Perşembe, Temmuz 25, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Dermatoşalazis ve Serum D Vitamini Seviyeleri Arasındaki İlişki İncelendi

Genel sağlık durumunun göstergelerinden biri olan D vitamini seviyesi, göz hastalıkları ile de yakından ilişkili olabilir mi? Yapılan yeni bir araştırma, dermatoşalazis tanısı almış hastaların üst göz kapağı blefaroplastisi (ULB) ameliyatı sonrası histopatolojik bulgularını, kontrol grubundaki hastaların bulgularıyla karşılaştırarak bu soruya yanıt arıyor. Çalışma, serum D vitamini (SVD) seviyeleri ile lenfatik damar sayısı, stromal kolajen yapısı ve makrofaj sayısı arasındaki ilişkileri mercek altına alıyor.

Araştırmada, dermatoşalazis (DC) tanısı konmuş 68 hastanın üst göz kapağı derisi ile levator cerrahisi geçiren 53 hastanın üst göz kapağı derisi incelendi. DC grubu, marjinal refleks mesafesine (MRD4) göre üç alt gruba ayrıldı ve lenfatik damar sayısı ile en büyük lenfatik damar çapı, stromal kolajenin derinliği, interfibriller ödem, elastik lif ve makrofaj sayıları kaydedildi. Tüm bu parametreler serum D vitamini seviyeleri ile karşılaştırıldı.

Histopatolojik Bulgular

Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında, DC alt gruplarında genişlemiş lenfatik damarlar, en büyük lenfatik damar çapı, stromal kolajenin derinliği, interfibriller ödem, elastik lif yoğunluğu ve makrofaj sayısında önemli değişiklikler gözlemlendi. DC alt Grup 1 (MRD4 > 4 mm) ile kontrol grubu arasında fark bulunmazken, DC alt Grup 2 (MRD4 2-4 mm) ve DC alt Grup 3 (MRD4 < 2 mm) arasında belirgin farklılıklar tespit edildi.

D Vitamini ve Dermatoşalazis

Araştırma sonuçlarına göre, DC grubunda serum D vitamini seviyelerinin belirgin derecede düşük olduğu belirlendi. Ayrıca, artmış lenfatik damar sayısı ve çapı, azalmış elastik lif sayısı, düzensiz kollajen lifleri ve artmış stromal ödem ile makrofaj sayısı, düşük serum D vitamini seviyeleri ile ilişkilendirildi.

Öneriler ve Çıkarımlar

– Düşük serum D vitamini seviyeleri, dermatoşalazis hastalarında artmış lenfatik damar sayısı ve genişliği ile ilişkilidir.
– Elastik lif sayısındaki azalma ve stromal ödem, düşük D vitamini seviyeleri ile korelasyon göstermektedir.
– Yüksek makrofaj sayısı, düşük D vitamini seviyelerini işaret edebilir.
– D vitamini düzeylerinin düzenlenmesi, dermatoşalazis tedavisinde fayda sağlayabilir.

Sonuç olarak, bu çalışma serum D vitamini seviyelerinin dermatoşalazis ile ilişkili histopatolojik değişikliklerde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Bu bulgular, göz sağlığı ve genel sağlık açısından D vitamini seviyelerinin önemini bir kez daha vurgulamaktadır.

Orijinal Makale: Int Ophthalmol. 2024 Jul 3;44(1):309. doi: 10.1007/s10792-024-03209-3.

Popüler Gönderiler