Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

COVID-19’da D Vitamini ve Otofajinin Rolü Araştırıldı

COVID-19’un patogenezi hala tam olarak anlaşılmamış olup, D vitamininin bu süreçteki koruyucu mekanizması belirsizliğini korumaktadır. Otofaji, antiviral etkileri ile öne çıkan ve homeostazı sürdüren önemli bir süreçtir. Hem D vitamini hem de otofaji, akciğer mikroçevresinde kritik roller oynar. Bu bağlamda, COVID-19 hastalarındaki serum D vitamini ve otofaji ile ilişkili proteinlerin düzeyleri incelenmiş ve bunların biyomarker olarak kullanımı değerlendirilmiştir.

Jilin Üniversitesi İkinci Hastanesi’nde COVID-19 hastalarından kan örnekleri toplanarak, D vitamini, otofaji ile ilişkili proteinler (Becline 1 [BECN1] ve otofaji ile ilişkili 7 [ATG7]) ve inflamatuar belirteçlerin (TNF-α ve IL-1β) düzeyleri enzim bağlı immünosorbent testleri ile ölçülmüştür.

Çalışma Yöntemleri

Çalışmada, hafif/orta şiddetli COVID-19 geçiren 25 hasta ile ağır/kritik COVID-19 geçiren 27 hasta incelenmiştir. Ağır/kritik COVID-19 grubunda, otofaji belirteçleri (BECN1 ve ATG7) ve D vitamini düzeylerinin daha düşük, inflamatuar belirteçlerin (TNF-α ve IL-1β) ise daha yüksek olduğu gözlenmiştir.

Sonuçlar

Kısmi korelasyon analizi, D vitamininin ATG7 (r = 0.819, p

Klinik Çıkarımlar

Çalışmanın bulguları ışığında, aşağıdaki somut ve değerli öneriler sunulabilir:

  • D vitamini düzeylerinin izlenmesi, COVID-19 hastalarının klinik seyirlerinin değerlendirilmesinde faydalı olabilir.
  • Otofaji belirteçlerinin ölçülmesi, COVID-19 hastalarının tedavi planlamasında önemli bir rol oynayabilir.
  • COVID-19 tedavisinde otofaji ve D vitamini hedefli klinik müdahaleler, hastaların iyileşme süreçlerini iyileştirebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, COVID-19 patogenezinin anlaşılmasına katkıda bulunmuş ve otofaji ile D vitaminine yönelik klinik müdahaleler için teorik bir temel sağlamıştır.

Orijinal Makale: Front Pharmacol. 2024 May 9;15:1388348. doi: 10.3389/fphar.2024.1388348. eCollection 2024.

Popüler Gönderiler