Salı, Temmuz 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Demir ve D Vitamini Takviyesi Kullanımı Yetersiz Kaldı

İran’ın Kum şehrinde yapılan bir araştırma, liseli kız öğrenciler arasında Demir ve D Vitamini Takviye Programı’nın (IVDSP) kullanımını ve bu kullanımı etkileyen faktörleri inceledi. Araştırma, 400 liseli kız öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiş olup, takviye alımının düşük olduğu ve programın etkinliğinin artırılması için ebeveynler ve öğrencilere yönelik eğitimlerin önemini vurgulamaktadır.

Metodoloji ve Bulgular

Çalışmada, kız öğrencilerin Demir ve D Vitamini takviyesi kullanım sıklığı incelenmiştir. Araştırma, güvenilir bir anket aracılığıyla gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin günlük, haftalık, aylık ve mevsimsel takviye tüketimi kaydedilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 20 programı kullanılarak çeşitli istatistiksel testlerle analiz edilmiştir. Bulgulara göre, haftalık Demir tüketimi %33.75, aylık D Vitamini tüketimi ise %40.5 olarak belirlenmiştir. Araştırma ayrıca, takviyelerin kötü tat (%49.31), İran yapımı olmaları (%20.27), ilaç hassasiyeti (%19.82) ve ilaç etkileşimleri (%10.60) nedeniyle tüketilmediğini ortaya koymuştur.

Eğitimin Önemi ve Çözüm Önerileri

Araştırma sonuçları, IVDSP’nin yetersiz ve eksik kaldığını, dağıtılan takviyelerin %60’tan fazlasının israf olduğunu göstermektedir. Eğitim yönlendirme sınıflarına katılan öğrencilerin Demir ve D Vitamini tüketiminde daha başarılı ve istekli oldukları belirlenmiştir. Bu nedenle, programın verimliliğini artırmak amacıyla hem öğrencilere hem de ebeveynlerine yönelik daha fazla eğitici açıklamalı müdahaleler önerilmektedir.

Kullanılabilir Çıkarımlar

  • Demir ve D Vitamini takviyesi kullanımının artırılması için öğrenci ve ebeveynlere yönelik eğitimlerin yoğunlaştırılması gerekmektedir.
  • Takviyelerin tadının iyileştirilmesi, kullanım oranlarını artırabilir.
  • İlaç hassasiyeti ve etkileşimlerine karşı bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır.

Sonuç olarak, Demir ve D Vitamini takviyelerinin daha etkili bir şekilde kullanılabilmesi için kapsamlı bir eğitim ve bilinçlendirme programının hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Araştırma, bu alanda yapılacak çalışmalar için temel bir kaynak olarak hizmet edebilir.

Orijinal Makale: J Prev Med Hyg. 2024 Mar 31;65(1):E36-E42. doi: 10.15167/2421-4248/jpmh2024.65.1.3154. eCollection 2024 Mar.

Popüler Gönderiler