Demiseksüellik: Bilmeniz Gerekenler

Demiseksüel

Demiseksüellik bir cinsel yönelimdir. Demiseksüel olarak tanımlanan insanlar, güçlü bir duygusal bağ kurarlarsa, başka bir kişiye cinsel cazibe hissederler.

Demiseksüellik nedir?

Sadece güçlü bir kişisel bağ geliştirdikleri kişilere karşı cinsel cazibe hisseden insanlar demiseksüel olarak bilinir.

Demiseksüellik Kaynak Merkezi’ne göre, demiseksüellerin diğer insallara göre cinsel aktivitede bulunma istekleri daha azdır. Örneğin, çoğu insana tanıştığı diğer rastgele insanlar cinsel olarak cazip gelebilir. Bazı durumlarda, bu sadece fiziksel çekime dayalıdır. Ancak demiseksüel bir kişi, sadece güçlü bir duygusal bağ hissettiği kişiye karşı cinsel çekim hisseder. Demiseksüeller bir kişiye karşı cinsel çekim hissettiklerinde bile cinsel birliktelik gerçekleşmeyebilir. Çünkü bu kişilerde cinsel dürtü daha zayıftır.

Demiseksüel bir insanın hissettiği duygusal bağ, kişiyi romantik eğilimli yapmaz. Bu bağ, sadece platonik ilişkiden kaynaklı olabilir. Duygusal bağın gelişmesi için geçen süre kişiden kişiye değişebilir. Bazen bağın kurulma süresi oldukça kısa olurken, bazı kişilerde bu bağın gelişmesi yıllar alabilir. Her iki durumda da bu bağ, kişinin cinsel cazibe hissedeceğini garanti etmez.

Cinsel kimlikler

Diğer bazı cinsel kimlikler de demisüellikle benzerlik gösterir, ancak bazı önemli farklılıklar vardır.

Aseksüellik

Aseksüel olarak tanımlayan bir kişi, diğer insanlarla cinsel arzu hissetmez ve seks yapma arzusu yoktur. Demiseksüel bir kişi, başkalarına karşı çok az da olsa cinsel arzu hisseder. Temel fark, demiseksüel insanların başka biriylerle duygusal bir bağ geliştirdikten sonra cinsel arzu ve seks yapma arzusu hissedebilmesidir.

Gri-Aseksüellik

Demiseksüellerden farklı olarak, gri-aseksüel olarak tanımlanan bir kişi, nadiren veya daha az yoğun olarak cinsel cazibe veya cinsel faaliyetlerde bulunma arzusu yaşar. GRAAD’a (transseksüellik kabulünü ve haklarını geliştirmek için çalışan bir kuruluş) göre gri-aseksüeller, çeşitli nedenlerle cinsel çekim hissedebilirler. Gri-asekseül olarak tanımlanan kişiler:

  • seyrek olarak cinsel arzu hissederler
  • cinsel arzu olduğu durumlarda bile cinsel birleşme isteği azdır
  • çeşitli nedenlerle cinsel arzu hissedebilirler.

Gri-aseksüel ve demiseksüel insanlar her ikisi de nadiren cinsel çekim yaşarken, buradaki temel fark, gri-aseksüel insanların cinsel cazibe hissetmesi için mutlaka duygusal bir bağ gerektirmemesidir.

Sapyoseksüellik

Demiseksüellik bazı yönlerden sapyoseksüelliğe de benzer. Temel benzerlik, sapyo olarak tanımlayan bir kişinin, demiseksüel bir kişi gibi, çekim hissedebileceği insan sayısının sınırlı olmasıdır.

Bununla birlikte, en büyük fark, sapyoseksüel olarak tanımlanan bir kişinin zeki insanlara karşı ilgi duygumasıdır. Burada duygusal bağ önemli bir faktör değildir.

Panseksüellik

Panseksüel olarak tanımlanan bir kişi, cinsiyeti, cinsel yönelimi veya cinsel kimliğinden bağımsız olarak herhangi bir kişiye cinsel arzu hissedebilir.

Osteowell : Kemiklere Güç Ver

Farklı cinsiyet kimliklerine sahip kişilere karşı hissettikleri çekim düzeyi değişebilir. Başka bir deyişle, panseksüel olarak tanımlanan bir kişi fiziksel olarak kadınlarla daha fazla ilgilenebilir, ancak yine de cinsel olarak bazı erkeklere ilgi duyduğunu fark edebilir.

Neden demiseksüellik bir etikete ihtiyaç duyar?

Belirli bir cinsel kimliğe bir etiket koymak, insanların bir gruba dahil olduklarını hissetmelerine ve yalnız olmadıklarını anlamalarına yardımcı olabilir. Bunu yapmak, kendilerini desteklenmiş hissetmelerine, başkalarını desteklemelerine ve kabul görmelerine yardımcı olabilir.

Demiseksüeller seks yapmak ister mi?

Cinsel eylemler ve cinsel çekim farklı kavramlardır.

Demiseksüel olarak tanımlanan bir kişi, yakın oldukları bir kişiye cinsel cazibe hissedebilir, ancak yüksek cinsel dürtü veya kişiyle cinsel faaliyetlerde bulunma arzusu olmayabilir.

Tıpkı diğer insanlar gibi, demiseksüel olarak tanımlananlar farklı cinsel dürtü seviyelerine sahip olabilirler, ancak genellikle, demiseksüel insanlar seks yapma isteğine sahiptir.

Sadece birini tanıdıktan sonra seks yapmak istemek normal midir?

Çoğu insan, herhangi bir zamanda, duygusal bir bağlantıya veya aşinalık derecesine bakılmaksızın, birkaç farklı insana cinsel olarak çekici gelebilir. Bir kişinin başkalarıyla seks yapma arzusu, karşısındaki insanı tanımasıyla sınırlı kalmaz.

Bazı insanlar yalnızca düzenli bir ilişkide seks yapmayı seçebilirken, diğerleri yeni tanıştıkları biriyle seks yapmak isteyebilir. Sekse yönelik her iki yaklaşım da tamamen normaldir.

Özet

Demiseksüel olarak tanımlanan bir kişi, sadece bir kişiyle yakın duygusal bağları varsa, kişiye karşı cinsel duygular geliştirir. Bu cinsel çekim, kişinin diğer kişiyle cinsel faaliyetlerde bulunmak istediği anlamına gelmez.

Demiseksüel olarak tanımlanan bir kişinin ortalamadan daha düşük bir oranda cinsel faaliyette bulunmak istemesi muhtemeldir. Aseksüel insanlar cinsel faaliyetlerden tamamen uzak dururken, demiseksüel bir kişi duygusal bir bağ kurulduktan sonra cinsel ilişkiye girebilir.

MedicalNewsToday. Demisexuality: What to know, 2020

Kaynaklar

Bu bilgiler tedavi önerisi değildir ve bir hekim veya eczacıya danışmanın yerine geçemez. Daha fazla bilgi için bir hekime ve/veya bir eczacıya başvurunuz.
×Osteowell : Kemiklere Güç Ver