Perşembe, Mayıs 23, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Deniz Yosunlarından Elde Edilen Polisakkaritlerin Fonksiyonel Gıda Olarak Kullanım Potansiyeli

Deniz yosunları, sürdürülebilir bir biyokaynak olarak gıda ve nutrasötik alanlarında kullanılmak üzere değerlendirilebilir. Bu çalışma, yeşil ve su bazlı bir ekstraksiyon süreci kullanarak elde edilen makroalg polisakkaritlerinin biyokimyasal bileşimini ve biyoaktif potansiyelini incelemiştir. Araştırma, bu polisakkaritlerin in vitro antioksidan ve antigliyemik aktivitelerini model serbest radikal ve antigliyemik bileşenler kullanarak değerlendirmiştir. Ayrıca, makroalg polisakkaritlerinin prebiyotik potansiyelleri, Lactobacillus acidophilus ve L. bulgaricus gibi potansiyel probiyotik bakterilerin büyümesini teşvik etme ve Escherichia coli gibi enterik bakterilerin büyümesini baskılama yetenekleri üzerinden analiz edilmiştir.

Biyokimyasal Bileşim ve Biyoaktivite

Çalışmada, kahverengi yosunlardan elde edilen MPS8, MPS9 ve MPS10 polisakkaritleri, iyi bir antioksidan, antigliyemik ve prebiyotik aktivite sergilemiştir. Enfraruj spektroskopisi kullanılarak, potansiyel polisakkaritlerde sülfatlanma ve karboksilasyon gibi fonksiyonel gruplar tespit edilmiştir. Bu biyoaktif polisakkaritlerin monosakkarit bileşimi, Yüksek Performanslı Anyon Değiştirme Kromatografisi Pulse Amperometrik dedektör (HPAEC-PAD) kullanılarak belirlenmiştir.

Polisakkaritlerin Fraksiyonlanması ve Karakterizasyonu

Bu biyoaktif polisakkaritler, ion değişim kromatografisi kullanılarak fraksiyonlanmış ve daha sonra jel geçirme kromatografisi ve NMR spektroskopisi ile karakterize edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, bu polisakkaritlerin temel olarak fukoz ve glikozdan oluştuğunu göstermiştir; bu durum, sırasıyla fukoidan ve laminarin kaynaklıdır.

Polisakkaritlerin Uygulama Potansiyelleri

  • Antioksidan ve antigliyemik özellikleri sayesinde, fonksiyonel gıdalar ve takviyelerde kullanılabilirler.
  • Yüksek diyet lifi içeriği ile sindirim sağlığını destekleyici ürünlere entegre edilebilirler.
  • Probiyotik büyümeyi teşvik edici özellikleri, sindirim sistemi sağlığına katkıda bulunur.

Bu çalışma, deniz yosunlarından elde edilen polisakkaritlerin, yüksek diyet lifi içeriği ve biyoaktiviteleri sayesinde fonksiyonel gıda, nutrasötik ve farmasötik formülasyonlarda kullanımının önünü açmaktadır. Polisakkaritlerin bu özellikleri, küresel pazarda yüksek talep görmelerine neden olmaktadır.

Orijinal Makale: Int J Biol Macromol. 2024 May 8:132225. doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.132225. Online ahead of print.

Popüler Gönderiler