansiyel faydalar potansiyel risklerden fazla olmadıkça hamilelik sırasında kaçınılmalıdır. Coralan ile tedavi gerekliyse emzirme kesilmelidir.

Bunların genel yönergeler olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Kişisel tavsiye almak ve Coralan’ın sizin özel durumunuza uygun olup olmadığını belirlemek için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Ek olarak, bu bilgiler eksiksiz değildir ve Coralan ile ilişkili başka kontrendikasyonlar veya önlemler olabilir. Sağlık uzmanınız veya eczacınız, tıbbi geçmişinize ve mevcut durumunuza dayalı olarak kapsamlı bilgiler sağlayabilir.

Coralan Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Coralan kullanırken, güvenli ve etkili tedavi sağlamak için birkaç önemli faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Sağlık hizmeti sağlayıcınız tarafından sağlanan talimatları izlemeniz ve sahip olabileceğiniz özel hususları veya endişelerinizi tartışmanız çok önemlidir. Coralan’ı kullanırken dikkat edilmesi gereken bazı genel hususlar şunlardır:

Tıbbi geçmiş: Herhangi bir alerji, ilaçlara karşı önceki olumsuz reaksiyonlar, kalp rahatsızlıkları, karaciğer sorunları veya diğer ilgili durumlar dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiniz hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu bilgi, sağlık uzmanınızın Coralan’ın sizin için uygun olup olmadığını değerlendirmesine yardımcı olur.

Diğer ilaçlar: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar, bitkisel takviyeler ve vitaminler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bu, ilaçlarda yakın zamanda veya gelecekte yapılacak değişiklikleri içerir. Bazı ilaçlar Coralan ile etkileşime girebilir, bu nedenle sağlık uzmanınız olası etkileşimleri değerlendirebilir ve gerekli ayarlamaları yapabilir.

Dozaj ve uygulama: Coralan’ı tam olarak sağlık uzmanınızın önerdiği şekilde alın. Önerilen doz ve uygulama sıklığı, özel durumunuza göre belirlenecektir. Emilimi iyileştirmek ve yan etki riskini azaltmak için tipik olarak gıda ile birlikte alınır.

Kalp atış hızı izleme: Coralan ile tedavi sırasında kalp atış hızınızın düzenli olarak izlenmesi önemlidir. Sağlık uzmanınız kalp atış hızınızı değerlendirecek ve gerekirse dozu ayarlayacaktır. Kalp atış hızınızda herhangi bir önemli değişiklik fark ederseniz veya baş dönmesi veya baş dönmesi gibi belirtiler yaşarsanız, sağlık uzmanınıza bildirin.

Görme değişiklikleri: Coralan, görüş alanında parlaklık veya geçici parlaklık gibi görsel rahatsızlıklara neden olabilir. Coralan’ı alırken görüşünüzde herhangi bir değişiklik yaşarsanız, derhal sağlık uzmanınıza haber verin.

Greyfurt suyu: İlaçla etkileşime girebileceği ve etkinliğini etkileyebileceği için Coralan’ı alırken greyfurt veya greyfurt suyu tüketmekten kaçınılması önerilir.

Takip randevuları: Tüm takip randevularına sağlık uzmanınız tarafından planlandığı şekilde katılın. Düzenli izleme, tedaviye yanıtınızı değerlendirmelerine, gerekirse dozu ayarlamalarına ve ortaya çıkabilecek endişeleri veya yan etkileri ele almalarına olanak tanır.

Bunların genel hususlar olduğunu ve bireysel koşulların değişebileceğini unutmamak önemlidir. Tıbbi geçmişinize ve mevcut durumunuza göre özel rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya kardiyoloğunuza danışın.

Coralan’ın Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Coralan, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Coralan Film Tablet 5 mg 56 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 198,57 TL ve Coralan Film Tablet 7,5 mg 56 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 198,57 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler