Pazartesi, Temmuz 15, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Danzhou Tavuklarının Diyetindeki ME ve CP Seviyeleri Etkili Oldu

Danzhou tavuklarının beslenme düzeni üzerine yapılan bu araştırma, optimal diyet bileşenlerinin belirlenmesi açısından önemli bulgular sunuyor. 120 günlük Danzhou tavukları üzerinde gerçekleştirilen çalışmada, farklı enerji (ME) ve protein (CP) seviyelerinin etleri, bağırsak mikrobiyomu ve sekum metabolomunu nasıl etkilediği incelendi.

Araştırma kapsamında 720 adet 120 günlük Danzhou dişi tavuğu, her birinde 20 kuş bulunan 6 gruba rastgele dağıtıldı. Tavuklar, iki farklı ME seviyesi (11.70 MJ/kg ve 12.50 MJ/kg) ve üç farklı CP seviyesi (13%, 14% ve 15%) ile beslendi. Çalışmanın sonuçlarına göre, diyet ME ve CP seviyeleri, tavukların son ağırlığını, ortalama günlük kazancı (ADG), ortalama günlük yem alımını (ADFI) ve yem dönüşüm oranını (g:g) etkilemedi.

Yağ Asidi Profili Üzerindeki Etkiler

Diyet ME ve CP seviyeleri, göğüs kası, but kası ve karaciğerdeki yağ asidi içeriğini etkiledi. Yüksek ME grubunda karaciğerdeki bazı yağ asidi seviyeleri (C18:0, C20:0, C22:0, C22:1, C18:2, C18:3, C22:6 ve SFA) düşük ME grubuna göre daha yüksek bulundu. Aynı şekilde, düşük CP grubunda bazı yağ asitleri seviyeleri (C16:0, C14:1, C18:1, C22:5, SFA, MUFA ve USFA) diğer gruplardan daha yüksek çıktı.

Bağırsak Mikrobiyomu ve Metabolom Üzerindeki Etkiler

Diyet ME ve CP seviyeleri, tavukların sekumundaki mikrobiyota kompozisyonunu ve relatif bolluğunu çeşitli taksonomik seviyelerde farklı derecelerde değiştirdi. ME ve CP seviyeleri arasındaki etkileşimler, 10 türün relatif bolluğu üzerinde anlamlı etkiler gösterdi. Bu türlerden altısı Bacteroides cinsine aitti. Ayrıca, diyet ME seviyesinin artmasıyla birlikte Lactobacillus crispatus ve Lactobacillus salivarius gibi iki probiyotik türün bolluğu anlamlı olarak arttı.

Uygulanabilir Çıkarımlar

• 12.50 MJ/kg ME ve 14% CP seviyeleri, et kalitesini artırır ve yağ asidi kompozisyonunu iyileştirir.
• Yüksek ME seviyesi, bağırsak sağlığını olumlu yönde etkileyen Lactobacillus türlerinin bolluğunu artırır.
• Düşük CP seviyeleri, bazı yağ asitlerinin seviyelerini yükselterek et kalitesini etkileyebilir.

Sonuç olarak, bu çalışma, Danzhou tavuklarının optimal beslenme düzeninin belirlenmesinde önemli bilgiler sunmaktadır. Diyet ME ve CP seviyelerinin doğru ayarlanması, hem et kalitesini artırmak hem de bağırsak sağlığını desteklemek için kritik bir rol oynar.

Orijinal Makale: Poult Sci. 2024 May 29;103(8):103917. doi: 10.1016/j.psj.2024.103917. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler