Pazartesi, Haziran 17, 2024

Bunlara da göz atın

İlgili içerikler

Desyrel Nedir?

Desyrel, trazodon içeren ve serotonin antagonistleri ve geri alım inhibitörleri (SARI’ler) olarak bilinen ilaç sınıfına ait bir antidepresan ilaçtır. Öncelikle majör depresif bozukluğu tedavi etmek için kullanılır. Desyrel, beyindeki ruh halini düzenlemede rol oynayan bir nörotransmiter olan serotonin seviyelerini modüle ederek çalışır. Öncelikle bir serotonin antagonisti ve geri alım inhibitörü olarak işlev görür, bu da serotoninin geri alımını bloke ettiği ve beyindeki konsantrasyonunu artırmaya yardımcı olduğu anlamına gelir. Bunu yaparak Desyrel, serotonin dengesinin geri kazanılmasına yardımcı olur ve ruh halini iyileştirir.

Bir antidepresan olarak kullanımına ek olarak, Desyrel de yatıştırıcı etkilere sahiptir ve bazen uykusuzluk çeken bireyler için daha düşük dozlarda uyku yardımı olarak reçete edilir. Sakinleştirici özelliklerinin, beyindeki histamin reseptörleri gibi belirli reseptörlere antagonizmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Desyrel’in yalnızca bir sağlık uzmanının gözetimi ve rehberliği altında kullanılması gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Dozaj ve tedavi planı, tedavi edilen spesifik duruma ve bireysel faktörlere bağlı olacaktır. Sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatlara veya ilaç ambalajı üzerindeki bilgilere kesinlikle uyulmalıdır.

Desyrel Ne İçin Kullanılır?

Desyrel öncelikle, kalıcı üzüntü duyguları, ilgi veya zevk kaybı, iştah veya uyku düzeninde değişiklikler ve günlük aktiviteleri gerçekleştirmede zorluk ile karakterize bir akıl sağlığı durumu olan majör depresif bozukluğun (MDB) tedavisinde kullanılır. Bir antidepresan ilaç olarak sınıflandırılır ve genellikle depresyon semptomlarını hafifletmek için reçete edilir. Bir antidepresan olarak kullanımına ek olarak, Desyrel bazen aşağıdakiler de dahil olmak üzere diğer koşullar için etiket dışı olarak reçete edilir:

 • Uykusuzluk
 • Anksiyete bozuklukları
 • Travma sonrası stres bozukluğu
 • Fibromiyalji

Desyrel’in bu etiket dışı endikasyonlar için kullanımının, bireysel koşullara ve potansiyel risklerin ve faydaların dikkatli bir şekilde değerlendirilmesine dayalı olarak bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmesi gerektiğine dikkat etmek önemlidir. Her ilaçta olduğu gibi Desyrel de sadece bir sağlık profesyonelinin gözetimi ve rehberliği altında kullanılmalıdır. Dozaj ve tedavi planı, tedavi edilen spesifik duruma ve bireysel faktörlere bağlı olacaktır. Sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatlara veya ilaç ambalajı üzerindeki bilgilere kesinlikle uyulmalıdır.

Desyrel Nasıl Kullanılır?

Desyrel tipik olarak tablet formunda bulunur ve ağızdan alınır. Spesifik dozaj ve tedavi süresi, bireye ve tedavi edilen duruma bağlı olacaktır. Sağlık uzmanınız tarafından verilen talimatlara veya ilaç ambalajı üzerindeki bilgilere uymanız önemlidir. Desyrel’i kullanmak için bazı genel yönergeler şunlardır:

Dozaj: Desyrel dozu, tedavi edilen spesifik duruma ve yaş, kilo ve ilaca verilen yanıt gibi bireysel faktörlere bağlı olarak değişecektir. İlk dozaj genellikle düşüktür ve gerektiğinde kademeli olarak artırılır. Sağlık uzmanınız sizin için uygun dozu belirleyecektir.

Zamanlama: Desyrel genellikle günde bir kez, tipik olarak yatmadan önce alınır. Bunun nedeni, Desyrel’in yatıştırıcı etkilerinin olması ve uykuya yardımcı olabilmesidir. Yatmadan önce almak, gün içinde uyuşukluk riskini en aza indirmeye yardımcı olur.

Gıda: Desyrel, yemeklerle birlikte veya ayrı olarak alınabilir. Bununla birlikte, onu yemekle birlikte almak mide rahatsızlığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Uyum: Desyrel’i reçete edildiği şekilde almak ve önerilen dozu aşmamak esastır. Bir dozu atlarsanız, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanına yakın olmadıkça, hatırladığınız anda onu alın. Bu durumda, atladığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin.

Tedavi süresi: Desyrel ile tedavi süresi, tedavi edilen spesifik duruma ve bireysel cevaba bağlı olacaktır. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, Desyrel’i reçete edildiği şekilde almaya devam etmeniz önemlidir. İlacın aniden kesilmesi, yoksunluk semptomlarına veya semptomların geri dönmesine neden olabilir. Tedavi süresiyle ilgili endişeleriniz varsa, bunları sağlık uzmanınızla görüşün.

Bunların genel yönergeler olduğunu ve Desyrel’i kullanmayla ilgili özel talimatların durumunuza ve sağlık uzmanının tavsiyelerine bağlı olarak değişebileceğini belirtmekte fayda var. Özel durumunuza göre Desyrel kullanımıyla ilgili kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Desyrel’in kullanımıyla ilgili endişeleriniz veya sorularınız varsa, sağlık uzmanınızın talimatlarına uymanız ve onları bilgilendirmeniz önemlidir. Size özel öneriler sunabilir ve sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilirler.

Desyrel’in Yan Etkileri Nelerdir?

Desyrel bazı kişilerde yan etkilere neden olabilir. Herkes bu yan etkileri yaşamazken, olası yan etkilerin farkında olmak önemlidir. Desyrel’in yaygın yan etkileri şunlardır:

 • uyuşukluk veya sedasyon
 • ağız kuruluğu
 • baş dönmesi
 • baş ağrısı
 • mide bulantısı veya gastrointestinal rahatsızlıklar
 • bulanık görme
 • priapizm

Bu yan etkilerin genellikle geçici ve hafif olduğunu not etmek önemlidir. Bununla birlikte, herhangi bir yan etki devam ederse, kötüleşirse veya endişe verici hale gelirse, sağlık uzmanınıza danışmanız önerilir. Desyrel’in nadir fakat potansiyel olarak ciddi yan etkileri arasında serotonin sendromu ve alerjik reaksiyonlar yer alabilir. Bu ciddi yan etkilerden herhangi birini yaşarsanız, derhal tıbbi yardım alın. Bu, yan etkilerin kapsamlı bir listesi değildir. Yan etkiler hakkında özel endişeleriniz varsa veya daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, sağlık uzmanınıza danışın veya ilaç prospektüsüne bakın.

Desyrel Diğer İlaçlarla Etkileşime Girer Mi?

Desyrel diğer ilaçlarla potansiyel olarak etkileşime girebilir. Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve bitkisel takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınızı bilgilendirmeniz önemlidir:

 • Monoamin oksidaz inhibitörleri
 • Serotonerjik ilaçlar
 • Merkezi sinir sistemi depresanları
 • QT uzatan ilaçlar
 • CYP3A4 inhibitörleri ve indükleyicileri

Potansiyel etkileşimler yalnızca bunlar değildir ve başkaları da olabilir. Güvenli ve etkili bir tedavi sağlamak için sağlık uzmanınıza tüm ilaçlarınızın kapsamlı bir listesini vermeniz çok önemlidir. Potansiyel etkileşimleri değerlendirebilir ve ilaç rejiminizde uygun tavsiyeler veya ayarlamalar yapabilirler. Her zaman olduğu gibi, özel durumunuza göre ilaç etkileşimleriyle ilgili kişiselleştirilmiş tavsiyeler için sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışmanız önemlidir. Size özel öneriler sunabilir ve sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilirler.

Desyrel Kullanılmaması Gereken Durumlar Nelerdir?

Desyrel’in kullanılmaması veya dikkatli kullanılması gereken bazı durumlar vardır. Desyrel tedavisine başlamadan önce, altta yatan sağlık sorunları da dahil olmak üzere tüm tıbbi geçmişiniz hakkında sağlık uzmanınıza bilgi vermeniz önemlidir. Desyrel kullanımının kontrendike olabileceği veya dikkat gerektirebileceği bazı durumlar şunlardır:

Aşırı duyarlılık: Trazodona veya ilacın diğer bileşenlerine karşı alerjik bir reaksiyon geçirdiyseniz, Desyrel kullanmaktan kaçınmanız önemlidir.

Monoamin oksidaz inhibitörleri (MAOI’ler): Desyrel, MAOI’ler ile kombinasyon halinde veya MAOI’lerin kesilmesinden sonraki 14 gün içinde kullanılmamalıdır. Bu ilaçları birleştirmek, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir durum olan serotonin sendromu riskini artırabilir.

Yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü veya aritmiler: Desyrel, yakın zamanda kalp krizi geçirmiş veya ritim bozukluğu öyküsü olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Kalp iletimini etkileyebilir ve düzensiz kalp ritmi riskini artırabilir.

Mani veya bipolar bozukluk: Desyrel, bu durumların öyküsü olan kişilerde mani veya bipolar bozukluğun semptomlarını indükleyebilir veya şiddetlendirebilir. Bu gibi durumlarda yakın izleme gereklidir.

Nöbet bozukluğu: Desyrel nöbet eşiğini düşürebilir ve özellikle nöbet bozukluğu öyküsü olan kişilerde nöbet riskini artırabilir. Bu durumlarda dikkatli olunmalı, yararları ve riskleri değerlendirilmelidir.

