Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

COVID-19 Riskine D Vitamini Etki Ediyor

COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana, D vitamininin hastalığa duyarlılık üzerindeki rolü araştırılmaktadır. Ancak, çocuklarla ilgili veriler halen sınırlıdır. Bu çalışma, çocuklardaki D vitamini durumu ve ilgili genetik varyantların COVID-19’a duyarlılık ve hastalığın şiddeti üzerindeki etkisini incelemektedir. Çalışma, D vitamini eksikliğinin ve ilgili genetik polimorfizmlerin çocuklarda COVID-19’a duyarlılığı artırabileceğini öne sürmektedir.

COVID-19’un başlamasıyla birlikte, D vitamininin hastalık üzerindeki rolü merak konusu olmuştur. Çocuklarda D vitamini eksikliği ve genetik polimorfizmlerin COVID-19’a karşı duyarlılığı artırabileceği düşünülmektedir. Bu sistematik inceleme, çocukların D vitamini durumu ve genetik varyantların COVID-19’un şiddeti ve çoklu sistem inflamatuar sendromu (MIS-C) ile ilişkisini araştırmaktadır.

Çalışmanın Yöntemi

Çalışmada PRISMA yönergelerine göre 279 makale taranmış ve 26 çalışma dahil edilmiştir. Bu çalışmalar, Eylül 2020 ile Mayıs 2023 arasında yayımlanmıştır. Çalışmaların verilerine göre, pediatrik COVID-19 hastalarının %43.05’inde düşük D vitamini seviyeleri tespit edilmiştir. Ortalama serum 25(OH)D seviyeleri, COVID-19 vakalarında önemli ölçüde düşük bulunmuş ve 17 ng/mL olarak hesaplanmıştır.

Sonuçlar ve Değerlendirme

Çalışma sonuçları, D vitamini eksikliğinin ve vitamin D reseptörü (VDR) FokI polimorfizminin çocuklarda COVID-19’a karşı bağımsız risk faktörleri olabileceğini göstermektedir. 25(OH)D seviyesinin, COVID-19 şiddeti ve MIS-C ile ilişkili önemli bir biyomarker olabileceği öne sürülmektedir. D vitamini takviyesinin COVID-19 vakalarındaki olumlu etkileri gözlemlenmiş, ancak hastalığın nihai sonucu üzerindeki etkisi belirsiz kalmıştır.

Çıkarımlar

• Çocuklarda düşük D vitamini seviyeleri COVID-19’a duyarlılığı artırabilir.
• VDR FokI polimorfizmi, COVID-19 riskini artıran bağımsız bir faktör olabilir.
• Serum 25(OH)D seviyesi, COVID-19 şiddeti ve MIS-C ile ilişkilidir.
• D vitamini takviyesi, COVID-19 vakalarında olumlu etkiler gösterse de, hastalığın nihai sonucu üzerindeki etkisi henüz net değildir.

Sonuç olarak, D vitamini seviyelerinin izlenmesi ve gerekli durumlarda takviye yapılması, çocuklarda COVID-19’un seyrini olumlu yönde etkileyebilir. Ancak, kesin etkileri belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Orijinal Makale:
Cureus. 2024 May 29;16(5):e61326. doi: 10.7759/cureus.61326. eCollection 2024 May.

Popüler Gönderiler