Salı, Temmuz 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

D Vitamini Eksikliği ve Yaşlılarda Kalça Kırıkları Arasındaki İlişki

Yaşlanma süreci, birçok sağlık sorununu da beraberinde getirir. Bu sorunların başında kemik erimesi ve ilişkili kırıklar gelir. Özellikle Akdeniz bölgesinde yaşayan yaşlı nüfusta, D vitamini eksikliği ve bunun sonucunda ortaya çıkan kalça kırıkları üzerine yapılan bir araştırma, bu konuya ışık tutuyor.

Araştırmanın Yöntemi ve Katılımcı Profili

2021 yılının tamamında, 65 yaş ve üzeri 140 hasta, kalça eklemiyle ilgili kırıklar nedeniyle hastanemizin ilgili bölümüne yatırıldı. Hastaların serum kalsiyum ve D vitamini düzeyleri kontrol edildi ve daha önce anti-osteoporoz ilacı reçete edilip edilmediği kaydedildi. Araştırmaya, düşük enerjili kırıkları olan hastalar dahil edilirken, onkolojik hastalar ve yüksek enerjili travmaları olanlar çalışma dışı bırakıldı.

Bulgular ve Sonuçlar

Araştırmaya katılanların 38’i erkek, 102’si kadın olup, ortalama yaşları sırasıyla 83.12 ve 84.88 idi. En sık rastlanan kırık türü intertrokanterik kırıklardı (%50.72). D vitamini düzeyleri düşük (<30 ng/mL) olan hasta sayısı 132 iken (%94.28), son bir yıl içinde kemik yoğunluğu taraması yaptıranların sayısı yalnızca 7 (%5) idi. Ayrıca, 136 hasta (%97.14) herhangi bir anti-osteoporotik ilaç kullanmamıştı.

Pratik Çıkarımlar

  • D vitamini takviyesi, özellikle güneşli bölgelerde bile, yaşlılarda kemik sağlığını desteklemek için önemlidir.
  • Kemik yoğunluğu taramaları, osteoporozun erken teşhisi ve yönetimi açısından kritik öneme sahiptir.
  • Anti-osteoporotik ilaçların kullanımı, kırıkların önlenmesinde etkili olabilir ve bu tür ilaçların reçetelenmesi teşvik edilmelidir.

Yaşlı nüfusta D vitamini eksikliğinin yüksek oranda görülmesi ve bu durumun kalça kırıkları ile yakından ilişkili olması, güneşli günlerin bol olduğu Akdeniz bölgesinde dahi, önleyici sağlık stratejilerinin yetersiz kaldığını göstermektedir. Araştırma, rutin kemik yoğunluğu taramalarının ve önleyici ilaç tedavilerinin önemini vurgulamaktadır. Yaşlılar arasında osteoporozun yeterince değerlendirilmemesi, muhtemel eşlik eden sağlık sorunlarından kaynaklanıyor olabilir.

Orijinal Makale: Cureus. 2024 Apr 4;16(4):e57583. doi: 10.7759/cureus.57583. eCollection 2024 Apr.

Popüler Gönderiler