Karaciğer veya böbrek yetmezliği: Desyrel başlıca karaciğerde metabolize edilir ve karaciğer bozukluğu olan kişilerde klerensi azalır. Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu olan kişilerde dikkatli kullanılmalıdır. Ek olarak, önemli böbrek yetmezliği olan kişilerde doz ayarlamaları gerekli olabilir.

Hamilelik ve emzirme: Desyrel’in hamilelik ve emzirme dönemindeki güvenliliği tam olarak kanıtlanmamıştır. Bu durumlarda Desyrel’i kullanmadan önce sağlık uzmanınızla olası riskleri ve faydaları tartışmanız önemlidir.

Bunun, Desyrel’in kullanılmaması gereken durumların veya kontrendikasyonların kapsamlı bir listesi olmadığına dikkat etmek önemlidir. Özel tıbbi geçmişinize ve durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler için her zaman sağlık uzmanınıza danışın. Ek olarak, önceden mevcut herhangi bir tıbbi sorununuz varsa veya başka ilaçlar kullanıyorsanız, Desyrel’e başlamadan önce sağlık uzmanınızla olası etkileşimleri ve kontrendikasyonları görüşmeniz önemlidir. Özel durumunuza göre kişiselleştirilmiş tavsiyeler sağlayabilirler.

Desyrel Kullanırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Desyrel kullanırken akılda tutulması gereken birkaç önemli husus vardır. Dikkate alınması gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

Doğru teşhis ve gözetim: Desyrel, hastalığınıza özel teşhis koyan ve ilacı reçete eden bir sağlık uzmanının gözetiminde kullanılmalıdır. Desyrel’e başlamadan önce tıbbi geçmişinizin doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve değerlendirilmesi önemlidir.

Doza ve programa bağlılık: Desyrel’i sağlık uzmanınız tarafından reçete edildiği şekilde alınız. Önerilen dozu takip edin ve dikkatlice planlayın. Reçete edilen dozu aşmayın veya sağlık uzmanınıza danışmadan doz rejimini değiştirmeyin.

Sakinleştirici etkiler ve araç kullanma: Desyrel sakinleştirici etkilere sahiptir ve uyuşukluğa neden olabilir. Genellikle uykuya yardımcı olmak için yatmadan önce alınır. Desyrel’in sizi nasıl etkilediğini anlayana kadar araba veya makine kullanmak gibi uyanıklık gerektiren faaliyetlerde bulunma konusunda dikkatli olun.

Uyum: Desyrel’i reçete edildiği şekilde almak ve önerilen dozu aşmamak esastır. Bir dozu atlarsanız, bir sonraki programlanmış dozunuzun zamanına yakın olmadıkça, hatırladığınız anda onu alın. Bu durumda, atladığınız dozu atlayın ve normal doz programınıza devam edin.

Tedavi süresi: Desyrel ile tedavi süresi, tedavi edilen spesifik duruma ve bireysel cevaba bağlı olacaktır. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız bile, Desyrel’i reçete edildiği şekilde almaya devam etmeniz önemlidir. İlacın aniden kesilmesi, yoksunluk semptomlarına veya semptomların geri dönmesine neden olabilir. Tedavi süresiyle ilgili endişeleriniz varsa, bunları sağlık uzmanınızla görüşün.

İzleme ve takip: Sağlık uzmanınızla düzenli izleme ve takip randevuları, Desyrel’in etkinliğini değerlendirmek ve olası yan etkileri değerlendirmek için önemlidir. Sağlık uzmanınız, ilerlemenizi izlemek ve gerekirse tedavi planını ayarlamak için testler veya değerlendirmeler yapabilir.

Diğer ilaçlar ve etkileşimler: Reçeteli ilaçlar, reçetesiz satılan ilaçlar ve takviyeler dahil olmak üzere şu anda almakta olduğunuz tüm ilaçlar hakkında sağlık uzmanınıza bilgi verin. Bazı ilaçlar Desyrel ile etkileşime girerek etkinliğini etkileyebilir veya yan etki riskini artırabilir. Sağlık uzmanınız olası etkileşimleri değerlendirebilir ve uygun önerilerde bulunabilir.

İntihar riski ve izlenmesi: Desyrel dahil antidepresan ilaçlar, özellikle genç erişkinlerde intihar düşüncesi veya davranışı riskini artırabilir. Özellikle tedavinin erken evrelerinde veya doz ayarlamaları yapılırken yakın takip gereklidir.

Özel durumunuza göre Desyrel kullanımıyla ilgili kişiselleştirilmiş tavsiye ve rehberlik için her zaman sağlık uzmanınıza veya eczacınıza danışın. Özel tavsiyeler verebilir, sahip olabileceğiniz endişeleri giderebilir ve etkinliğini ve güvenliğini sağlamak için tedavinizi izleyebilirler.

Desyrel’in Türkiye’de Bulunma Durumu Nedir?

Desyrel, Türkiye’de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır. Desyrel Tablet 50 mg ve 100 mg 30 tabletlik ambalaj perakende satış fiyatı 55,52 TL’dir.

Önceki İçerik
Sonraki İçerik

Popüler Gönderiler